placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Logopedia perusopinnot 25 op (UTU)

02.09.2024 31.12.2025


Koulutuksen kuvaus
Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Ajankohta
02.09.2024 31.12.2025
Osallistumismaksu
865 EUR
Kesto
Opinnot kestävät n. 1,5 vuotta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 21.08.2024
Paikka
Monimuotototeutus
Kenelle sopii
Logopedin/puheterapeutin työstä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Logopedian perusopinnot sopivat työelämän tarpeisiin ja tutkintoon tähtääville, joilla on tavoitteenaan esim. puheterapeutin ura.

Logopedian perusopinnot ovat osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja. Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Pohditko ihan logopedian tutkinto-opintoja yliopistossa?

Näiden logopedian perusopintojen pohjalta Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Tutustu asiaan Turun yliopiston väyläsivustolla kohdasta "Ennakkotietoa Turun yliopiston logopedian avoimen väylästä".

Opintojen toteutus

Kymenlaakson kesäyliopisto toteuttaa Logopedian perusopinnot 2024–2025 yhteistyössä Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitoksen kanssa, mikäli ryhmäkoko täyttyy.

Opintoihin sisältyy reaaliaikaisia luentoja, opetustallenteita, tuutorin vetämiä opintoryhmässä tehtäviä harjoituksia lähiopetuksena sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Opintoryhmää ohjaa Turun yliopiston hyväksymä logopedi/puheterapeutti, jonka vetämänä toteutetaan käytännön harjoitukset ja kokoontumiset (lähi- ja etäkokoontumisia). Opinnot alkavat syksyllä 2024 ja jatkuvat kolmen lukukauden ajan (syksylle 2025). Opintojaksot on aikataulutettu ja jäsennelty täsmällisesti ja opintojen suorittaminen vaatii sitoutunutta ajankäyttöä. Opintoihin liittyvä kirjallisuus on hankittava itse. Turun yliopiston ekirjastolla on lainausoikeuksia kurssimateriaaleihin ja opintoryhmässä voidaan jakaa materiaaleja yhteiskäyttöön. Materiaalia kannattaa tiedustella myös oman alueen kirjastoista.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujille lähetetään infokirje noin viikkoa ennen opintojen alkua. Opintokokonaisuus toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Opintojen mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua. Opintoryhmään otetaan maksimissaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kymenlaakson kesäyliopiston logopedian opinnoissa toimii oma tuutoriryhmä, jota vetää FM Anne Hilden, puheterapeutti ja työnohjaaja. Anne Hildenillä on vuosikymmenten kokemus puheterapeuttina terveyskeskuksissa ja perheneuvoloissa sekä opetustyössä. Tuutoriryhmä kokoontuu säännöllisesti sekä verkossa että Kouvolassa lukuvuoden aikana.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 615 € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 250 €

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Logopedian perusteet 5 op
 • Kieli ja elämänkaari I 5 op
 • Kieli ja elämänkaari II 5 op
 • Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
 • Introduction to Bilingualism 5 op

 

---------------------

Logopedian perusteet 5 op

Aikataulu: 2.9.–29.10.2024

Ma 2.9. klo 18.00–19.30 (orientaatio ja kirjan luku 1) verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Kati Renvall.

Ti 3.9. klo 17.00–18.30 ensimmäinen tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, Anne Hilden.

To 5.9. klo 18.00–19.30 (kirjan luku 2) verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Kati Renvall.

6.9.–15.9. eli viikot 36–37 itsenäistä opiskelua (kirja + luentotallenteet)

 • Luku 3: Henry Railon tallenne (puheen biologinen perusta)
 • Luku 4: Elina Mainela-Arnoldin tallenne (lasten kielihäiriö / kehityksellinen kielihäiriö)
 • Luku 5: Raymond Bertramin tallenne (luki-häiriöt, luento on englanniksi).
 • Luku 6: Ida Luotosen tallenne (aikuisten kielihäiriöt: muistisairaudet)

Ti 17.9. klo 18.15–19.30 tuutorryhmäkokoontuminen verkossa, Anne Hilden.

To 19.9. klo 18.00–19.30 (kirjan luku 6 aikuisten kielihäiriöt: afasia sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen), ei tallennetta, verkko-opetus Zoomissa Kati Renvall.

20.9.–29.9. eli viikot 38–39 itsenäistä opiskelua (kirja + luentotallenteet)

 • Luku 7: Aura Yli-Savolan tallenne (änkytys)
 • Luku 8: Kati Renvallin tallenne (ääni)
 • Luku 9: Minna Vanhala Haukijärven tallenne (artikulaation ja fonologian häiriöt)
 • Luku 10: Tanja Makkosen luentotallenne (motoriset puhehäiriöt)
 • Luku 11: Tanja Makkosen luentotallenne (dysfagia)

Ti 1.10. klo 17.00–18.30 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, Anne Hilden.

Ti 8.10. klo 15.00 alkaen tuutorryhmäkokoontuminen, puheterapeuttivierailut, Kymenlaakson kesäyliopistossa, Anne Hilden.

To 10.10. klo 18.00–19.30 (kirjan luku 12 kuuloviat sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen) verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Kati Renvall.

11.–20.10. (syyslomaviikolla 42 itsenäistä työskentelyä)

 • Luku 13: Pia Lindevallin luentotallenne
 • Ei lukua: Minna Lehtosen luentotallenne (kaksikielisyys, tätä aihetta ei ole kirjassa)

Ma 21.10. klo 18.00–19.30 (yhteenveto sekä tenttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen) verkko-opetus Zoomissa, tallenne syysloman takia, Kati Renvall.

Opettaja: Kati Renvall

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää

 • logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
 • puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
 • kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
 • logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta.

Sisältö: Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
 • puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
 • logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset 10 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Oppimispäiväkirja ja Moodle-kotitentti. Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kurssin aikana, jokaisesta kirjan luvusta/teemasta tehdään noin sivun mittainen oppimispäiväkirjateksti ohjeiden mukaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlessa muutama päivä ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjasta saa lisäpisteitä tenttiin, mutta sen voi palauttaa vain kerran ennen opiskelijan ensimmäistä tenttikertaa. Korotusmahdollisuutta ei ole.

Tentit:

Moodle-kotitentti 29.10.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 27.10.)

Ensimmäinen rästitentti on 4.12.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 2.12.)

Toinen rästitentti on 8.1.2025 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 6.1.2025)

Oppimateriaali: Owens, R. E., Farinella, K. A. & Metz, D. E., Introduction to Communication Disorders: A Lifespan Evidence-Based Approach (2015, 5. tai uudempi painos). Pearson.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Kieli ja elämänkaari I 5 op

Aikataulu: 30.10.–18.12.2024

Ke 30.10.2024 klo 17.00–18.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Essi Vastamäki.

31.10.–10.11. eli viikot 44–45 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet, moduulit 1–4).

Ti 12.11. klo 17.00–18.30 tuutorryhmäkokoontuminen verkossa, Anne Hilden.

Viikko 47: Välitentti Moodlessa (kotitentti) ke 20.11.2024 klo 18–20 (rästivälitentit 15.1.2025 ja 19.2.2025).

21.11.–8.12. eli viikot 47–49 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet, moduulit 5-9).

Ti 3.12. klo 17.00–19.15 tuutorryhmäkokoontuminen verkossa, Anne Hilden.

Ti 10.12. klo 17.00–19.15 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, posterisessiot, Anne Hilden.

Opettajat: Essi Vastamäki ja Minna Lehtonen

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat logopedian tiedollisista perusteista (1) kielen omaksumiseen liittyviä teoreettisia viitekehyksiä ja (2) hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin. Teorioiden tukeminen antaa valmiudet logopedian arviointi- ja kuntoutusmenetelmien opiskelulle. Koulutusohjelman työelämätaidoista opiskelijat osoittavat vuorovaikutustaitojen ja oman työn hallinnan orastavaa osaamista.

Sisältö: Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset 8 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, posterityö, väli- ja lopputentti.

Tentit: Lopputentti (Moodle-kotitentti) klo 18–20 ke 18.12.2024, rästitentit ke 5.2.2025 ja to 5.3.2025.

Oppimateriaali: Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:

Hoff, E. (2014) Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.

Korpilahti, P., Aaltonen, O., & Laine, M. (2010). Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Kieli ja elämänkaari II 5 op

Aikataulu: 9.1.–12.3.2025

4.1.–31.1. eli viikot 3–5 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet)

 • Fonologinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
 • Leksikaalinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
 • Morfologinen ja syntaktinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne

Ke 22.1.2025 klo 18.00–19.30, verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Suvi Vehkavuori.

Ke 29.1.2025 klo 18.00–19.30, verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Suvi Vehkavuori.

 • Pragmatiikan kehitys (Maija Vänninen) tallenne
 • Lukemaan oppiminen (Raymond Bertram) tallenne

Ti 4.2. klo 17.00–19.15 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, seminaari 1, Anne Hilden.

 • Kouluikä ja nuoruus (Maija Vänninen) tallenne viikko 7
 • Aikuisuus ja ikääntyminen (Sonja Alantie) tallenne viikko 7

10.2.–28.2. eli viikot 7–9 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet)

Ti 18.2. klo 17.00–19.15 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, seminaari 2, Anne Hilden.

Opettaja: Maija Vänninen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfosyntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana.

Sisältö: Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset 8 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, seminaarityöt, lopputentti.

Tentit: Moodle-kotitentti ke 12.3., 16.4. ja 28.5.2025 klo 18.00.

Oppimateriaali:

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys, luvut 1-10 ja 12.

Menyuk, P, & M Brisk. (2005). "Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences"; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18)

Aro, M. (2017). Learning to read Finnish. In: L.Verhoeven and C. Perfetti (Eds.), Learning to read across languages and writing systems, pp. 416-436. Guendouzi, Jackie, Filip Loncke, and Mandy J. Williams. The Routledge International Handbook of Psycholinguistic and Cognitive Processes. Second edition. Vol. 1. Milton: Routledge, 2023. Web. Luku 3: Healthy aging and communication. Wright, H. H. (toim.) (2016).Cognition, Language and Aging. Amsterdam ; John Benjamins Publishing Company. Luvut 3, 4, 5 ja 7. Aronson, A.E. ja Bless, D.M. (2009). Clinical Voice Disorders. Thieme Medical Publishers, Inc., NY. Ch. 2: Normal Voice Development. Lisäksi muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op

Aikataulu: 13.3.–14.5.2025

Viikolla 11 to 13.3.2025 Johdantoluento verkossa 2 t klo 18.00–19.30.

14.3.–6.4. eli viikot 12–14 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet: Makkosen 7 tallennetta, aiheina hengitys, ääni, artikulaatio ja nieleminen).

Ti 8.4. klo 17.00–18.30 tuutorryhmäkokoontuminen verkossa, Anne Hilden.

11.4.–.30.4. eli viikot 16–18 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet, Railon 4 tallennetta, aiheina kuulo, neuroanatomia ja fysiologia: perusteet, motoriikka ja vauriot.

Ti 6.5. klo 17.00–20.00 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, Anne Hilden.

Opettaja: Tanja Makkonen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa logopedian tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija osaa nimetä puheen tuottoon ja nielemisen kannalta keskeisimmät anatomiset rakenteet ja osaa kuvata puheen tuoton ja nielemisen fysiologisena toimintona.

Sisältö: Opiskeltavat osa-alueet ovat hengitys, ääni, artikulaatio, resonanssi, nieleminen, kuulemisen anatomia ja fysiologia sekä neuroanatomia ja -fysiologia.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset 7 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, valvottu Moodle-tentti kesäyliopistolla (tarvitset omaan tietokoneen).

Tentit: Valvottu Moodle-tentti Kymenlaakson kesäyliopistossa klo 17.00–19.00 14.5.2025, 11.6.2025 ja 20.8.2025

Oppimateriaali: Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. Anatomy and physiology for speech language and hearing 5.painos (2015) tai 6. painos (2019). Uusin painos saatavilla myös e-kirjana.

Lisäksi itseopiskelumateriaalit Moodlessa.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Introduction to Bilingualism 5 op

Aikataulu: syksy 2025

Opettaja: Raymond Bertram

HUOM! Luento-opetus on englanniksi.

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä. Hän ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.

Sisältö: Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset ja posteriesitykset 6 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Posteriesitykset tuutorryhmissä ja valvottu Moodle-tentti kesäyliopistolla (tarvitset omaan tietokoneen). Tenttikysymykset ovat sekä suomeksi että englanniksi ja tenttiin saa vastata myös suomeksi. Posteriesitykset tehdään suomeksi.

Tentit: Ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Grosjean & Li (2013). The psycholinguistics of bilingualism. Wiley-Blackwell.

Hoff, E. (2014). Language Development. Belmont, CA: Wadsworth. Chapter 2 & 9. Kohnert, K. (2013) Language Disorders in Bilingual Children and Adults. SanDiego: Plural Publishing. Chapters 2, 4, 8 & 9. (e-book to be found in university library).

Paul, R. & Norbury, C.F. (2012). Language disorders from Infancy through adolescence: Listening, speaking, reading and communicating (4th edition). St. Louis, MO: Elsevier Mosby. Chapter 5. (e-book to be found in university library).

Wright, Boun, Garcia (Eds.) (2017). The Handbook of Bilingual and Multilingual Education. Chapter 7: A Synthesis of Research on Bilingual and Multilingual Education.

Yu, B. (2016). Bilingualism as Conceptualized and Bilingualism as Lived: A Critical Examination of the Monolingual Socialization of a Child with Autism in a Bilingual Family. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(2), 424–435. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2625-0 (Lecture 12).

Arviointi: hyl–5

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: