• Opi uutta

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 24.05.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 10.05.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 24 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 27 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät: 24.2.2022, 24.3.2022, 27.4.2022 ja 24.5.2022

Tenttiaika 2 h ja tentin voi suorittaa tenttiajankohtana aikavälillä klo 14-20. 

Opettajat: YTT Antti Kouvo ja YTT Timo Tammi

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee tilastollisten menetelmien lähtökohdat ja menetelmien käyttötarkoituksen yhteiskunta- ja kauppatieteiden alojen tutkimuksessa
- osaa soveltaa perusmenetelmiä ja käyttää SPSS-ohjelmaa yksinkertaisten analyysien tekemiseen

Sisältö: Kurssilla käydään läpi mittaamisen, otannan, tilastollisen kuvailun, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteamisen sekä tilastollisen päättelyn perusteet menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Opetuksen pääpaino on peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Kurssilla esitellään tutkimusesimerkkejä SPSS:ää hyväksi käyttäen.

Suoritustapa: Verkkotentti

Kirjallisuus: 
Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 – 17 ja verkkokurssilla mainittu muu oheismateriaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Lisätiedot: Opintojaksot Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille + Kvantitatiivisen tutkimukset perusteet, harjoitukset, muodostavat yhdessä opintojakson Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op.


Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa