• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Erilaisia polkuja opettajaksi

Haaveiletko luokan-, erityis-, lastentarhan-, aineen-, S2- tai terveystieteiden opettajan ammatista? Seuraavassa tekstissä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hyödyntää esimerkiksi välivuoden tai opiskella työnohella itsellesi uutta ammattia tai pätevöityä opettajana johonkin uuteen.


Luokanopettaja
Onko haaveissasi luokanopettajan ammatti? Luokanopettajan tutkinnon nimi on kasvatustieteiden maisteri. Opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnosta, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto (UEF) jakautuu:

 • orientaatio-, kieli- ja viestintäopintoihin 15 op
 • kasvatustieteellisen alan perusopintoihin 25 op
 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintoihin 30 op
 • menetelmäopintoihin ja kandidaatin tutkielmaan 25 op
 • sivuaineopintoihin 60 op
 • vapaasti valittaviin opintoihin 25 op


Kymenlaakson kesäyliopistossa Sinun on mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistoon kasvatus- aikuiskasvatustieteen perusopinnot, 25 op. Lisäksi voit tehdä vapaasti valittaviin opintoihin esimerkiksi erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op.

Erityisopettaja
Erityisopettajaksi voi opiskella pariakin eri reittiä. Jos Sinulla on jo opettajan pätevyys, voit hypätä seuraavan kohtaan Xxx. Erityisopettajan kandidaatin opinnot Itä-Suomen yliopistossa koostuvat seuraavista opinnoista:

 • orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • erityispedagogiikan aineopinnot 30 op
 • menetelmäopinnot ja kandidaatin tutkielma 10 op
 • yhteiset opettajan pedagogiset opinnot 10 op
 • muut opinnot 5 op
 • sivuaineopinnot 60 op
 • vapaasti valittavat opinnot 25 op

Kymenlaakson kesäyliopistossa voit suorittaa Itä-Suomen yliopistoon erityisopettajan tutkinnosta erityispedagogiikan perusopinnot 25 op sekä vapaasti valittaviin opintoihin vaikkapa suomen opettaminen toisena/ vieraana kielenä-perusopinnot 30 op (alkaneet syksyllä 2019). Avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi.

Mikäli Sinulla on jo luokanopettajan kelpoisuus TAI yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) JA erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuina, voit hakea ensi keväänä suoraan yliopistoon erillisten erityisopettajien opintojen haussa (UEF).


Turun yliopistoon riittää luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus sekä 12 kuukauden työkokemus opetusalalta.


Jyväskylän yliopistossa hakijan vaatimukset vaihtelevat haettavan ryhmän perusteella.


Myös Tampereelta, Helsingistä ja Oulusta löytyy 60 opintopisteen erilliset erityisopettajan opinnot.


Mikäli Sinulta puuttuu joissakin yliopistoissa vaadittu erityispedagogiikan perusopinnot, voit suorittaa ne Kymenlaakson kesäyliopistossa.

Aineenopettaja
Jos haaveilet aineenopettajan työstä peruskoulussa, Sinulla tulee olla:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot 60 op
  Esimerkiksi opiskelemalla historiasta sekä perus- että aineopinnot, voit opettaa peruskoulussa historiaa.

Jos haluat opettaa lukiossa, Sinulla tulee olla:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • muissa aineissa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot 60 op
 • Sinun tulee opiskella perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot opetettavasta aineesta. Esimerkiksi psykologian opettajaksi tarvitset perus-, aine- ja syventävät opinnot psykologiasta (120 op).  

Terveystieteiden opettaja
Jos Sinulla on sosiaali- ja terveysalalta ammattikorkeakoulututkinto suoritettuna, voit lähteä opiskelemaan terveystieteiden opettajaksi, joka opettaa ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa. Polku terveystieteiden opettajaksi voi alkaa jo vaikka nyt keväällä. Kymenlaakson kesäyliopistossa voit opiskella hoitotieteen aineopinnot, 33 op, Itä-Suomen yliopistoon. Perusopinnot korvataan aiemmalla amk-tutkinnollasi.

Hoitotieteen aineopintojen lisäksi Sinun on mahdollista opiskella tutkintoon sisältyvä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen kokonaisuus.

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa