placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sosiaalipedagogiikka perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön.

Ajankohta
01.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
425 EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään sekä kaikille kasvatuksellis-yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille. Suomessa sosiaalipedagogiikka on toiminnan viitekehys esimerkiksi yhteisöpedagogien ja sosionomien tutkinnoissa.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin! Sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella joustavasti verkossa, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja aikataulutettuja opintojaksoja. Suorittamistavat vaihtelevat opintojaksosta riippuen (verkkotentit, kirjalliset tehtävät, opintopiirit). Lukuvuosi alkaa 1.8.2024 ja päättyy 31.7.2025, mutta opintojaksokohtainen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan. Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 225 €

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi ohjausta ja tukea. Opintojesi tukena on yhteiskuntatieteiden tuutoriryhmä ja tuutori YTM Eetu Laitinen. Syksyn tuutoroinnit Zoomissa:

 • ke 4.9.2024 klo 17.00 alkaen
 • ke 18.9.2024 klo 17.00 alkaen
 • ke 2.10.2024 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Tule kuulemaan opinnoista webinaariin!

Tule kuuntelemaan lisää opinnoista webinaariin torstaina 15.8. klo 17.00-18.00. Ilmoittaudu webinaariin tästä 11.8.2024 mennessä. Itä-Suomen avoimen yliopiston suunnittelija Veera Kiiski kertoo lisää erilaisista yhteiskuntatieteellisten aineiden opintopoluista.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op:

5511101 Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op

5511151 Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op

5511155 Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op

5511152 Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op

5511154 Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op

 

---------------------

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille ja tehtävien palautukselle on kuusi vaihtoehtoista palautuspäivää.

Opettaja: Elina Nivala

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet ja oppihistoriallisen kehityksen peruslinjat
 • ymmärtää sosiaalipedagogisen ajattelun ja tutkimuksen erityispiirteitä
 • tunnistaa sosiaalipedagogiikan alan teorioita ja omaa valmiuksia perehtyä niihin syvemmin
 • tuntee sosiaalipedagogiikan käytännön sovellutuksia
 • osaa soveltaa sosiaalipedagogista ajattelua ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tunnistamiseen ja tulkitsemiseen.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: Etiikka, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Sisältö: Sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet, oppihistoriallinen kehitys, tieteenteoreettiset perusteet, käytännön sovellutukset, ajankohtaiset kehityskulut.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
Syksy 2024: ke 28.8., ke 23.10., ke 4.12.
Kevät 2025: ke 29.1. ke 5.4., ke 4.6.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Oppimateriaali: Tentitään kirja: Nivala, E. & Ryynänen, S.: Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillistä yhteiskuntaa ja kestävää elämää. Helsinki: Gaudeamus, 2024.

Arviointi: H–5

---------------------

Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille ja tehtävien palautukselle on kuusi vaihtoehtoista palautuspäivää.

Opettaja: Teija Nuutinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan yhteiskuntateoreettisia lähtökohtia ja peruskäsitteitä.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen.

Sisältö: Tutustuminen sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan yhteiskuntateoreettisia lähtökohtia käsittelevään kirjallisuuteen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
Syksy 2024: ti 1.10., ti 3.12.
Kevät 2025: ti 4.2., ti 1.4., ti 3.6.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Oppimateriaali:

Tentitään kolme kirjaa, joista kaikille pakolliset:

Kurki, Leena. Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan, 2006.

Lehto, M. Hyvinvointiyhteiskunnan arvot. Avain tulevaisuuden Suomeen, 2020.

Lisäksi yksi seuraavista:

Eskelinen, T., Hirvilammi, T. & Venäläinen, J (toim.). Enacting community economies within a welfare state, 2020.

Isola, A-M. & Suominen, E. Suomalainen köyhyys, 2016.

Keskinen, S., Seikkula, M. & Mkwesha, F. (toim.). Rasismi, valta ja vastarinta: rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa, 2021.

Arviointi: H–5

Edeltävät opinnot: Sosiaalipedagogiikan perusteet suoritettu.

---------------------

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille ja tehtävien palautukselle on kuusi vaihtoehtoista palautuspäivää.

Opettaja: Maarit Laihonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan ihmiskäsityksiä ja etiikkaa sekä niihin liittyvää keskustelua.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: etiikka, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen.

Sisältö: Tutustuminen kirjallisuuteen, joka käsittelee sosiaalipedagogisesti keskeisiä näkökulmia ihmiseen ja eettisen toiminnan perusteita.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
Syksy 2024: ke 2.10., ke 4.12.
Kevät 2025: ke 5.2., ke 2.4.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Oppimateriaali:

Tentitään kolme kirjaa, joista kaikille pakolliset:

Kurki, L. Persoona ja yhteisö: personalistinen sosiaalipedagogiikka, 2002.

Nussbaum, M.C. Not for profit: why democracy needs the humanities, 2010. (Tai suomenkielinen: Talouskasvua tärkeämpää).

Lisäksi yksi seuraavista:

Aaltola, E. & Keto, S. Empatia - myötäelämisen tiede., 2017.

Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. Myönteinen tunnistaminen, 2015.

Moodle-alustalta löytyvä viiden artikkelin kokonaisuus planetaarisen sosiaalipedagogiikan teemoista

Arviointi: H–5

Edeltävät opinnot: Sosiaalipedagogiikan perusteet suoritettu.

---------------------

Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op

Aikataulu: Opintojakson aloitustapaaminen: ma 20.1.2025 klo 16–18 (online). Loppuaikataulusta sovitaan opintojakson alettua.

Opettaja: Sanna Ryynänen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää, mitä sosiaalipedagoginen työote tarkoittaa
 • osaa soveltaa sosiaalipedagogista työotetta eri toimintaympäristöissä.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: etiikka, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Sisältö: Sosiaalipedagogiikan toimintakenttiä ja -muotoja. Opintojaksolla perehdytään kohtaamiseen, kommunikaatioon ja yhteisöllisiin suhteisiin sosiaalipedagogisessa toiminnassa, sosiaalipedagogiikkaan eri toimintaympäristöissä sekä sosiaalipedagogisen toimijan työkaluihin ja menetelmiin.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan etänä.

Suoritustavat: Monimuotoinen verkkokurssi: Johdantoluento, opintopiirityöskentely, kirjoitustehtävät ja palautekeskustelu. Johdantoluento etänä (2 t), opintopiirityöskentely pienryhmissä (4 tapaamista), kirjoitustehtävät (alku- ja loppureflektio, miniessee) sekä palautekeskustelut opintopiiriryhmille (1 t) ryhmien kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Opintojakson vastuuopettaja jakaa opiskelijat opintopiiriryhmiin. Opintojakson alkutapaaminen tallennetaan. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista opintopiiritapaamisiin ja palautekeskusteluun. Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan etänä.

Oppimateriaali: Oppimateriaalina suomalaisia ja kansainvälisiä artikkeleja. Oppimateriaali jaetaan opintojakson elearn Moodle-alustalla.

Arviointi: H–5

Edeltävät opinnot: Sosiaalipedagogiikan perusteet suoritettu.

---------------------

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op

Aikataulu: Monimuotoinen verkkokurssi:
Johdantoluento: ti 18.3. klo 15–18
Seminaarit: ti 6.5. ja ke 7.5. klo 15–18

Opettaja: Elina Nivala

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettisen keskustelun, tutkimuksen ja käytännön toimintakenttien ominaispiirteitä eri maissa ja maantieteellisillä alueilla.
 • tunnistaa sosiaalipedagogisen ajattelun toiminnan alueellisia erityispiirteitä ja painotuksia ja omaa valmiuksia perehtyä niihin syvemmin.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kansainvälisyys, kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Sisältö: Sosiaalipedagogiikka eri maissa ja maantieteellisillä alueilla.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan etänä.

Suoritustavat: Johdantoluento, sosiaalipedagogiikkaa yhdessä valitussa maassa tarkastelevan esseen laatiminen pari- tai ryhmätyönä, esseen esitteleminen esseeseminaarissa ja toisen esseen opponoiminen. Johdantoluento ja esseeseminaari järjestetään verkossa.

Oppimateriaali: Oheiskirjallisuus:

Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels: The diversity of social pedagogy in Europe. Europäischer Hochschulsverlag, 2009.

Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels (toim.): Social pedagogy for the entire lifespan, volume I. Europäischer Hochschulsverlag, 2011.

Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels (toim.). Social pedagogy for the entire lifespan, volume II. Europäischer Hochschulsverlag, 2012.

Kornbeck, J. & Úcar, X. (toim.): Latin American Social Pedagogy: relaying concepts, values and methods between Europe and the Americas. Europäischer Hochschulsverlag, 2015

Muu opintojakson opettajan osoittama kirjallisuus

Arviointi: H–5. Arvosana perustuu esseen (70 %) ja esseeseminaariesityksen (30 %) arviointiin.

Edeltävät opinnot: Sosiaalipedagogiikan perusteet suoritettu.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: