placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Mikä ihmeen avoin yliopisto?

Olen saanut viime aikoina paljon kyselyitä siitä, mikä on avoin yliopisto, mitä siellä voi opiskella ja mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista oikein on. Niinpä päätinkin koostaa teille kysymys-vastaus-tyyppisen blogitekstin. Mikäli jokin kysymys jäi listalta uupumaan tai jotakin kohtaa et ymmärtänyt, aina voit ottaa yhteyttä!

Mikä on avoin yliopisto?

Avoin yliopisto tarjoaa maksullisia yliopisto-opintoja kaikille, opiskelutaustasta riippumatta. Olitpa siis vaikkapa vain peruskoulun käynyt, voit suorittaa avoimen yliopiston opintoja. Vaikka Suomessa opiskelu on maksutonta, avoimen yliopiston (kuten avoimen ammattikorkeankin) opinnot ovat aina maksullisia. Toisaalta voit säästää rahaa siinä, ettei Sinun tarvitse matkustaa yliopistokaupunkiin suorittaaksesi kursseja, jotka useimmiten ovat keskellä päivää, useana päivänä viikossa.

Mitä avoimen yliopiston opinnot ovat?

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopisto-opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos opiskelet vaikkapa psykologian perusopinnot ja haet opiskelemaan yliopistoon pääaineenasi psykologiaa, saat perusopinnot hyväksiluettua tutkintoosi. Tämä luonnollisesti nopeuttaa valmistumistasi yliopistosta.

Mitkä ihmeen perus- tai aineopinnot?

Kaikki yliopistotutkinnot koostuvat aina pääaineen perus- ja aineopinnoista. Otetaan taas esimerkiksi vaikkapa tuo edellä mainitsemani psykologia. Psykologian kandidaatin tutkintoon sisältyvät psykologian perus- ja aineopinnot. Näiden lisäksi kandidaatin tutkintoon kuuluu muutakin, kuten menetelmäopintoja (kieli- ja viestintäopintoja), muut opinnot (23 op), jotka  sisältävät opintojen suunnittelun lisäksi muun muassa filosofian, tutkimusmenetelmien ja yhteiskunta- tai kulttuuritieteiden opintoja sekä sivuaineopintoja. Muistathan, että Sinun täytyy aina ensin suorittaa perusopinnot ennen kuin voit siirtyä aineopintoihin!

Mistä sitten tietää mitä kannattaa opiskella ja mistä saa tutkinnon kasaan?

Avoimessa yliopistossa on tarjolla sekä pääaineopintoja että sivuaineopintoja. Mikä ero näillä sitten on? Pääaineopinnot tarkoittavat sitä, että opiskelet vaikkapa psykologiaa pääaineena valmistuaksesi psykologiksi. Jos haluat ravitsemusterapeutiksi, pääaineesi on ravitsemustiede, ja tällöin Sinun tulee opiskella ravitsemustieteen perusopinnot. Tai jos haluat sosiaalityöntekijäksi, opiskelet sosiaalitieteistä perus- ja aineopinnot. Jokaisessa tutkinnossa on siis oma pääaineensa. Tätä pääainetta luetaan kandidaatin tutkintoon saakka perus- ja aineopintojen verran, eli yhteensä 60 op. Maisteriopinnoissa samaan pääaineeseen syvennytään (syventävät opinnot), mutta Kymenlaakson kesäyliopiston avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista tällä hetkellä opiskella syventäviä kursseja.

Sivuaineopinnot ovat tutkintoa täydentäviä opintoja. Opettaja voi lukea esimerkiksi psykologiaa sivuaineena, jolloin hänestä voi tulla psykologian aineenopettaja, mutta hän ei ole psykologi.
Tietyt tutkinnot vaativat tietyt sivuaineopinnot. Esimerkiksi sosiaalitiedettä opiskelevan tarvitsee suorittaa sivuaineopintoina yhteiskuntapolitiikan perusopinnot tai sosiaali- ja terveyshallintotieteiden perusopinnot.

[Toisaalta molemmista em. sivuaineista voi tehdä itselleen myös pääaineen… Yhteiskuntapolitiikkaa pääaineenaan opiskelevista tulee valtiotieteiden maistereita ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineista valmistutaan terveystieteiden maistereiksi.]

Sivuaineet täydentävät opintoja, ja joskus ne voivat olla opintoja, joita on opiskellut just for fun, huvikseen. Kaikista sivuaineista ei kuitenkaan voi tehdä pääainetta, ja täten ei voi myöskään saavuttaa tutkintoa. Näitä Kymenlaakson kesäyliopiston tarjonnassa ovat esimerkiksi työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot, gerontologian perusopinnot sekä vaikkapa ”Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi”-perusopinnot. Kaikki edellä mainitut opinnot ovat hyödyllisiä opintoja ja tuovat Sinulle osaamista ja lisäarvoa tutkintoosi, mutta kumpaakaan et voi opiskella pääaineena.

Summa summarum. Tällä hetkellä Kymenlaakson kesäyliopiston tarjonnassa olevista opinnoista voit koostaa vaikkapa seuraavanlaiset polut itsellesi kohti unelma-ammattiasi (HUOM! perus- ja aineopintojen suorittaminen EI riitä tutkinnon saamiseen, vaan ne kuuluvat osana opintoihin):

  • Psykologian perus- ja aineopinnot -> psykologi
  • Ravitsemustieteen perusopinnot -> ravitsemusterapeutti
  • Sosiaalityön perus- ja aineopinnot -> sosiaalityöntekijä
  • Kauppatieteiden perusopinnot (valintasi mukaan aineopinnot markkinoinnista, laskentatoimesta…) -> ekonomi
  • Kasvatustieteen perusopinnot -> opettaja, lastentarhanopettaja
  • Kulttuurihistorian perusopinnot -> kulttuurihistoroitsija
  • Historian perusopinnot -> historoitsija
  • jne.

Kuinka kauan avoimessa yliopistossa voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa perusopintoihin on kolmen lukukauden opiskelu-oikeus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos aloitat opintosi syksyllä 2019, voit perusopintojen hinnalla suorittaa opinnot valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Mikäli sinulta jää vaikkapa jokin kurssi suorittamatta ”määräaikaan” mennessä, ei Sinun tarvitse maksaa perusopintoja uudelleen, vaan maksat ainoastaan siitä opintojaksosta, joka Sinulta puuttuu. Aineopinnoissa opiskeluoikeus on neljä lukukautta eli 2 vuotta.

Muistathan myös, että aina ei tarvitse opiskella perusopintojen 25 opintopistettä, vaan joskus omaa osaamistaan voi täydentää ottamalla perusopinnoista vaikkapa pelkän viiden opintopisteen kokonaisuuden!

Onko avoimessa yliopistossa lähiopetusta?

Avoimen yliopiston opinnot ovat pääsääntöisesti verkkokursseja, mutta lähiopetustakin toki järjestetään. Kurssikuvauksessa on kerrottu sekä opetuksesta että suoritustavasta. Esimerkiksi Draamakasvatuksen perusopintoihin liittyy lähiopetusta. Lähiopetus luonnollisesti nostaa myös opintojen hintaa, joten jos pohdit, miksi toiset opinnot ovat kalliimpia kuin toiset, lähiopetuksessa ja opettajan palkassa on se "syy".

Mitä jos et selviydykään yksin kaikesta? Don’t worry, me täällä Kymenlaakson kesäyliopistolla autamme Sinua aina, kun törmäät ongelmaan, olipa se miten pieni tai suuri tahansa. Rehtori Elina ja koulutussuunnittelija Anna-Maria ovat molemmat ammatiltaan opettajia ja samojen ongelmien kanssa painineita. Varaa aika tai varmista ainakin, että olemme paikalla! Työskentelemme epäsäännöllisen säännöllisesti sekä Kouvolassa että Kotkassa, joten varmistamalla sijaintimme, olemme aina paikalla auttamassa Sinua virka-aikana.

Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi järjestämme mahdollisuuksien mukaan tutoriltoja, joissa tutorina toimiva opastaa ja ohjeistaa opiskelijoita opinnoissaan eteenpäin. Näistä tutorilloista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti!

Miksi nettisivuilla ei ole vielä nähtävissä kaikkien perus- ja aineopintojen sisällöt?

Tämä johtuu siitä, että odotamme aina yliopiston opetussuunnitelmien valmistumista. Joka vuosi opetussuunnitelmat tarkistetaan ja niihin tehdään tarvittavat muutokset. Heti, kun saamme yliopistoilta ensi lukuvuotta koskevat tiedot, päivitämme ne myös verkkosivuille. Pyrin infoamaan myös Facebook-sivuillamme, kun olen tehnyt päivityksiä. Seuraa myös muita somekanaviamme (Instagram, Twitter), joihin tiedotan aina uusista opinnoistamme.

Jos jokin kysymys jäi kaivertamaan mieltäsi, ota yhteyttä!

Terkuin koulutussuunnittelija Anna-Maria

 

Mikä ihmeen avoin yliopisto?