placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Laskentatoimi perusopinnot 30 op (UEF)

01.09.2023 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Laskentatoimen tehtävänä on kerätä tietoa organisaation liiketapahtumista, rekisteröidä tiedot luotettavasti ja laatia niiden pohjalta erilaisia raportteja, joista tunnetuin on tilinpäätös. Laskentatoimi tuottaa informaatiota sekä erilaisten sidosryhmien käyttöön että organisaation oman toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden varmistajana.

Ajankohta
01.09.2023 31.07.2024
Osallistumismaksu
470 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opintokokonaisuus sopii kaikille yritysten ja muiden organisaatioiden taloudesta kiinnostuneille. Kokonaisuus antaa myös valmiuksia erilaisten organisaatioiden johtamisessa tarvittavien talouden työkalujen hallintaan.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Laskentatoimen opintokokonaisuuden suoritettuasi hallitset yritysten ja muiden organisaatioiden talouden kokonaisuuden ja eri näkökulmien väliset yhteydet. Ymmärrät sen, miten erilaiset liiketapahtumat vaikuttavat tilinpäätökseen ja osaat tulkita tilinpäätöksiä. Osaat myös tuottaa laskentatoimen johtamisen avuksi tuottamia mittaristoja ja tulkita niitä suhteessa liiketoimintaan.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi. Laskentatoimen perusopinnot suoritettuasi voit suorittaa Laskentatoimen ja yritysjuridiikan aineopinnot.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäinen tuutorointi ja opintojen aloitusinfo on tiistaina 12.9.2023 klo 17.30 alkaen.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 270 €

 

Laskentatoimen perusopinnot 30 op (Basic Studies in Business Economics)

5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op

5210103 Rahoituksen perusteet 6 op

5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op

5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op

5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op

 

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys koulutussihteeriin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

---------------------

Laskentatoimen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuoden aikana.

Opettaja: KTT Riikka Holopainen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla
 • soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna.

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2023-2024: ti 3.10.2023 klo 12-14, ti 12.12.2023 klo 18-20, ti 5.3.2024 klo 12-14, ti 2.5.2024 klo 18-20. Opintojakson Moodle avautuu elokuun lopussa.

Oppimateriaali: Jormakka et al. (2021) Laskentatoimi. Edita. Kirja saatavana myös e-kirjana.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Rahoituksen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät sekä oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuoden aikana.

Opettaja: Timo Lappi

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • rahoitusmarkkinoiden periaatteet.
 • yritysrahoituksen periaatteet.
 • kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat.

Sisältö: Yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja -instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t, verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät sekä oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2023-2024 ovat: 10.10.2023 klo 12-, ti 28.11.2023 klo 12-, ti 27.2.2024 klo 12-, ti 23.4.2024 klo 12-. Opintojakson Moodle avautuu elokuun aikana.

Oppimateriaali:

Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin. Kirja löytyy myös e-kirjana.

Muu oppimisympäristön materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Johdon laskentatoimen perusteet 6 (Introduction to Management Accounting) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • selittää johdon laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa
 • määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
 • laatia keskeisiä laskelmia eri päätöstilanteita varten
 • analysoida yrityksen taloudellista tilaa laskelmien avulla.

Sisältö: Organisaatioiden sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa, hinnoittelu ja budjetointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutuksessa itsenäinen työskentely 162 t. 

Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama materiaali Moodlessa.

Arviointi: Harjoitustehtävät ja verkkotentti 0–5.

---------------------

Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (Financial Statement Analysis and Valuation) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
 • laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
 • laatia rahoituslaskelman
 • soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
 • tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus). Tilinpäätösennusteet ja arvonmääritys.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen työskentely 162 h, pakolliset harjoitustehtävät ja verkkotentti.

Oppimateriaali:

Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.

Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.

Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Arviointi: 0–5.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet, Rahoituksen perusteet.

---------------------

Tuloslaskenta ja verotus (Earnings Management and Tax Planning) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
 • suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta.

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t, harjoitustyöt ja tentti.

Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama materiaali Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: