placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Luova kirjoittaminen perusopinnot 25 op (UTU)

01.10.2024 30.06.2025


Koulutuksen kuvaus
Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta?

Ajankohta
01.10.2024 30.06.2025
Osallistumismaksu
845 EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 17.09.2024
Paikka
Monimuotototeutus
Kenelle sopii
Luovan kirjoittamisen perusopinnot sopivat kaikille kirjoittamisesta laaja-alaisesti kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. 

Perusopintojen tavoitteena on nimensä mukaisesti luoda pohja kirjoittamisen laaja-alaiselle ymmärtämiselle historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta ja oppia eri lajien kirjoittamisen perusasiat.

Luova kirjoittamisen opettajina toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia. Opetus tapahtuu sekä verkossa että läsnäolovelvollisena lähiopetuksena. Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 765 € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 80 €

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • Proosan kirjoittaminen 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen 5 op
  • Tietokirjoittaminen 5 op
  • Draaman kirjoittaminen 5 op

 

---------------------

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Aikataulu: tiistaisin 1.10.–5.11.2024 klo 17.00–20.15 Zoomissa

Opettaja: Tommi Parkko

Osaamistavoitteet: Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja tekstejä lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kirjallisen kulttuurin toimintaan, kirjoittamisen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja kirjallisuuden tuotanto- ja välittymismekanismeihin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Luennot, ryhmätyöskentely, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja lukupäiväkirja.

Oppimateriaali: Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena. 2014 tai joku toinen, kurssin vastuullisen opettajan määrittelemä kirjoittamisen oppikirja.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Proosan kirjoittaminen 5 op 

Aikataulu: tiistaisin 19.11.–17.12.2024 ja 7.1.2025 klo 17.00 alkaen Zoomissa

Opettaja: Juha Rautio

Osaamistavoitteet: Perehtyminen proosan kirjoittamiseen. Kirjoittaja ymmärtää proosan monimuotoisuuden ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää erilaisia kerronnan keinoja omassa kirjoittamisessaan. Kurssilla perehdytään novelliin ja lyhytprossaan sekä lukemalla että kirjoittamalla.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä / tai teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellista lajityyppinä. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa lyhytproosatekstin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, kirjallisuuden lukeminen.

Oppimateriaali: Kurssin aluksi sovitaan luettavat teokset/novellit/artikkelit.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Lyriikan kirjoittaminen 5 op 

Aikataulu:
lähiopetuksena Kotkassa pe 24.1.2025 klo 17.00–20.15 ja la–su 25.–26.1.2025 klo 9.00–14.00
verkko-opetus torstaisin 6.2., 13.2., 20.2.2025 klo 17.00–20.15.

Opettaja: Tommi Parkko

Osaamistavoitteet: Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikasta lajityyppinä. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, kirjallisuuden lukeminen. Osallistuminen opetukseen, kirjoitusharjoitukset, runojen analysointi sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Oppimateriaali: Opettaja määrittelee kurssin alussa luettavat runoteokset / artikkelit.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Tietokirjoittaminen 5 op 

Aikataulu: tiistaisin 25.2.–1.4.2025 klo17.00 alkaen Zoomissa

Opettaja: Juha Rautio

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa sekä artikkelien tai tietoteosten lukeminen.

Oppimateriaali: Kurssin vastuuopettaja määrittelee kurssin alussa luettavat kirjat/artikkelit.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Draaman kirjoittaminen 5 op

Aikataulu:
Lähiopetuksena Kotkassa:
pe 11.4.2025 klo 17.00–20.15
la 12.4.2025 klo 9.00–14.00

Lähitapaamisten välissä verkko-opetus: torstai 24.4.2025 klo 17.00–20.15

Lähiopetuksena Kotkassa:
pe 9.5.2025 klo 17.00–20.15
la 10.5.2025 klo 9.00–14.00

Opettaja: Petri Pietiläinen

Osaamistavoitteet: Luentojen ja kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lajityypin lainalaisuuksista.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman kirjoittamiseen ja lajin ominaispiirteisiin.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja tai esitysanalyysi oppimisportfoliossa.

Oppimateriaali: Opettaja antaa kurssin alussa tiedoksi kurssilla luettavat teokset / näytelmät sekä tiedon mahdollisesta esityksestä, joka käydään katsomassa.

Arviointi: 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 17.09.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: