• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille, pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuuden osallistua yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkossa, ja tarjontaa on kaikkina vuodenaikoina. Opintoja voi hyödyntää monella eri tavalla ja opiskelija voi mm.

- ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan
- tutustua eri tieteenaloihin ja yliopistolliseen opetukseen
- aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun

Avoin yliopisto-opetus järjestetään kiinteässä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Yliopistojen tiedekunnat ja ainelaitokset vastaavat opetuksen laadusta hyväksymällä avoimen opetuksen opetussuunnitelmat ja opettajat. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta sen kautta voi aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun. Mikäli opiskelija saa opinto-oikeuden yliopistosta, on opinnot mahdollista liittää osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätietoja avoimesta yliopistosta:

koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä, anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi, puh. 040 538 0213

Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Johtamisen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Urheilujohtamisen aineopinnot 30 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, 3 op (UEF)

12.06.2020 - 11.07.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 English Academic Reading Skills, 2 op (UEF)

01.09.2020 - 17.09.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka

2020-2021 English Academic and Professional Communication, 2 op (UEF)

06.10.2020 - 22.10.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka

2020-2021 Elämänkatsomustieto aineopinnot 35 op (OY)

01.08.2020 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Elämänkatsomustieto perusopinnot 25 op (OY)

01.08.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (VY)

01.08.2020 - 31.05.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola

2020-2021 Kauppatieteen perusopinnot 26 op (UEF)

01.08.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, monimuoto-opinnot

2020-2021 Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY)

14.08.2020 - 14.08.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka

2020-2021 Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF)

31.08.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2020 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op (UEF)

01.09.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Johtamisen perusteet (7 op)

07.09.2020 - 01.11.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Henkilöstöjohtaminen (7 op)

18.01.2021 - 30.04.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana (3 op)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Positiivinen työpsykologia (3 op)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä (3 op)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin (3 op)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Muutosviestintä (3 op)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Osaamisen kehittäminen (3 op)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Valmentava johtajuus (4 op)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Urheilujohtamisen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

01.09.2020 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Markkinoinnin perusteet (6 op)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot 30 op (UEF)

01.09.2020 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Kasvatustieteen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op (UEF)

01.09.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op (UEF)

01.04.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Urheilumarkkinointi ja brandien hallinta 6 op

01.04.2020 - 01.01.2025
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa