• Opi uutta

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, harjoitukset 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 13.05.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: YTT Timo Tammi
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 24 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 27 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät 14.1.2022. 15.3.2022 ja 13.5.2022.

Tavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata havaintoaineistoa numeerisesti ja graafisesti
- käyttää yksinkertaisia tutkimusmenetelmiä
- tulkita SPSS-tulosteita ja tehdä niiden avulla tilastollista päättelyä

Sisältö: Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteaminen ja tilastollinen päättely.

Suoritustavat: Perehtyminen verkkomateriaaliin ja siellä annettujen harjoitustehtävien tekeminen ja palauttaminen.

Verkkototeutus: Harjoitustehtävien palauttaminen. 

Kirjallisuus: 
- Nummenmaa (2007) Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät, Luvut 1-6, 9-12 ja 15-17.
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Edeltävät opinnot: Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Lisätiedot: Opintojaksot Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille + Kvantitatiivisen tutkimukset perusteet, harjoitukset, muodostavat yhdessä opintojakson Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op.


Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa