• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Mikä on Repin-instituutin kuvataidekoulutus?

Kotkassa 15 vuoden ajan järjestetty Repin-instituutin kuvataidekoulutus on käynyt läpi monia vaiheita. Kuvataidekoulutuksen tavoitteena on välittää Pietarin taideakatemian klassisen opetuksen menetelmiä visuaalisten alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Pitkän projektivaiheen päätyttyä Repin-instituutin kuvataidekoulutus on vakiintunut osaksi Kymenlaakson kesäyliopiston toimintaa. Lyhyestä historiastaan huolimatta Suomessa ja ulkomailla on paljon kuvataidekoulutuksessa opiskelleita taiteilijoita. Kuvataidekoulutuksen opettajat ovat useiden Pietarin taideyliopistojen asiantuntijoita sekä kansainvälisesti arvostettuja ammattitaiteilijoita. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen opintopisteet voidaan lukea hyväksi korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Repin-instituutin kuvataidekoulutus pyrkii laajentamaan työtään ja on avoin uudelle yhteistyölle eri oppilaitosten ja toimijoiden kanssa. Olemme onnistuneesti jatkaneet lasten ja nuorten taidekoulun toimintaa sekä yhteistyötämme pääkaupungin seudulla. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen ohjelmaan vaikuttavat myönteisesti projektityön edellyttämä innovatiivisuus ja vapaan sivistystyön tarjoamat mahdollisuudet. Kuvataidekoulutus on hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen toteuttajilla on aito pyrkimys kehittää klassista kuvataidekoulutusta Suomessa ja heillä on yhteinen näkemys sen mahdollisuuksista visuaalisilla aloilla.

Mitä uutta?
Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen ohjelmaa ja yhteistyöverkostoa kehitetään jatkuvasti. Historiallinen yhteistyö Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) kanssa käynnistettiin syksyllä 2019. Nyt Repin-instituutin kuvataidekoulutuksessa voi opiskella myös tutkintotavoitteisesti. Opinnot oikeuttavat opintososiaalisiin etuihin, ja opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Venäläinen klassinen kuvataidekoulutus on nyt siis integroitu ammatilliseen koulutukseen (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon osatoteutus Kotkassa), missä toteutetaan kolme tutkinnonosaa (yht. 45 osp = osaamispiste). Tutkinnon osat (Kuvallinen ilmaisu ja havainnointi, Maalaustaiteen toteuttaminen ja Havainnosta piirtäminen) ovat jokainen 15:n osaamispisteen laajuisia.

Aleksandra Hintsala 
Amanuenssi

Jaa tämä artikkeli

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa