• Opi uutta

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: KTT Mirjami Ikonen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 48 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 54 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 31.1.2022, 31.3.2022, 31.7.2022. 

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä luottamuksen käsitteen ja luonteen voimavarana ja tunnistaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä, asiakassuhteissa ja niiden johtamisessa
- luetella luottamuksen rakentamisen keinoja, selittää miten luottamus ja epäluottamus kehittyvät organisaatioissa ihmisten välillä ja nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä.
- analysoida luottamuksen palauttamisen merkitystä, haasteita ja keinoja sekä kuvata palauttamisen prosessia.
- soveltaa oppimaansa analysoimalla ja reflektoimalla omakohtaisia luottamuskokemuksiaan

Sisältö: Opiskelija analysoi, pohtii ja reflektoi luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Opiskelija kehittää vuorovaikutusvalmiuksia käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työyhteisön jäsenenä ja/tai lähijohtajana.

Teoria-aines rakentuu seuraavien kysymysten pohjalle:
Mitä luottamus on: luottamuksen käsite ja luonne voimavarana
Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset)
Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa sekä asiakassuhteissa
Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen
Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia
Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi), esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille

Suoritustapa: Verkkoluennot, oppimistehtävät ja vertaisarviointi

Kirjallisuus:

1) Yhteistoiminta ja luottamus: Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015.
2)  Artikkelit, muu materiaali ja ohjeet tehtäviin Moodlessa. 

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu Johtamisen perusopintoihin, Johtaminen ja markkinointi perus- tai aineopintoihin sekä Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoihin.


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa