placer

Saavutettavuus-avustimet


Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY)

  • 08.12.2023


Koulutuksen kuvaus
Tuotantotalouden opintokokonaisuuteen kuuluvilla opintojaksoilla opit analysoimaan monimutkaisia ilmiöitä ja kehittämään luovia ja kestäviä ratkaisuja organisaatioiden ja arvoverkostojen ongelmiin. Tuotantotalouden osaajana sinulla on tiedot ja taidot työskennellä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tuottavuutta, laadukkuutta ja työhyvinvointia parantaen.

Ajankohta
  • 08.12.2023
Osallistumismaksu
75 EUR
Kesto
n. 2 kk
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 24.11.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Kaikille tuotantotaloudellisesta toiminnasta ja organisaatioista kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opettaja: Arto Reiman

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
  • osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
  • ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
  • ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
  • ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut.

Sisältö: Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 49-09, joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Liesivuori, J. & Naumanen, P. 2018. Visioita ja näkökulmia työhyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista sekä menetelmiä niiden kehittämiseen. 2. uudistettu painos. - Euroopan Unionin työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva strategiakehys vuosille 2021-2027: https://osha.europa.eu/fi/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027

Aura, O. & Ahonen, G. 2016. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Talentum Pro.

Muu ajankohtainen materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: 1–5 ja hylätty

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 24.11.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty:
Yhteystiedot
Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516


Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501


Copyright © 2023 Kymenlaakson kesäyliopisto