placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Kuvataidemenetelmiä asiakastyöhön

Joulukuun 2017 alussa Kymenlaakson kesäyliopistolla käynnistyi uutena pitkäkestoisena koulutuksena 3 op:n mittainen koulutus Kuvan käyttäminen asiakastyössä. Opettajana toimi Johanna Wahlbeck, kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM) sekä Jyväskylän yliopistossa taidekasvatuksen tohtorikoulutettava. Johanna on itse kehittänyt oman monipuolisen kokemus- ja koulutustaustansa pohjalta tämän menetelmän koulutuksen erilaisten kuvallisten keinojen hyödyntämisestä asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Kuvan kautta voidaan saada kirjaimellisesti näkyviin enemmän kuin sanoin. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan piirtää tavoitteet ylös, tarkentaa mielikuvia ja toiveita ja kommunikoida myös silloin, kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton.

Koulutus oli suunnattu ohjauksellista asiakastyötä tekeville esim. työnohjaajille, terapeuteille, valmentajille, opinto-ohjaajille, opettajille, lastensuojelun työntekijöille sekä muissa opetus-,hoito- ja sosiaalialan ammateissa toimiville henkilöille.

Alla olevasta blogista voi lukea Johannan päiväkirjamerkinnät ensimmäisen koulutuksen jaksoilta. 

Blogissa seurataan 2.12.2017 Kouvolassa koulutuksen aloittaneen koulutusryhmän etenemistä kurssilla kouluttajan näkökulmasta. Ryhmä kokoontui lähiopetukseen kuutena lauantaina ja niiden välissä opiskelijat tekivät itsenäisiä harjoituksia sekä olivat tarvittaessa yhteydessä toisiinsa. Koulutuksen tavoitteena oli oppia soveltamaan kuvaa konkreettisella ja sopivalla tavalla omassa työssään jo koulutuksen aikana tutkivasti ja kokemuksellisesti oppien.

Johannan päiväkirjablogi: Kuvan käyttäminen asiakastyössä -koulutus 2017-2018

Merkintä 1:
Tunnelmia ensimmäisen lähiopetuskerran jälkeen, Johanna Wahlbeck:

”Lauantaina 2.12.2017 saavuin Helsingistä Kouvolaan puoli yhdeksältä ja vastassa oli innokas ryhmä koulutettavia. Sukelsimme jo ensimmäisenä koulutuspäivänä sekä taideteoreettisiin syvyyksiin että käytännön kuvan tekemiseen. Harjoittelimme erityisesti kuvan katsomista.

Kuva yllättää aina tekijänsä ja menee logiikan tuolle puolen, kuvan aihepiiriä ei voi kontrolloida samalla tavalla kuin sanoja. On tärkeää voida keskustella asiakkaiden kuvista arvottamatta ja tulkitsematta niitä toisen puolesta. Ihmettely on olennainen osa yhteistä rikastavaa kuvan katsomista, sekä silloin kun kuva on itse tehty että esimerkiksi taidenäyttelyissä. Huumori on myös sallittua, sekä kuvaa tehdessä että katsoessa, ja saimmekin myös nauraa koulutuspäivän aikana.

Lopuksi kysyin myös palautetta ja ilokseni kuulin, etten ollut tuottanut pettymystä suuresta innostuksesta huolimatta, kuulemma päinvastoin, vaikka annoin ihan aimo annoksen kehittämistehtäviäkin heti ensimmäisenä kurssipäivänä. Tästä on hyvä ilolla jatkaa ensi vuoden puolella!”

Merkintä 2:

"20.1.2018 koulutus jatkui toisella lähipäivällä ja ilmeisesti en onnistunut pettämään odotuksia, vaikka nyt niitä oli paljon enemmän kuin ennen ensimmäistä kertaa.

Kuulumisten jälkeen teetin osallistujilla puu-tehtävän, aiheena oli oma ura ja menetelmän pohjana elämänpuun kollektiiviset symboliset merkitykset.

Koulutuksen aikana tehdään erilaisia kuvallisia tehtäviä. Kun asiakastyössä sovelletaan kuvamenetelmiä, on tärkeää että myös niiden ohjaajalla, asiakastyöntekijällä, on kosketus omaan kuvailmaisuunsa ja kokemus siitä, millaista on esimerkiksi jakaa oman kuvan merkityksiä ryhmässä.

Pääpaino koulutuksessa on kuitenkin omaan työhön soveltamisessa. Soveltamista mietitään luottamuksellisesti ja työnohjauksellisesti. Jokaiseen tilanteeseen räätälöidään siihen sopiva menetelmä ja toteutuksen jälkeinen yhteinen reflektointi kuuluu myös asiaan. Tähän on koulutuksessa varattu paljon aikaa ja se on koulutuksen suurin anti.

Omia tunnelmia kuvitettiin lopuksi ja nauru raikui :D Jatkamme helmikuussa!"

Merkintä 3:

"Kolmannella koulutuksen tapaamisella käsittelimme muovailun mahdollisuuksia asiakastyössä (saven, massan tms.). Teorian lisäksi harjoittelimme tutkien omaa työskentelyä massatyön tekemisellä. Muovailu voi antaa jollekin sellaisella muodon, jolle ei ole vielä sanoja, kirjaimellisesti.

Opetin opiskelijoiden toiveeseen vastaten myös laveerausta iltapäivällä ja tehtiin koulutuksen puoliväliä - meneepä aika nopeasti! - kuvittava tunnelmakuva.

Teorian ja käytännön tekniikoiden lisäksi Kuvan käyttö asiakastyössä -koulutuksessa korostuu kuvamenetelmien soveltaminen työssä. Omaan työhön liittyvät kehittämistehtävät ovatkin iso osa koulutusta ja jokaisella tapaamiskerralla keskustellaan myös niistä työnohjauksellisesti ja kehitetään soveltamista eteenpäin.

Tällä kolmannella koulutuskerralla koettiin todella paljon onnistumisen ja ajatusten selkiintymisen kokemuksia. Ensi kerralla on vuorossa taas toisenlainen näkökulma kuvamenetelmien soveltamiseen asiakastyössä."

Merkintä 4:

"Tällä kertaa keskityttiin opiskelemaan kuvan tekemistä yhdessä asiakkaan kanssa. Teorian lisäksi tutkittiin yhdessä tekemistä kolmesta eri näkökulmasta kuvataidemenetelmillä käytännössä.

Esille tuli esimerkiksi se, että jopa sokkona vuorovaikutus voi olla jopa symbioottista ja toisen alueelle tulo yhdelläkin viivalla voi olla voimakas interventio.

Omien työnohjauksellisten tapausesimerkkien - kehittämistehtävien lisäksi tällä kertaa käytiin läpi vielä mm. värioppia.

Päivä katkaistiin tietenkin kiireettömällä lounaalla :)

Ensi kerta onkin sitten jo viides kuudesta ja lumi ollee silloin sulanut, aurinko lämmitti tänäänkin."

Merkintä 5:

"Aika menee nopeasti ja nyt on jo toiseksi viimeinen lähiopetuspäivä.

Tällä kertaa mietittiin sanojen yhdistämistä kuvaan ja kaksiulotteisen tekemistä kolmiulotteiseksi. Jokainen on työstänyt omia kehittämistehtäviä omaan työtilanteeseen sopivalla tavalla, toiset itsereflektoiden, toiset asiakkaiden kanssa tai sekä että. Koettiin vahvoja ahaa-elämyksiä kuvan voimasta. Kokemuksellisuus on oppimisessa tärkeää. On tärkeää tuntea omaa suhdetta kuviin voidakseen soveltaa kuvamenetelmiä asiakastyössä. Jatkoimme myös yhteisen ja yksilöllisen kuvakielen rajankäynnin tutkimista esimerkiksi taideteoreettisten muotokielellisten lainalaisuuksien hahmottamisen kautta."

Merkintä 6:

"Viimeinen kerta

Iloisin ja juhlavin mielin aloitimme koulutuksen viimeisen lähiopetuspäivän lauantaina 5.5. Aika on mennyt kuin siivillä! Ja viime kerran - vain kuukautta aikaisemmat - tunnelmat vaihtuneet talvisista kesäisiin.

Päivän aikana käytiin kertauksena läpi koko koulutuksen anti. Lisäksi koulutettavat esittivät yhteenvedon siitä, mitä on opittu ja miten jatkossa kuvamenetelmiä voi omassa työssä soveltaa. Opittiin vielä uuttakin, kävin läpi mitä erityistä huomioitavaa on, kun kuvallisia menetelmiä sovelletaan lasten kanssa, aikuisten kanssa ja ryhmissä. Tunnelmakuvan lisäksi työstettiin myös koulutusryhmässä olemista yhteisen, mutta silti erillisen, kuvan kautta. Päivän lopuksi oli todistusten jako ja tarjoilua, juhlistimme yhteisen kuvamatkan päättymistä. Jatkokoulutustakin jo toivottiin.

Yhden osallistujan kokemus koulutuksesta:
'Haikein mielin koulutuksen päätyttyä. Oli kyllä niin ihana ryhmä ja opettaja. En muista, olisko koskaan ollut mitään vastaavaa. Antoisa ja monipuolinen prosessi monella tapaa'

Kuva: Ella Tommila

Kuvataidemenetelmiä asiakastyöhön