placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

JET 2024: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)

03.05.2024 18.05.2024


Koulutuksen kuvaus
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin on sosiaalityön opintoihin kuuluva opintojakso.

Ajankohta
03.05.2024 18.05.2024
Osallistumismaksu
222 EUR
Kesto
n. 2 kk
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 21.04.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opintojakso sopii sosiaalityön aineopintoja suorittavalle opiskelijalle.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 210 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 12 €

Aikataulu:
pe 3.5.2024 klo 16–20
la 4.5.2024 klo 9–15
pe 17.5.2024 klo 16–20
la 18.5.2024 klo 9–15

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tunnistaa empiirisen tutkimuksen tavoitteet sekä menetelmien yleisperiaatteet, ymmärtää erilaisten menetelmien ja tutkimusaineistojen vaikutuksen tutkimusprosessiin, hahmottaa oman roolinsa merkityksen aktiivisena osana tutkimusprosessia, tiedostaa keskeisimmät tutkimuseettiset näkökulmat.

Sisältö: Verkkoluennoilla tutustutaan tieteellisen ajattelun lähtökohtiin, kysymyksenasettelun ja tutkimusprosessin kulkuun, perehdytään erilaisiin menetelmiin ja aineistotyyppeihin sekä pohditaan teorian ja aineiston suhdetta. Kurssi aloitetaan lyhyellä johdannolla tieteelliseen ajatteluun, tämän jälkeen edetään tutkimusprosessin eri vaiheiden kautta tutkimusasetelman muodostamisesta raportin kirjoittamiseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin. Tutkimuksen luonnetta argumentaationa ja edetessään kehittyvänä prosessina pyritään korostamaan. Empiirisen tutkimuksen prosessi eri vaiheineen kytketään opiskelijan omaan kokemusmaailmaan konkreettisin esimerkein.

Toteutustavat: Reaaliaikaiset verkkoluennot 20 t, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennoille osallistuminen (HUOM! läsnäolovelvollisuus) ja tentti. Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja. Moodle-kotitentti: la 8.6.2024. 1. uusintatentti la 10.8.2024. 2. uusinta järjestetään tarvittaessa.

Oppimateriaali: Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. 5. uudistettu painos. PS-Kustannus: Jyväskylä.

Arviointi: 0–5

Lisätiedot: Opinnot kuuluvat sosiaalityön opintoihin, erillisjakso.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 21.04.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: