• Opi uutta

Mentaalivalmentaja (20 op)

  • Ajankohta: 25.01.2022 - 25.01.2022
  • Koulutuspaikka: Kouvola/verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Sirkku Ruutu, Timo Rauhala ja Tero Hoikkala
  • Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2022
  • Hinta: 2250 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutuksessa paneudutaan mielen hyvinvoinnin edistämisen tapoihin ja ohjattavien potentiaalin löytämiseen sekä hyödyntämiseen menestystä ruokkivalla tavalla. Viitekehys on voimavarakeskeinen ja osallistujat kokeilevat valmennettavien kanssa tehtäviä harjoitteita myös omakohtaisesti. Koulutukseen kuuluu 10 lähipäivän lisäksi mentaalivalmennusta oikeiden asiakkaiden kanssa ja positiivisen psykologian kirjallisuuteen perehtymistä. Käytössä ovat Sirkku Ruudun uutuusteokset ”Coachin työkalupakki” ja ”Mentaalisen hyvinvoinnin työkirja”.

Aika: Aloitus 25.1.2022 klo 10-17. Loput seminaaripäivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus kestää noin vuoden. 

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Hovioikeudenkatu 6, Kouvola. Osa seminaaripäivistä etäyhteydellä. 

Kohderyhmä

Urheiluvalmentajat, lahjakkaiden lasten vanhemmat, johtajat, esihenkilöt, ohjaustyötä tekevät,
opettajat, kuraattorit, personal trainerit, fysioterapeutit, sote-alan toimijat ja muut, jotka haluavat kehittää mielen ja motivaation ymmärrystä sekä saada verkostoissaan aikaan parempia tuloksia myönteisellä tunnevireellä.

Kouluttajat

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira,
Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry),
tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Timo Rauhala
Timo on yksi Suomen arvostetuimmista valmentajista yli lajirajojen ja hän on suosittu
puhuja koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Rauhalalla on yli 25:n vuoden kokemus
ammattivalmennuksesta, kouluttamisesta ja yritystilaisuuksista.

Tero Hoikkala
KTM, johtaja, sertifioitu business coach. Terolla on pitkä esimieskokemus ja hänen johtamisfilosofiansa on valmentava ja ratkaisukeskeinen. Erityinen mielenkiinnon kohde on henkiset kyvykkyydet osana menestyksekästä urheilusuoritusta.

Tavoite

Mentaalivalmennuksen tavoitteena on lisätä ohjattavan suorituskykyä ja edistää tämän
resilienssikyvykkyyttä hankalilta tuntuvissa tilanteissa. Mentaalivalmennukseen liittyy jatkuva
oman mielen johtaminen ja omien valintojen ja päätöksentekoprosessien arviointi.
Mielenhallinnan keinojen opettelu, itsensä rauhoittaminen vaativassa tilanteessa ja fokuksen
säilyttäminen olennaisessa ovat tärkeitä taitoja, joita mentaalivalmennuksen kautta edistetään.

Parhaimmillaan mentaalivalmennuksella edistetään valmennettavan keskittymiskykyä, tunteiden säätelyä, stressinhallintaa, resilienssitaitoja ja viisaan mielen tietoisia päätöksentekoprosesseja. Sillä ehkäistään uupumista ja edistetään takapakeista toipumista sekä parannetaan vuorovaikutustaitoja ja mentalisaatiokykyä. Yksi mentaalivalmennuksen olennainen fokus on tasapainoisen elämän vaaliminen, siten, että balanssi eri elämänalueiden välillä säilyy.

Mentaalivalmennuksen opit ovat tärkeitä jokaisen ihmisen itsensä kehittämisessä ja hyvän
elämän saavuttamisessa. Tässä koulutuksessa sekä osallistujan ohjaustavat että itsensä
johtamisen kyvyt kehittyvät.

Keskeisimmät sisällöt

• Ratkaisukeskeinen valmennusprosessi
• Unelmatyöskentely
• Tavoitteiden visualisointi eri aikaperspektiiveissä
• Myönteisen tunne-energian aktivointi ja itseluottamuksen edistäminen
• Myönteisen sisäisen puheen aktivointi/ itsepuheen myönteistäminen
• Sisäisen motivaation lähteiden kirkastaminen/löytäminen
• Asiakkaan oivalluttaminen ja tietoisuuden edistäminen
• Identiteetin kirkastaminen ja arvotyöskentely
• Onnistuneiden tilanteiden kuivaharjoittelu ja etukäteiskuvittelu
• Resilienssi- eli toipumiskykyisyyden edistämisen keinot/psyykkinen joustavuus
• Mielikuvarentoutukset ja optimaalisen mielentilan löytäminen
• Onnistumisalttiuden kasvattaminen
• Pystyvyysuskon edistäminen ja rajoittavien uskomusten tunnistaminen, muokkaaminen
ja deletointi
• Valmennettavan ainutkertaisuuden tunnistaminen
• Mielen sisäisten jumien käsittely
• Sosiaalisen tuen ja yhteisöllisyyden hyödyntäminen ja systeeminen ajattelu
mentaalivalmennuksessa

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen kesto on yksi kalenterivuosi. Siihen sisältyy:
• 10 seminaaripäivää
• Vertaistyöskentelyä omissa viiteryhmissä
• Asiakastyöskentelyä (oikeiden asiakkaiden mentaalivalmennuksen harjoittelua 30h)
• Kirjallisuuden reflektointia
• Omakohtainen mentaalivalmennuksen kehittämishanke

Koulutuksen osallistumismaksu: 2.250 €; voi maksaa erissä


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa