• Opi uutta

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille, pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuuden osallistua yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkossa ja tarjontaa on kaikkina vuodenaikoina. Opintoja voi hyödyntää monella eri tavalla ja opiskelija voi mm.

- ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan
- tutustua eri tieteenaloihin ja yliopistolliseen opetukseen
- aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun

Avoin yliopisto-opetus järjestetään kiinteässä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Yliopistojen tiedekunnat ja ainelaitokset vastaavat opetuksen laadusta hyväksymällä avoimen opetuksen opetussuunnitelmat ja opettajat. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta sen kautta voi aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun. Mikäli opiskelija saa opinto-oikeuden yliopistosta, on opinnot mahdollista liittää osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätietoja avoimesta yliopistosta:

Rehtori Elina Ivakko, elina.ivakko@kymenlaakso.fi, puh. 040 555 9094


Kymenlaakson kesäyliopisto järjestää avoimen yliopiston opiskelijoilleen tuutorin opinto-ohjausta etäyhteydellä. 

 

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op (UEF)

01.01.2022 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2022 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.01.2022 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op (OY)

01.01.2022 - 31.12.2022
verkko-opinnot

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopinnot 30 op (UEF)

01.01.2022 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Kansanterveystieteen perusteet 3 op (UEF)

15.02.2022 - 31.03.2022
verkko-opinnot

Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

01.01.2022 - 18.03.2022
verkko-opinnot

Markkinoinnin perusopinnot 26 -30 op (UEF)

01.01.2022 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Elämänkatsomustiedon aineopinnot 35 op (OY)

01.01.2022 - 31.12.2022
verkko-opinnot

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2022 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op (UEF)

01.01.2022 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Plastinen sommittelu 4 op (LY)

22.04.2022 - 22.05.2022
Kotka

Kokeellinen grafiikka 4 op (LY)

10.02.2022 - 02.04.2022
Kotka

Tietokirjoittaminen 5 op (TY)

07.03.2022 - 06.04.2022
verkko-opinnot

Draaman kirjoittaminen 5 op (TY)

12.04.2022 - 17.05.2022
verkko-opinnot

Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op (Taideyliopisto)

16.03.2022 - 27.04.2022
verkko-opinnot

Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)

06.05.2022 - 02.06.2022
verkko-opinnot

Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY)

03.03.2022 - 04.05.2022
verkko-opinnot

Tuotekehitys 5 op (OY)

05.05.2022 - 16.06.2022
verkko-opinnot

Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)

01.04.2022 - 09.04.2022
verkko-opinnot

Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (UEF)

17.02.2022 - 12.04.2022
verkko-opinnot

Markkinoinnin johtaminen 6 op (UEF)

01.01.2022 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Sosiaalityön käytäntö 2, 10 op (UEF)

22.04.2022 - 17.06.2022
Kouvola

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa