• Opi uutta

Osaava kouluttaja (12 op)

  • Ajankohta: 01.11.2021 - 15.02.2022
  • Koulutuspaikka: Kotka
  • Kouluttaja: Jutta Laino-Tabell
  • Ilmoittautuminen päättyy: 15.10.2021
  • Hinta: 1350 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu 

1.11.-2.11.2021 klo 9-16
29.11.-30.11.2021 klo 9-16
17.1.-18.1.2022 klo 9-16
14.2.-15.2.2022 klo 9-16

Kenelle

Koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, joita kouluttaminen kiinnostaa sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kouluttaminen.  Monessa työssä kouluttaminen on osa työnkuvaa ja siten tämä koulutus toimii hyvänä tukena työssä ja työuralla menestymisessä sekä tarjoaa myös yrittäjille uusia liiketoimintamuotoja.

Koulutuksen tavoitteet

Osaava kouluttaja -koulutus tarjoaa välineet innostavien ja motivoivien koulutusten rakentamiseen, kehittää esiintymis-ja kouluttajataitoja, käsittelee ryhmänohjausta ja -hallintaa sekä vahvistaa toiminnallisten menetelmien ja osallistamisen käyttöä osana koulutuksia.

Koulutus syventää tietoa oppimisen anatomiasta sekä tarjoaa runsaan määrän erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, joita voi käyttää osallistamiseen ja oppimisen syventämiseen.

Tavoitteena on vahvistaa koulutusten vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä rohkeutta kouluttamiseen.

Kouluttaja

Jutta Laino-Tabell on toiminut kouluttajana yli 20 vuotta. Jutan tausta on puheviestinnässä, draamakasvatuksessa sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana ja on opettanut yli 10 vuotta draamakasvatuksen perusopinnoissa Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoissa.

Jutasta sanottua:
Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Jutalla on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Hienoa, että koko hänen ammattitaitonsa on nyt paketoitu tarjolle meille muillekin.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

- osaa kuvata omien koulutustensa takana olevaa pedagogista ajattelua sekä käyttöteoriaansa
- osaa suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia sekä oppimista tukevia koulutuksia eri ympäristöihin
- osaa mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti
- osaa esiintyä siten, että pystyy herättämään ja ylläpitämään osallistujien kuuntelumotivaation
- osaa käyttää ilmaisuaan osana koulutuksen havainnollistamista ja dynamiikkaa
- osaa havainnoida ryhmän vuorovaikutusta ja mukauttaa toimintaansa havaintojensa pohjalta
- osaa valita koulutuksen sisällön ja osallistujien kannalta sopivia ja oppimista tukevia menetelmiä sekä ohjata erilaisia toiminnallisia harjoituksia
- osaa hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vuorovaikutustaitojaan kouluttamisessa
- osaa toimia kouluttajana myös verkkovälitteisissä koulutuksissa

Koulutuspäivien ohjelma

1.-2.11.2021

Oppimisen anatomia
Oppimisen anatomia kouluttajan tukena
Minä kouluttajana
Kouluttaja pedagogisena osaajana

Koulutuksen rakenne
Erilaiset koulutukset
Tavoitteet koulutuksen tukirankana
Kohdentaminen
Sisällön rakentaminen
Havainnollistaminen
Argumentit syventää oppimista

29.-30.11.2021

Kouluttaja esiintyjänä
Kouluttaja improvisoijana
Esiintyjän sanaton viestintä
Kouluttajan ilmaisuvoima
Esiintyminen etäkoulutuksissa

17.-18.1.2022

Ryhmä haltuun!
Kouluttaja ryhmänohjaajana
Miten edistän oppimista
Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen

14.-15.2.2022

Osaava kouluttaja -näyttöpäivät


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa