• Opi uutta

Kansanterveystieteen perusteet 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 15.02.2022 - 31.03.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Dosentti Tiina Rissanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 24 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 27 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: 15.2.-31.3.2022

Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua. Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa voi olla myös aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintokokonaisuuden Moodlessa.

Tavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää kansanterveystieteen kehityksen, peruskäsitteet ja toimintaympäristön sekä tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja ratkaisumahdollisuudet.

Opettaja: Dosentti Tiina Rissanen

Sisältö: Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus -käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli.

Suoritustapa: Omatoiminen opiskelu, sisältää oppimistehtävät 81 h.

Kirjallisuus: videoluennot ja  verkkomateriaali

Lisätiedot: Opintojakso 4450347 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 3 op on pakollinen Terveyden edistäminen ja terveystieto sekä Kansanterveystieteen perusopintojen kokonaisuudessa.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada jaksolle opinto-ohjausta Kymenlaakson kesäyliopistosta. 


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa