placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Uusia taitoja ja sydämen sivistystä

Haastattelussa Systemic Green Coach -koulutuksen perustaja Riitta Suonpää

Systemic Green Coach ® (35 op) on täysin uudenlainen koulutuskokonaisuus, jossa kestävän hyvinvoinnin edistämistä lähestytään systeemisestä näkökulmasta.

- Ajattelemme, että yksilön hyvinvointi heijastuu yhteisön hyvinvointiin ja yhteisön hyvinvointi taas heijastuu edelleen sekä ympäristöön että yhteiskuntaan, toteaa koulutusohjelman perustaja ja johtaja Riitta Suonpää.

Merkittävän työuransa aikana Suonpää on kartuttanut kokemusta niin kestävän hyvinvoinnin, johtamisen kuin palvelumuotoilunkin aloilla. Laadun ja kestävän hyvinvoinnin edistäminen on ollut Suonpäälle intohimo ja elämäntapa, jonka juuret juontavat hänen perheessään useiden sukupolvien päähän, ja siksi se on ollut näkyvässä roolissa myös hänen työurallaan. Johtamisen ja palvelumuotoilun osalta hänen osaamistaan ovat koulutuksen lisäksi rikastuttaneet monipuoliset työmahdollisuudet sekä laaja ja pitkäaikainen asiakaskunta.

- Omassa työssäni johtajana antoisinta on ollut palveluiden muotoilu yhdessä asiakkaidemme kanssa, sillä siinä olen saanut hyödyntää monipuolista kokemustani sekä ammatillista kasvuprosessiani. Pitkän palvelukokemukseni kautta pystyn peilaamaan paremmin muotoilujohtamisen nykytilaa sekä tulevaisuutta, Suonpää kuvailee.

Tulevalla koulutuskokonaisuudella Suonpää tahtoo tuoda hyvinvoinnin saralle monipuolisempaa tietoa, taitoa, toivoa sekä jatkuvuutta. Hän kuvailee tämän koulutuksen olevan laaja systeeminen kokonaisuus, joka sukeltaa syvälle yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvointiin.

- Tämä tekee koulutuksen sisältökokonaisuudesta ainutlaatuisen kattavan, toteaa Suonpää.

Koulutuksen monipuolisuudesta kertoo parhaiten se, että sen sisältö vaihtelee yksilön ja yhteisön kasvuprosessien kautta aina omavaraistalouteen ja puutarhaterapiaan asti. Näistä viimeksi mainitun parissa Suonpää on toiminut muun työnsä ohessa asiantuntijana ja kouluttajana jo vuodesta 2009. Kouluttajana hän on huomannut, että varsinkin ruokaan, luontoon sekä terapia- ja aistipuutarhoihin liittyvät osuudet ovat olleet koulutettavien keskuudessa suosittuja.

- Näihin liittyvät harjoittelut ovat monesti tuottaneet merkittäviä uusia toimintamalleja, Suonpää kertoo.

Tämän koulutuksen tavoitteena on valmentaa uusia ”Systemic Green Coacheja”, jotka osaavat synnyttää uusia, raikkaita ja kestävää hyvinvointia edistäviä toimintamalleja ja liikeideoita. Suonpää toivoo, että uudet ammattivalmentajat pystyvät saamaan aikaan positiivista muutosta ja kehitystä kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Koulutuksen kantava idea ja tarkoitus tiivistyy mottoon ” valmiina tukemaan ja toimimaan”.

- Koulutuksen tavoitteena on myös lisätä uusia taitoja sekä henkistä ja fyysistä kestävyyttä yksilö- ja yhteisötasolla. Olemme havainneet suuria asiakastarpeita koskien mielen hyvinvointia, psykofyysistä kestävyyttä ja kokonaisterveyttä edistävän elämäntavan kouluttamiseen, joten tietysti me haluamme osaltamme vastata tähän tarpeeseen, Suonpää luonnehtii.

Suonpään mukaan tämä koulutus antaa osallistujilleen oivan mahdollisuuden uusien ja merkityksellisten taitojen opiskeluun sekä sydämen sivistyksen kasvattamiseen.

- Suosittelisin tätä koulutusta etenkin yrittäjille, esihenkilöille ja asiantuntijoille. Koulutus ei ole sidottu tiettyyn toimialaan tai työtehtävään. Parhaiten se soveltuu henkilöille, joita inhimillisen ammatillisen kasvun, kestävän kehityksen sekä vastuullisuuden arvot ja viitekehys puhuttelevat vahvasti, Suonpää summaa.

 

Riitta Suonpää 
Riitta Suonpää
, koulutusohjelman perustaja, koulutuksen johtaja

Muut kouluttajat 

Riitta Peräinen 
Riitta Peräinen, asiantuntijakouluttaja, MMM, agronomi, FM

Eija Keckman 
Eija Keckman, kouluttaja, kirjailija, puutarhuri, Green Coach, Eija`s Garden

ja Terhi-Maarit Kärkkäinen, asiantuntijakouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

sekä muita asiantuntijakouluttajia teemojen mukaan.

 

Uusia taitoja ja sydämen sivistystä