• Opi uutta

Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 18.03.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: YTT Timo Tammi
  • Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 48 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 54 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: Kevätlukukaudella 2022 tenttipäivät ovat ke 2.2. klo 14-19 ja ke 18.3. klo 14-19.

Tuutori: YTM Jukka Suvanto

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet mikro- ja makrotaloustieteen keskeisistä peruselementeistä ja taloustieteen malliajattelusta.

1) Pystyt selittämään markkinoiden toimintaperiaatteet ja hinnan määräytymisen sekä osaat ratkaista markkinoiden tasapainon matemaattisten lineaaristen yhtälöiden tapauksessa. 
2) Tiedät kuluttajateorian perusteet ja osaat analysoida yksilöiden hyödynmaksimointia graafisten indifferenssikäyrien avulla. 
3) Vastaavasti yrityksen teoriasta perusteista erotat kustannus- ja tulokäsitteet sekä osaat ratkaista matemaattisesti yrityksen yksinkertaisen voitonmaksimointiongelman. 
4) Erotat markkinarakenteiden erilaisuuden ja niiden vaikutuksen yritysten käyttäytymiseen graafista analyysiä hyödyntäen. 
5) Pystyt soveltamaan kuluttajan- ja yrityksen perusteita yksinkertaisessa strategisessa vuorovaikutuksessa sekä epävarmuuden ja ei-täydellisen informaation tapauksissa. 
6) Tunnistat perustilanteita, missä markkinat epäonnistuvat ja osaat nimetä julkisen vallan keinoja niiden korjaamiseksi. 
7) Osaat kansantalouden yksinkertaisen kiertokulkumallin ja pystyt sen avulla raportoimaan makrotalouden tunnuslukuja. 
8) Tunnistat finanssi– ja rahapolitiikan erot ja kykenet graafisesti analysoimaan, miten niiden avulla voidaan vaikuttaa talouden suhdanteisiin. Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan kriittisesti julkista keskustelua taloudesta.

Sisältö: Talous tutkimuskohteena, kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toiminta, makrotaloudelliset ilmiöt kuten työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka.

Opetus- ja suoritustavat:

Kontaktiopetus 4 t, verkkokurssi, omatoiminen työskentely 154 t, verkkotentti 3 t

Kontaktiopetus on etänä/vapaavalintaista (tarkentuu myöhemmin).

Oppimateriaali:
Sloman, J. Garratt, D., Guest, J. (2018) Economics, 10. painos tai uudempi.

Oheismateriaalit, kontaktiopetuksessa jaettava materiaali (saatavilla kurssin Moodlesivulla)

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa