placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Yhteiskuntapolitiikka perusopinnot 25 op (UEF)

12.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Yhteiskuntapolitiikassa haetaan käsitteitä ja ymmärrystä sille, miten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat nyt ja miten niitä voi muuttaa.

Ajankohta
12.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
395 EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 04.09.2025
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Yhteiskuntapolitiikan opinnot sopivat niille, joita kiinnostaa yhteiskunnallinen muutos ja sen hallinta kaikilla elämän tasoilla: niin maailmanpolitiikassa kuin arkielämässä ja kaikkialla siinä välissä.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Yhteiskuntapolitiikassa haetaan käsitteitä ja ymmärrystä sille, miten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat nyt ja miten niitä voi muuttaa. Millaisia erilaisia aatteita, ideoita ja oppeja on sille, miten hyvinvointia parhaiten edistetään? Keille kaikille hyvinvointi kuuluu? Keitä tipahtaa tahallisesti ja tahattomasti ulos? Millainen on ideaali kansalainen ja millaiset keskustelut siihen ovat johtaneet? Kuuluuko sosiaaliturva ja hyvinvointi ansaita ja miten? Yhteiskuntapolitiikka-oppiaineesta saa tietoa ja ymmärrystä globalisoitumisesta ja sen erilaisista paikallisista ilmenemismuodoista. Kuinka globaaleja uhkia – esimerkiksi ympäristökysymystä tai työmarkkinoita - voidaan säädellä? Keskeinen yhteiskuntapolitiikan osa on arkisen selviytymisen tutkiminen ja sen analyysi, kuinka sitä voitaisiin parantaa. Pohjoismainen hyvinvointimalli on vielä hallitseva, mutta siihen tulee jatkuvasti uusia elementtejä ja sitä haastetaan. Mikä ero on resursseilla ja oikeuksilla? Onko tasa-arvo tavoiteltavaa ja jos, millainen tasa-arvo? Kuinka ihmiset "tekevät" yhteiskuntapolitiikkaa joka päivä yhdessä ja erikseen, erilaisissa ryhmissä, yhdistyksissä ja instituutioissa? Mitä on ylirajainen yhteiskuntapolitiikka? Miten globalisoituminen, liikkuvuus ja ylirajainen elämäntapa haastavat kansallisvaltion ja sen yhteiskuntapolitiikan?

Yhteiskuntapoliittista lähestymistapaa voi soveltaa miltei mihin tahansa ilmiöön lähtien ilmastonmuutoksesta päätyen sisustusblogeihin. Siinä tarkastellaan, mitä nuo ilmiöt tarkoittavat, miten ne tuntuvat ja kuinka ne koetaan, miten niihin voi puuttua ja kuinka niitä on mahdollista muuttaa. Yhteiskuntapolitiikka tarjoaa käsitteellisiä keinoja ymmärtää maailmaa sekä laajan valikoiman erilaisia menetelmiä saada tarvittavaa tietoa ja muokata se analyysiksi.

Voit aloittaa perusopinnot joustavasti omassa tahdissa lukuvuoden aikana. Lukuvuosi alkaa 1.8.2024 ja päättyy 31.7.2025, mutta opintojaksokohtainen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan. Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 170 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225€

Tuutori: Opinnot toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson, Helsingin ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Saat opintoihisi tuutorin Matias Muurosen ohjausta ja tukea. Tuutorointi toteutetaan Zoomissa.

Tule kuulemaan opinnoista webinaariin!

Tule kuuntelemaan lisää opinnoista webinaariin torstaina 15.8. klo 17.00-18.00. Ilmoittaudu webinaariin tästä 11.8.2024 mennessä. Itä-Suomen avoimen yliopiston suunnittelija Veera Kiiski kertoo lisää erilaisista yhteiskuntatieteellisten aineiden opintopoluista.

 

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op:

5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op

YY00DG95 Hoivan käytännöt 5 op

YY00DF26 Tasa-arvopolitiikka 5 op

YY00DF96 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op

5515107 Työpolitiikka 5 op

---------------------

Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille ja tehtävien palautukselle on kuusi vaihtoehtoista palautuspäivää. Tuutorointi to 12.9.2024 klo 17.00–18.30.

Opettaja: YTT Iiris Lehto

Osaamistavoitteet:

  • Tutustua yhteiskuntapolitiikkaan oppiaineena ja käytäntönä
  • Tunnistaa yhteiskuntapolitiikan peruskäsitteet, keskeiset teoriat ja toimijat
  • Saada kokonaisnäkemys yhteiskuntapolitiikan kehityksestä ja muutoksesta

Sisältö:

  • Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan synty ja kehitys niin politiikkana kuin tutkimuksena
  • Muuttuvat hyvinvointivaltiot ja niiden ideat ja ideaalit
  • Politiikan merkitykset ja toimijat
  • Keskeiset käsitteet ja teoriat
  • Aikalaiskeskustelut

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
Syksy 2024: ke 28.8., ke 23.10., ke 4.12.
Kevät 2025: ke 29.1. ke 5.4., ke 4.6.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Oppimateriaali: Tentitään kolme kirjaa seuraavista:

Aaltio, Elina 2013. Hyvinvoinnin uusi järjestys. Gaudeamus.

Hänninen, Sakari, Saikkonen, Paula (toim.) 2017. Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. THL.

Jokinen, Eeva, Könönen, Jukka, Venäläinen, Juhana & Vähämäki, Jussi (toim.) 2011. "Yrittäkää edes!" Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa. Helsinki: Tutkijaliitto: Helsinki.

Julkunen, Raija 2017. Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavana. Jyväskylä: Sophi: Saatavana sähköisesti: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/55748/978-951-39-7146-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Saari, Juho, Taipale, Sakari & Kainulainen, Sakari (toim.) 2013. Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A tutkimuksia 38. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki. Juvenes Print Oy Tampere. Saatavana sähköisesti: http://www.theseus.fi/handle/10024/129163

Arviointi: H–5

---------------------

Hoivan käytännöt 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille ja tehtävien palautukselle on kuusi vaihtoehtoista palautuspäivää. Tuutorointi ma 23.9.2024 klo 17.00–18.30.

Opettaja: YTT Iiris Lehto

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija tuntee yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita sekä käsitteitä kuten hoivavaje, hoivaköyhyys, hoivavuoto, sukupuolittunut hoiva, ylirajainen, teknologisoituva hoiva ja globaali hoiva. Opiskelija tietää hoivan järjestämisen vaihtoehtoisia malleja ja oppii tarkastelemaan kriittisesti hoivapolitiikan uusimpia käytäntöjä Suomessa ja ulkomailla. Osaa kirjoittaa aihepiiristä kriittisesti ja reflektoivasti.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: Etiikka, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen etiikan. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon hankintaan, analysointiin ja raportointiin. Opiskelija osaa kerätä, tulkita ja arvioida tietoa ja erilaisia tekstityyppejä kriittisesti. Opiskelija oppii argumentoimaan, ja osaa toimia kriittisesti argumentoivana asiantuntijana. Opiskelija oppii yhteistyötaitoja ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelija oppii viestimään asiakokonaisuuksista selkeästi.

Sisältö: Hoivapolitiikka Suomessa ja muualla. Hoiva arjessa ja mediatuotteissa. Hoiva ja perhe, prekaarihoiva, projektihoiva, hoiva ja sukupuoli, hoiva ja teknologia, sateenkaarihoiva, luontohoiva. Hoivan järjestämistavat ja muutossuunnat. Yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen taustat, näkökulmat ja tutkimuskohteet.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
Syksy 2024: ke 21.8., ke 2.10., ke 27.11.
Kevät 2025: ke 22.1., ke 5.3., ke 28.5.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Oppimateriaali: Kirjatentissä kaikki tenttivät nämä kaksi:

Anttonen, A., Valokivi, H. & Zechner, M. (toim.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki, 2009.

Salmi, M & Närvi, J. (toim.) Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. 2017.

Lisäksi valitaan yksi seuraavista:

Eerola, P., Alasuutari, M., Repo, K., Karila, K., & Lammi-Taskula, J. (toim). Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut: lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. 2022.

Hoppania, H-K., Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L. Vaittinen, T., Zechner, M. Hoivan arvoiset, 2016.

Leinonen, E. Perhehoitoa paikantamassa, 2020.

Kuronen, T. Hoivapommin purkajat, 2015.

Arviointi: H–5

---------------------

Tasa-arvopolitiikka 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Oppimistehtävien palautuspäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.). Tuutorointi ti 19.11.2024 klo 17.00–18.30.

Opettaja: YTM Jarmo Romppanen

Osaamistavoitteet: Opiskelijat perehtyvät tasa-arvoon yhteiskunnan eri toimijoiden tasolla, osaavat tunnistaa tasa- arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset ovat, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoinstituutioita on olemassa sekä tutustuvat tasa-arvotutkimukseen.  Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu, kestävyys ja vastuullisuus.

Sisältö:

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä. Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.

Oppimateriaali:

Tasa-arvobarometri 2017: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160920

Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon: Analyyseja tasa-arvobarometrista 2017: http://www.julkari.fi/handle/10024/137765

Työ, talous ja tasa-arvo: http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf

Suomi tasa-arvon mallimaaksi: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–23: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162588

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/355402

Kantola, J., Koskinen Sandberg P., Ylöstalo, H (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin, 2020.

Arviointi: H–5

Edeltävät opinnot: Opintojakso 5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op suositellaan suoritettavaksi ennen tätä opintojaksoa.

---------------------

Sosiaaliturvapolitiikka 5 op

Aikataulu: 20.1.2025–4.2.2025. Tuutorointi ti 18.2.2025 klo 17.00–18.30.

Opettaja: Merja Tarvainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson osaamistavoitteena on tuottaa perustiedot sosiaaliturvajärjestelmästä osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen tutkimuksen perusteista.

Opintojakso linkittyy mm. seuraavien geneeristen taitojen oppimiseen: kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen.

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan sosiaaliturvan yleisiä lähtökohtia, erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, niiden tavoitteita, keinoja, toimijoita sekä sosiaaliturvajärjestelmien muotoutumiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia sekä poliittis-ideologisia tekijöitä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Opintojakson suoritetaan luentokurssina kevätlukukaudella. Luennot järjestetään Joensuun kampuksella. Luennot tallennetaan ja luentotallenteet saatavilla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä luentojen jälkeen.

Luentokurssin aikataulu:
ma 20.1. klo 9–12
ke 22.1. klo 9–12
ti 28.1. klo 9–12
ke 29.1. klo 9–12
ti 4.2. klo 9–12

Vaihtoehtoiset tehtävien palautuspäivät: 24.2.2025, 24.3.2025, 28.4.2025.

Oppimateriaali: Opintojakson lukemisto:

Julkunen, Raija (2017). Muuttuvat hyvinvointivaltiot: eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina. SoPhi 150. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla avoimesti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7146-5

Lisäksi ns. käsikirjamaisina lähdeteoksina:

Mattila, Yrjö (toim.) 2017: Toimeentuloturva. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki. TAI

Havakka, P & Niemelä, M ja Uusitalo, H (toim.) 2017: Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki

Tietoa suositeltavasta lisälukemisesta saatavilla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.

Arviointi: H–5

---------------------

Työpolitiikka 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Oppimistehtävien palautuspäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.). Tuutorointi ti 18.3.2024 klo 17.00–18.30.

Opettaja: Yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori Antero Puhakka

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työn erilaiset määritykset, tietää mikä on työn suhde tuotantoon, talouteen ja toimeentuloon, hahmottaa työn muutokset ja sen vaikutukset yksilölliseen ja kollektiiviseen toimintaan sekä pystyy käsittelemään politiikan, hallinnan ja ohjauksen roolia työpolitiikassa. Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu, kestävyys ja vastuullisuus.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työpolitiikan kehitykseen, analysoidaan työelämän epävarmistumista, työn uusia muotoja ja niiden hallintaa. Opintojaksolla tarkastellaan myös työn tekijän ja työttömän subjektiivisuuden muotoja sekä työpolitiikan ja sosiaaliturvan yhteyttä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.

Oppimateriaali:

Tuija Koivunen, Markku Sippola & Harri Melin (toim.). Työ elää: murroksia, trendejä ja muutoksen suuntia Suomessa.

Anu Järvensivu & Arja Haapakorpi (toim.) Monimuotoinen ansiotyö. Näkökulmia monista lähteistä ansaintaan.

Vappu Karjalainen & Elsa Keskitalo (toim.): Kaikki työuralle! Työttömien aktiivipolitiikkaa Suomessa.

Arviointi: H–5

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 04.09.2025

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: