placer

Saavutettavuus-avustimet


Johtaminen ja markkinointi perusopinnot 25–30 op (UEF)

 • 01.09.2023
 • 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Johtamisen ja markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Johtamisen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat yritysten ja yhteisöjen rakentuminen ja kehittäminen, yhteisöjen moninaisuus ja vastuullinen johtaminen sekä vuorovaikutus ja viestintä johtamisessa ja muutostilanteissa. Markkinoinnissa opiskellaan muuttuvia markkinoita ja liiketoimintaympäristöjä, sidosryhmien osallistamista liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen sekä vastuullista markkinointia.

Ajankohta
 • 01.09.2023
 • 31.07.2024
Osallistumismaksu
455 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opinnot sopivat erilaisten organisaatioiden johtamisesta ja markkinoinnin suunnittelusta kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto järjestää johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot verkko-opintoina. Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat. Opintoihin ei pääosin sisälly pakollista lähiopetusta.

Sinulta ei edellytetä aiempia opintoja ja voit valita vapaasti opintojaksot, jotka haluat suorittaa. Jos haluat suorittaa Johtaminen ja markkinointi perusopinnot opintokokonaisuuden, silloin suoritat Johtamisen perusteet ja Markkinoinnin perusteet opintojaksot ja lisäksi valitset seuraavista opintojaksoista niin, että vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.

Pääosa opintojaksoista on joustavasti tarjolla koko lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Joissakin opintojaksoissa toteutus on vain syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti. Tarkasta yksittäisen opintojakson suoritusajankohdat ja ilmoittautumisaika opintojakson tiedoista Moodlessa. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta ilmoittautumisesi jälkeen.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäinen tuutorointi ja opintojen aloitusinfo on tiistaina 12.9.2023 klo 17.30 alkaen.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 9 € / opintopiste.

 

Opintojaksot 2023–2024

Pakolliset opintojaksot 12 op:

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

 

Valitaan vähintään 13 op seuraavista:

5211212 International Business 6 op

5213216 Vastuullinen liiketoiminta 6 op

5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

5210201 Henkilöstöjohtaminen 6 op

Ja/tai jokin muu johtamisen tai markkinoinnin opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Muualla tehdyt suoritukset hyväksytetään Itä-Suomen yliopistossa. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää perusopintoihin Johtaminen ja markkinointi -aineopintojen opintojaksoja.

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys koulutussihteeriin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tavoitteet: Johtamisen ja markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Johtamisen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat yritysten ja yhteisöjen rakentuminen ja kehittäminen, yhteisöjen moninaisuus ja vastuullinen johtaminen sekä vuorovaikutus ja viestintä johtamisessa ja muutostilanteissa. Markkinoinnissa opiskellaan muuttuvia markkinoita ja liiketoimintaympäristöjä, sidosryhmien osallistamista liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen sekä vastuullista markkinointia.

Opiskelija perehtyy johtamisen ja markkinoinnin teorioihin ja hankkii käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja tiimityöstä, viestinnästä ja esimiestyöstä. Kursseilla tutustutaan kestävään liiketoimintaan sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kestävyysperiaatteiden soveltamiseen johtamisessa ja markkinoinnissa.

---------------------

Johtamisen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät noin kerran kuussa.

Opettaja: KTT Esa Hiltunen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaa
 • ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa
 • osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä
 • osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön johtamistilanteissa
 • muodostaa kokonaiskuvan johtamisen oppiaineen keskeisistä teemoista.

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti ja oppimistehtävä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ti 17.10.2023 klo 12-, ti 21.11.2023 klo 12-, ti 13.2.2024 klo 12-, ti 16.4.2024 klo 12-, ti 4.6.2024 klo 12-

Oppimateriaali:

Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2019 tai uudempi) Managing & organizations. An introduction to theory and practice. Los Angeles, CA: Sage.

Artikkelit ja muu materiaali.

Arviointi: Verkkotentti 0-5, oppimispäiväkirja hyv/hyl.

---------------------

Markkinoinnin perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukauden aikana.

Opettaja: Sasu Tuominen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukausi 2023-2024: pe 28.10.2023 klo 13-17, pe 8.12.2023 klo 13-17, pe 15.3.2024. klo 13-17, ke 24.4. klo 14-18.

Oppimateriaali:

Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana)

Artikkelit ja muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: Tentti 0-5.

---------------------

International Business 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Merja Kauppinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa määritellä tärkeimmät kv. liiketoiminnan käsitteet
 • ymmärtää kv. liiketoiminnan monimutkaisuuden ja dynaamisen luonteen
 • kehittää yleiskuvan kv. liiketoiminnan päätoimijoista sekä taloudellisista ja poliittisista tekijöistä
 • tunnistaa ja osaa luokitella tärkeimmät riskit ja mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla
 • osaa tulkita liiketoiminnan suunnittelun monikulttuurisesta näkökulmasta globaalin liiketoimintaympäristön trendejä ja todellisuuksia
 • osaa vertailla kansainvälisiä markkinoita niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta.

Sisältö: Key concepts of international business theory and practice;

 • Key actors of international business and principles of their operations
 • Major elements of political, legal, economic environments, related risks
 • Cultural dimensions and risks in the light of international business communication and relationship-building; essentials of business ethics in the international context
 • Essentials of international trade, FDI and regional economic integration
 • Key features of emerging markets business environment and local actors.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yht. 162 t. 1.8.2023 alkaen 2 toteutusta eli:
1) Itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yhteensä 162 t periodissa 4.
2) Luennot 24 t ja itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yhteensä 138 t periodissa 4.
Tenttiajankohdat Moodlessa.

Oppimateriaali:

Cavusgil, S.T., Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business. The New Realities. Fifth Edition or newer. Pearson Prentice Hall. (Also e-book available in the UEF library)

Opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Lisätietoja: The course is held in English.

---------------------

Vastuullinen liiketoiminta 6 op (Sustainable Business) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana.
 • tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta.
 • ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa.
 • soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö: Vastuullisuuden käsite. Vastuullisen markkinoinnin periaatteet. Asiakaslähtöinen vastuullisuus. Vastuulliset kilpailukeinot. Vastuullisuutta edellyttävä lainsäädäntö. Vastuullinen innovaatio.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: Välitehtävät 30 t, vastuullisen liiketoiminnan arviointi 112 t, arviointi 20 t.

Oppimateriaali: Tutkimusartikkelit, opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Suositus: Markkinoinnin perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot.

---------------------

Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
 • osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
 • osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää.

Sisältö: Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät, yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa, opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia, osaamisen tuotteistaminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen työskentely ja oppimistehtävät, 54 t. Vaihtoehtoiset palautuspäivät lv. 2023-2024:  31.10.2023, 31.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024 ja 15.6.2024

Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama materiaali. verkkomateriaalit Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty.

---------------------

Henkilöstöjohtaminen (Human Resource Management) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Mirjami Ikonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön
 • selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta
 • tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
 • soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi
 • arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin.

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti. Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi: videoluennot ja oppimistehtävät, omatoiminen työskentely yht. 155h. Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautuspäivät: ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Rees, G. & Smith, P. Strategic Human Resource Management (2017)

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä (2007 tai uudempi painos)

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita (2020), myös e-kirjana (UEF-Primo)

Opettajan ilmoittama muu materiaali.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Ja/tai jokin muu johtamisen tai markkinoinnin opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Muualla tehdyt suoritukset hyväksytetään Itä-Suomen yliopistossa.

Tutustu: https://opas.peppi.uef.fi/fi/avoin-yliopisto/124400?period=2023-2024

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty:
Yhteystiedot
Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516


Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501


Copyright © 2023 Kymenlaakson kesäyliopisto