placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Koulutus auttoi tekemään eläinavusteista työtä ammattimaisesti

Piret Byckling työskentelee Kymsoten (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) Työelämäpalveluissa yksilövalmentajana. Työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä ja kuntouttaa sekä aktivoida asiakasta kohti työelämää. Piret Byckling tapaa asiakkaitaan usein muualla kun toimistossa ja monesti mukana on kaksi hänen omaa koiraansa.  

Piret Byckling ja koira tekevät eläinavusteista työtä yhdessä.

- Asiakas saattaa tuntea tapaamisissa jännitystä ja koirien läsnäolo auttaa lievittämään jännitystä, kertoo Piret.

Jokaisella meillä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Eläin näkee sinut heti ja ottaa sinut sellaisena kuin olet. Syntyy aito kohtaaminen.  

- Saatan antaa asiakkaalle toisen koiran talutettavaksi ja itselläni on toinen koira. Ulospäin näytämme kahdelta koiran ulkoiluttajalta. Tällaisissa tilanteissa syntyy helposti arkipäivän kohtaamisia muiden ulkona liikkuvien ihmisten kanssa. Tämä auttaa esimerkiksi sellaista asiakasta, jolla on ulkona liikkumiseen liittyviä pelkotiloja.

Piret käyttää eläintyöparin kanssa työskentelyä myös toimiessaan neuropsykiatrisena valmentajana lapsille ja nuorille.
- Lasten ja nuorten kanssa teen usein erilaisia harjoitteita. Esimerkiksi keskittymistä voi harjoitella koiran kanssa ja saada kokemuksen siitä, miltä keskittyminen tuntuu. Kokemusta voi soveltaa esimerkiksi koulussa.

Eläimen koskettaminen tuottaa tutkitusti mielihyvää ja rauhoittaa. Se saa mielihyvähormoni oksitosiinin tuotannon liikkeelle. - Olen nähnyt, miten pelkkä eläimen näkeminen saa masentuneen hymyilemään, kertoo Piret Byckling. 

- Koulutus oli minulle ratkaiseva tekijä, joka auttoi tekemään eläinavusteista toimintaa ammattimaisesti. Sain koulutuksesta teoriatietoa ja innostusta sekä taitoa arvioida eläinavusteisen työskentelyn soveltuvuutta eri tilanteisiin. Koulutus avasi tärkeällä tavalla myös eläimen oikeuksien näkökulmaa ja eläimen kanssa työskentelyn eettistä puolta.

Kymenlaakson kesäyliopisto järjestää Eläinavusteinen valmentaja - SFAAT® (30 op) -koulutusta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville. Ota yhteyttä tai tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisenä uusista tulevista koulutuksista.

Johdantosivun ja artikkelin kuvat: Jenni Hautamäki

Koulutus auttoi tekemään eläinavusteista työtä ammattimaisesti