Hankkeet

SOCOBA -SEMINAARISARJA 2018–2020

Mitä:
- Hankkeessa järjestetään kahdeksan SOCOBA -seminaaripäivää
- seminaaripäivät ovat maksuttomia ja jokainen seminaaripäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa
- seminaaripäivien teemat ovat hankkeen kärkiteemoja: Asiakasturvallisuus ja Digitalisaatio
- Itä-Suomen yliopiston, Kymenlaakson sosiaalityön sekä muiden asiantuntijoiden puheenvuoroja ja vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä
- maisteriopiskelijoiden sekä Kymenlaakson sosiaalityön ammattilaisten yhteinen kohtaamispaikka
- edistää ammatillista osaamista, tarjoaa mahdollisuuden osallistua Kymenlaakson sosiaalityön kehittämiseen.

Kenelle:
-Kymenlaakson alueella sosiaalialan parissa työskenteleville henkilöille
-hankkeen sosiaalityön maisteriopiskelijoille

Ilmoittautumiset: käytännön järjestelyjen vuoksi viim. viikko ennen seminaaria
Lisätietoja seminaareista: jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518  

Seminaariaikataulu:
Seminaarit järjestetään Kouvolassa klo 10-15, tarkemmat tiedot alla olevista linkeistä. HUOM! Järjestämispaikoissa tapahtunut muutoksia.

27.09.2018 SOCOBA -seminaari 1, Asiakasturvallisuus, Kuusankoskitalo
31.10.2018 SOCOBA -seminaari 2, Digitalisaatio, Kuusankoskitalo   
25.01.2019 SOCOBA -seminaari 3, Asiakasturvallisuus, Kouvola-talo,  ilmoittaudu 18.1.2019 mennessä Lue lisää ja ilmoittaudu tästä         
28.03.2019 SOCOBA -seminaari 4, Digitalisaatio, Kouvola-talo, ilmoittaudu 21.3.2019 mennessä Lue lisää ja ilmoittaudu tästä                                     
syksy 2019 SOCOBA -seminaari 5, Asiakasturvallisuus                                 
syksy 2019 SOCOBA -seminaari 6, Digitalisaatio                                              
kevät 2020 SOCOBA -seminaari 7, Asiakasturvallisuus                          
kevät 2020 SOCOBA -seminaari 8, Digitalisaatio     

Seminaarien ainestoja löydät Itä-Suomen yliopiston hankesivulta

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Kymenlaakson kesäyliopisto on osatoteuttajana ESR -rahoitteisessa Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeessa. Päätoteuttajana ja hallinnoijana hankkeessa toimii Itä-Suomen yliopisto. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020. Hanketta rahoittavat myös Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit, Miehikkälä-Virolahti sekä Eksote.

Sosiaalityön maisteriohjelma 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen sosiaalityöntekijöiden vajetta kouluttamalla pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityön maistereita Kymenlaaksoon. Syksyllä 2018 käynnistyvään
maisteriohjelmaan otetaan 25 henkilöä. Itä-Suomen yliopisto vastaa maisterikoulutuksen opetuksesta. Koulutukseen liittyvä lähiopetus tapahtuu Kouvolassa. Maisterikoulutus ja samanaikaisesti tehtävä kehittämistyö kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa. Opiskelijoiden harjoitustehtävien ja gradujen aiheet kerätään sosiaalityön asiantuntijoiden kokemuksista ja näkemyksistä ja ovat osa hankkeessa tehtävää sosiaalityön kehittämistä.

Kehittäminen ja SOCOBA-ekosysteemi

Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa innovaatio- ja kehittämisalusta Kymenlaakson maakuntaan ja edistää kehittämisosaamista erityisesti sosiaalihuollon alalla osana alueen SOTE-rakenteiden
uudistumista. Kymenlaakson sosiaalityötä kehitetään hankkeessa työelämälähtöisesti SOCOBA -ekosysteemin avulla. SOCOBA on korkeakoulujen (UEF ja Kymenlaakson kesäyliopisto) ja Kymenlaakson kuntien uusi yhteistyömalli (ekosysteemi), jossa yhteistyön osapuolilla on yhteisesti sovitut roolit ja tehtävät kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Tavoitteena on luoda ekosysteemistä pysyvä toimintamalli, jonka innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin.

Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa hankkeessa tehtävän kehittämistyön alueellisesta koordinoinnista Kymenlaaksossa. Hanke kutsuu sosiaalityön asiantuntijoita eripuolilta Kymenlaakson mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja ekosysteemin luontiin mm. työpajojen, verkostotapaamisten ja seminaarien myötä.                                       

Tehdään yhdessä ”Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso”

Yhteyshenkilö Kymenlaaksossa:
Jaana Lauhkonen-Teräväinen
koulutuskoordinaattori
Kymenlaakson kesäyliopisto/ Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke
jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi
puh. 044 747 8518

Hankkeen nettisivut Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla

Hankkeen facebook -sivu