placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Musiikkipsykologia I 5 op (Taideyliopisto)

06.02.2024


Koulutuksen kuvaus
Toivottuja musiikkiterapiaopintoja nyt tarjonnassamme!

Ajankohta
06.02.2024
Osallistumismaksu
125 EUR
Kesto
06.02.–09.03.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 01.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Musiikkiterapian opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville tai sitä opiskeleville.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Musiikkiterapian opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville tai sitä opiskeleville (mm. lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät ja terapeutit) sekä kulttuurihyvinvointialoilla opiskeleville ja työskenteleville (mm. sairaala-, hoiva- ja yhteisömuusikot, yhteisöpedagogit ja -taiteilijat, sairaalaklovnit, draamakasvattajat). Lisäksi opetusalan ammattilaiset ja opiskelijat (mm. luokanopettajat, aineenopettajat, alkuopetuksessa työskentelevät ja koulunkäynnin avustajat) sekä musiikin ammattilaiset tai musiikkia opiskelevat (mm. soitonopettajat, musiikkipedagogit ja musiikin harrastajat) hyötyvät musiikkipsykologisesta tiedosta.

Opintojakso toteutuu! Vielä ennätät mukaan!

 

Musiikkipsykologia I 5 op

Aikataulu: 06.02.–09.03.2024

Reaaliaikaiset verkkoluennot:
Musiikkipsykologian osuus, Heini Siltainsuu:
tiistai 6.2.2024 klo 17-20.15
tiistai 13.2.2024 kl0 17-20.15

Kehityspsykologian osuus, Kirsi Tuomi:
perjantai 8.3.2024 klo 16-19.30
lauantai 9.3.2024 klo 10-12.30

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 95 € + Taideyliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 30 €

Opettaja: FM Heini Siltainsuu, Jyväskylän yliopisto ja Kirsi Tuomi, FM musiikkiterapeutti, Theraplay ja DDP -vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja (STOry).

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat

 • tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä
 • kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen
 • hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).
 • hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä
 • kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä
 • kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Sisältö: Opintojakso sisältää monipuolista tarkastelua musiikin merkityksestä ihmisen eri elämän vaiheissa. Musiikin kehityspsykologian näkökulma käsittelee erityisesti lapsuusvaihetta ja musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologiaa peilataan lisäksi suhteessa musiikkiterapiaan. Musiikkia tarkastellaan myös havaintopsykologisena ilmiönä, jonka lisäksi jaksolla saa tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikin ja tunteiden välisestä yhteydestä ja musiikin monipuolisista vaikutuksista musiikkipsykologisesti tarkasteltuna läpi ihmisen elämänkaaren.

Opintojakso sisältää runsaasti tutkimukseen perustuvan tiedon esittelyä, jota täydentävät omakohtaisten kokemusten reflektointi sekä pienet käytännön harjoitukset. Opetus toteutuu dialogisesti ja tarkoitus on virittää keskustelua ja yhdistää saatu tieto käytäntöön.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot, niihin sisältyvät demonstraatiot sekä kirjallinen oppimistehtävä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (vähintään 80 %) sekä oppimistehtävän hyväksyttyä suoritusta (vähintään tyydyttävät tiedot = 1). Oppimistehtävää laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Oppimateriaali:

 • Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu
 • Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus
 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6) - teoksesta tulossa uusi painos 2022, joka korvaa tämän.
 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena
 • Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43

Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja

Arviointi: 0–5

Lisätietoja: Opintoihin on rajattu osallistujamäärä ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kymenlaakson kesäyliopisto toteuttaa opintojakson avoimena yliopisto-opetuksena Taideyliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintojakso on osa Musiikkiterapian perusopintoja 25 op. Lisätietoja opintojaksosta löydät Taideyliopiston opinto-oppaasta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kolmen muun kesäyliopiston kanssa.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: