placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ravitsemustiede perusopinnot 25 op (UEF)

18.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä.

Ajankohta
18.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
430 EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 18.08.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Ravitsemustieteen opinnot sopivat kaikille ravitsemuksesta ja terveydestä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Ravitsemustieteen perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, ravitsemukseen ja elintapoihin, elintarvikkeisiin, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveysinformaatioon ja sen arviointiin ja syömisen sosiokulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Ravitsemustieteen perusopinnot lv. 2024–2025:

Ravitsemustieteen perusteet 5 op
Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op
Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op
Ravitsemus ja elintavat 5 op

Ravitsemustieteen perusteet on pakollinen edeltävä opintojakso Ravitsemus ja elintavat sekä Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet -jaksoille. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa. Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson/jaksoja, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Perusopintojen kokonaisuuteen ilmoittautuminen päättyy 18.8.2024. Yksittäisille jaksoille voit ilmoittautua myöhemminkin, ota tällöin yhteys sähköpostitse kesäyliopistoon.

Perusopintojen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka. Opintojaksokohtaisesti opintoaika on usein rajattu toisin. Opintoihin tulee rekisteröityä myös Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi ja opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on päättynyt.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 230 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksut 200 €

---------------------

Ravitsemustieteen perusteet 5 op

Aikataulu:

vko 38

ke 18.9. klo 16.30–19.45: verkkoluento johdanto ja energia, harjoitustöiden ohjeistukset
to 19.9. klo 16.30–19.45: verkkoluento energiaravintoaineet; hiilihydraatit ja kuitu

vko 39

ti 24.9. klo 16.30–19.45: verkkoluento energiaravintoaineet; rasva ja proteiini
to 26.9. klo 16.30–19.45: harjoitus energiaravintoaineet ja harjoituksen 3 ohjeistus (finelin opettelua)

vko 40

ti 1.10. klo 16.30–19.00: harjoitus 2 vitamiinit ja kivennäisaineet
to 3.10. klo 16.30–19.45: harjoitus 3, ruokapäiväkirja oltava syötettynä jo valmiiksi fineliin!
la 5.10. klo 9.00–15.00: harjoitus 4 ravitsemusmyytit, verkkoluento; kertausta ja kyselytunti

Lisäksi tallenteet: vitamiinit ja kivennäisaineet; ravitsemussuositukset ja ravinnontarve.

Verkkotentit: vkolla 43, uusinta vkolla 48.

Verkkoluennoilla ja harjoituksissa läsnäolovelvollisuus.

Opettaja: Tarja Mänttäri

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin.
 • selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset.
 • laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen.
 • käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa.

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, muut ruoan sisältämät aineet. Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Monimuoto-opinnot ja etätentti. Opintojakso sisältää aikataulutettua verkko-opetusta ja tehtäviä. Ravitsemustieteen perusteet 5 op toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sekä Kainuun kesäyliopistojen kanssa. HUOM! Tällä ensimmäisellä jaksolla kesäyliopiston opiskelijat eivät käytä UEFin Moodlea vaan toimivat omana kesäyliopistojen opintoryhmänään opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Oppimateriaali:

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021.

Luentomateriaalit ja muu opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Arviointi: Opintojakson arvosana muodostuu tenttiarvosanasta asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksyminen edellyttää myös oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ilmoitettujen aikataulujen puitteissa.

Lisätietoja: Ravitsemustieteen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso kaikille muille perusopintojen opintojaksoille.

---------------------

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op

Aikataulu: 07.01.2025 - 14.03.2025

Opettaja: Sari Hantunen

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija tietää millaisia elintarvikkeita eri elintarvikeryhmiin kuuluu ja mikä on niiden merkitys suomalaisessa ravitsemuksessa, sekä omaa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Sisältö: Elintarvikkeiden raaka-aine- ja ravintosisällöt sekä kulutus. Eri ruokaryhmien merkitys ravitsemuksessa. Uudet elintarvikkeet, perinteisiä liha- ja maitotuotteita korvaavat elintarvikkeet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Aikataulutetut verkko-opinnot UEFin Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali: Moodlen kautta jaettava oppimateriaali.

Arviointi: H-5.

---------------------

Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op

Aikataulu: 28.10.2024 - 13.12.2024

Opettaja: Sari Hantunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja ymmärtää tiedon tuottajan merkityksen sen luotettavuuden taustalla. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy jakson käytyään erottamaan sosiaalisen median kautta jaettavan arkitiedon tieteellisestä tiedosta.

Sisältö: Keskeiset ja suosituimmat suomalaiset terveystietoa tarjoavat blogit ja portaalit. Ravitsemus- ja liikunta-alan koulutusta tarjoavat viralliset ja epäviralliset tahot.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Aikataulutetut verkko-opinnot UEFin Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali: Moodlen kautta jaettava oppimateriaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op

Aikataulu: 17.03.2025 - 30.05.2025

Opettaja: Arja Lyytinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka ja syöminen heijastavat ihmisten kanssakäymistä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka on osa identiteettiä.

Sisältö: Ruoka osana kulttuuria. Ruokaan ja syömiseen liittyviä käsityksiä, uskomuksia ja normeja. Syömiseen vaikuttuvat sosiokulttuuriset tekijät (esim. ikä, sukupuoli, uskonto, ruoan saatavuus, tuloerot, alueelliset erot, kaupunki vs. maaseutu, kulttuuri, globaali näkökulma). Kasvisruokavalio, planetaarinen / kestävä ruokavalio esimerkkeinä sosiokulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta. Ruoka ja identiteetti.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luento (2 t), johon voi osallistua lähiopetuksessa tai etänä. Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa (yksilö- ja ryhmätehtävät), verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Arviointiperusteet: Oppimistehtävät arvostellaan.

Oppimateriaali: Verkkotallenteet ja muu Moodlessa jaettava materiaali.

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty.

Edeltävät opinnot: Ravitsemustieteen perusteet 5 op.

---------------------

Ravitsemus ja elintavat 5 op

Aikataulu: Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 2024-2025 aikana kaksi kertaa, valitse sinulle sopiva ajankohta: 28.10.2024 - 13.12.2024 TAI 17.03.2025 - 30.05.2025.

Opettaja: Susanna Kemppainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää ja tulkita ravitsemuksen vaikutuksia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien riskitekijöihin
 • tulkita unen ja ravitsemuksen välistä vuorovaikutusta
 • analysoida stressin haasteita terveellisen ravitsemuksen ylläpidossa
 • perustella alkoholin ja tupakoinnin vaikutukset ravitsemustilaan ja osaa vetää yhteen näiden elintapojen vaikutukset kansanterveydelle
 • arvioida liikuntamuotojen ja liikkumattomuuden keskeiset vaikutukset terveyden kannalta ja osaa perustella liikunnan aiheuttamia ravitsemuksellisia tarpeita
 • selittää lihavuuden yleisyyden ja sen vaikutukset kansanterveydelle ja osaa perustella keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa
 • vetää yhteen kasvisruokavalioiden, gluteenittoman ruokavalion ja laktoosittoman ruokavalion vaikutukset ravitsemukseen ja niiden täysipainoisen koostamisen periaatteet
 • perustella erilaisten ammattien/työtehtävien aiheuttamat ravitsemukselliset haasteet.

Sisältö: Ravitsemuksen vaikutukset terveyden ylläpitoon ja keskeisten kansansairauksien riskitekijöihin. Unen, stressin, alkoholin ja tupakoinnin yhteydet ravitsemukseen. Liikunta ja liikkumattomuus, liikuntasuositukset eri ikäryhmille. Lihavuus ja painonhallinta. Kasvisruokavaliot, gluteeniton ruokavalio ja laktoosi-intoleranssi. Työ ja ravitsemus.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävä verkossa. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali:

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden.)

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Edeltävät opinnot: Ravitsemustieteen perusteet 5 op.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: