placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sosiologia perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Sosiologia tarjoaa näkökulmia siihen, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuvat, miten koulutus- ja työmarkkinat sekä erilaiset organisaatiot ja ryhmät toimivat, ja kuinka yhteiskunnan rakenne ja kulttuuri muuttuvat.

Ajankohta
01.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
425 EUR
Kesto
n. 1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 31.01.2025
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Sosiologia sopii heille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Sosiologiassa tutkitaan muun muassa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin. Sosiologit ovat kiinnostuneita myös siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Lisäksi sosiologiassa tutkitaan, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus, (epä)oikeudenmukaisuus ja syrjintä johtuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, sekä näihin teemoihin kytkeytyvistä empatiakuiluista ja solidaarisuusvajeista. Kiinnostavia ovat myös koulutus- ja työmarkkinoiden sekä erilaisten organisaatioiden ja ryhmien toiminta. Opintojen aikana sosiologista ajattelua kehitetään perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta eli siitä, millä tavoin yhteiskunta, instituutiot ja organisaatiot toimivat, miten sosiaalinen järjestys on mahdollinen ja mikä sitä uhkaa.

Opinnot on integroitu tutkinto-opiskelijoiden opetukseen. Kaikilla opintojaksoilla on itsenäinen suoritustapa avoimen yliopiston opiskelijoille ja opinnot on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan verkossa. Voit aloittaa perusopinnot joustavasti omassa tahdissa lukuvuoden aikana. Lukuvuosi alkaa 1.8.2024 ja päättyy 31.7.2025, mutta opintojaksokohtainen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan. Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 225 €

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi ohjausta ja tukea. Opintojesi tukena on yhteiskuntatieteiden tuutoriryhmä ja tuutori YTM Eetu Laitinen. Syksyn tuutoroinnit Zoomissa:

  • ke 4.9.2024 klo 17.00 alkaen
  • ke 18.9.2024 klo 17.00 alkaen
  • ke 2.10.2024 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Tule kuulemaan opinnoista webinaariin!

Tule kuuntelemaan lisää opinnoista webinaariin torstaina 15.8. klo 17.00-18.00. Ilmoittaudu webinaariin tästä 11.8.2024 mennessä. Itä-Suomen avoimen yliopiston suunnittelija Veera Kiiski kertoo lisää erilaisista yhteiskuntatieteellisten aineiden opintopoluista.

 Sosiologian perusopinnot 25 op:

5514101 Sosiologian perusteet 5 op

YY00DF25 Sosiologisia näkökulmia suomalaisen koulutuksen kulttuureihin 5 op

5514110 Sosiologian teoriakirjallisuus, (avoimen / sivuaineopiskelijat) 5 op

5514124 Tytöstä naiseksi 5 op

YY00DF27 Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia 5 op

---------------------

Sosiologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.8.2024–30.7.2025

Opettaja: Terhi Halonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee klassista ja modernia sosiologista ajattelua sekä sosiologian peruskäsitteitä ja teorioita. Opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun koskien esimerkiksi yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu.

Sisältö: Sosiologian perusteet -opintojaksolla annetaan yleiskuva sosiologian historiasta, käsitteistä ja kysymyksenasetteluista sekä ajankohtaisimmista tutkimusalueista.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.
Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.

Oppimateriaali:

Erola, Jani & Räsänen, Pekka (2014) Johdatus sosiologian perusteisiin
Saaristo, Kimmo & Jokinen, Kimmo (2008) Sosiologia
muu opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointi: H–5. Opintojakson hyväksytty suoritus koostuu omatoimisesta kirjallisuuteen ja oppimateriaaleihin perehtymisestä sekä oppimistehtävän kirjoittamisesta.

---------------------

Sosiologisia näkökulmia suomalaisen koulutuksen kulttuureihin 5 op

Aikataulu: 1.8.2024–31.7.2025

Opettaja: Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaista koulua käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähtökohtia ja analyyseja. Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu.

Sisältö: Opintojakson kirjallisuuteen perustuvat oppimistehtävät.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät. Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.

Oppimateriaali: Kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b).

Kohta a):

Käyhkö, M. Siivoojaksi oppimassa, 2006.
Paju, P. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana, 2011.
Souto, A-M. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista, 2011.
Kosonen, T. Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tutkimus ammatilliseen koulutukseen osallistuvista työläismiehistä, 2016.

Kohta b):

Kalalahti, M., Silvennoinen, H., Varjo, J. & Vilkman, M. (toim.) Koulutus ja yhteiskuntaluokka, 2023. Teos löytyy netistä osoitteesta: https://edition.fi/tup/catalog/view/koulutus-ja- yhteiskuntaluokka/koulutus-ja-yhteiskuntaluokka/3260-1
Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot, 2013.
Saarinen, J., Ojala, H. & Palmu, T. (toim.) Eroja ja vaarallisia suhteita. Keskustelua feministisestä pedagogiikasta, 2014.

Arviointi: H–5. Opintojakson hyväksytty suoritus koostuu omatoimisesta kirjallisuuteen ja oppimateriaaleihin perehtymisestä sekä oppimistehtävien kirjoittamisesta.

---------------------

Sosiologian teoriakirjallisuus, (avoimen / sivuaineopiskelijat) 5 op

Aikataulu: 1.8.2024–31.7.2025

Opettaja: Terhi Halonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija tietää mitä sosiologinen ajattelu on sekä tuntee yhteiskunnan ja inhimillisen vuorovaikutuksen luonnetta eri tavoin tarkastelevia sosiologisia teorioita ja käsitteitä.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään sosiologiseen ajatteluun ja teoriaan sekä sosiologian erilaisiin tapoihin jäsentää yhteiskuntaa erilaisista näkökulmista käsin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä. Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.

Oppimateriaali: Kaksi kirjaa seuraavista:

Aro, J. & Jokivuori, P. Klassinen sosiologia ja moderni maailma, 2010.
Bauman, Z. Sosiologinen ajattelu, 1997 (tai uudempi painos).
Mills, C.W. Sosiologinen mielikuvitus, 2015.

Arviointi: H–5. Opintojakson hyväksytty suoritus koostuu omatoimisesta kirjallisuuteen ja oppimateriaaleihin perehtymisestä sekä oppimistehtävän kirjoittamisesta.

---------------------

Tytöstä naiseksi 5 op

Aikataulu: 1.8.2024–31.7.2025

Opettaja: Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustietämys tyttötutkimuksesta, sen peruskysymyksistä sekä tytöstä naiseksi kasvamisen tematiikasta.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta tyttöjen naisiksi kasvamista ja kasvattamista, erilaisiin tyttöihin ja tyttöyksiin liittyviä normeja, ihanteita, kontrollia sekä tyttöjen suhdetta näihin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Oppimistehtävät. Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.

Oppimateriaali: Kolme kirjaa seuraavista:

Aaltonen, S. Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, 2006.
Isotalo, A. Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset, 2015.
Ojanen, K. Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla, 2011.
Ojanen, K., Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.) Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen, 2011.
Ristaniemi, H. “Täällä on merkitystä mihin sukuun synnyt, se vaikuttaa kaikkeen.” Historiatietoisuuden muotoutuminen ja merkitykset Suomen saamelaisalueen tyttöjen elämässä, 2023. (kirja löytyy netistä osoitteesta: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526235370.pdf).
Tormulainen, A. Tyttöenergialla kasvaneet. Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset, 2018.

Arviointi: H–5. Opintojakson hyväksytty suoritus koostuu omatoimisesta kirjallisuuteen ja oppimateriaaleihin perehtymisestä sekä oppimistehtävien kirjoittamisesta.

---------------------

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia 5 op

Aikataulu: 28.2.–30.5.2025

Opettaja: Sirpa Lappalainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa sosiologisia teoretisointeja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja valtarakenteiden hahmottamiseen,
  • tunnistaa tapoja, joilla eriarvoistavat rakenteet muovaavat yksilöiden elämänkulkua,
  • tarkastella analyyttisesti eriarvoisuuteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja
  • suunnistaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta käsittelevän sosiologisen tutkimuskirjallisuuden kentällä.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittistä ajattelua, eettistä ajattelua, yhteiskunnallista vastuullisuutta ja vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Sisältö: Opintojaksolla opiskelija perehtyy sosiologisiin teorioihin ja tutkimuksiin, joiden sisältöinä ovat yhteiskunnalliset erot, eriarvoisuudet ja valtarakenteet sekä niiden ”elämäksi muuttuminen” yksilöiden elämänkuluissa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, mahdollinen lähiopetus.

Suoritustavat: Avoimen yliopiston opiskelija voi suorittaa opintojakson esseellä, mikäli hänen ei ole mahdollista suorittaa opintojakso tutkinto-opiskelijoiden tapaan (seminaarityöskentely lähiopetuksena Joensuussa 1.4.–6.5.2025. Lähiopetusta ei striimata, eikä tallenneta.). Tässä tapauksessa opiskelijaa kehotetaan opintojakson alkaessa olemaan yhteydessä opintojaksosta vastaavaan opettajaan. Esseenpalautus: 28.2., 31.3, 30.4. ja 30.5.

Oppimateriaali: Opettajan opintojakson alussa osoittama avoimesti saatavilla olevat tieteelliset julkaisut.

Arviointi: H–5. Mikäli avoimen yliopiston opiskelija ei suorita opintojaksoa tutkinto-opiskelijoiden tapaan, arvioinnin kohteena on hänen kirjoittamansa essee.

Esitietovaatimukset: Opintojakso Sosiologian perusteet suoritettuna ennen tämän opintojakson suorittamista.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2025

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: