• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Minustako kauppatieteilijä?

Tiesitkö, että voit opiskella Kymenlaakson kesäyliopistossa tutkintotavoitteisesti kauppatieteitä sekä Vaasan että Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti? Seuraavassa esittelen Itä-Suomen yliopiston opinnot, jotka Kymenlaakson kesäyliopisto tarjoaa.

Kenelle kauppatieteen opinnot sopivat?

Oletko kiinnostunut…

 • ”yrityksen liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • matematiikasta ja laskelmien tuottamisesta yrityksen taloussuunnittelun tueksi
 • luovasta ja ihmisläheisestä työstä brändien, viestinnän ja markkinoinnin parissa
 • tutkimaan, mikä saa kuluttajan hankkimaan tietyn tuotteen tai palvelun
 • oikeudellisen asiantuntemuksen yhdistämisestä kauppatieteisiin
 • kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä ja kansainvälisyydestä
 • koti- ja ulkomaisista kansantalouksista ja niiden toiminnan selittämisestä”

(Lähde: Vaasan yliopisto)

Mikäli vastasit kysymyksiin ”Kyllä”, ovat kauppatieteen opinnot juuri Sinua varten!

Avoimen yliopiston opiskelijaksi kelpaavat kaikki, sillä aiemmalla tutkinnollasi ei ole merkitystä. Voit suorittaa opintoja jouhevasti työn ohella. Te-toimistosta voit varmistaa myös sopisivatko opinnot aktiivimallin mukaisiksi opinnoiksi.

Mistä kauppatieteen opinnot koostuvat?

Jos haluat lähteä opiskelemaan kauppatieteitä tutkintotavoitteisesti Itä-Suomen yliopistossa, tarjoamme Sinulle opintoja seuraavasti:

Kauppatieteen perusopinnot 25 op

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

Taloustieteen perusteet 6 op

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op

Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Tarjoamme kolmea eri vaihtoehtoa sivuaineopinnoiksi:
1. Laskentatoimen aineopinnot

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa ja taloutta koskevaa informaatiota sekä laatia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja yrityksen eri sidosryhmille näiden yritystä koskevan päätöksenteon käyttöön. Laskentatoimen aineopinnoissa opiskelija perehtyy monipuolisesti laskentatoimen eri aihealueisiin.

Laskentatoimen aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 •     Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
 •     Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op
 •     Tuloslaskenta ja verotus 6 op
 •     Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
 •     Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
 •     Tilintarkastus 1 6 op
 •     Tilintarkastus 2 6 op

2. Markkinoinnin aineopinnot

Markkinointi oppiaineena käsittelee markkinoiden rakenteiden ja kilpailun tutkimista sekä markkinoinnin suunnittelua, toimeenpanoa ja valvontaa. Markkinointi on kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien paikallistamista, niiden analysointia ja ratkaisemista. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat osa innovatiivista liiketoimintaa. Markkinoinnin opinnoissa perehdytään kaikille aloille keskeiseen asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä kansainvälisiin toimintoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.  

Markkinoinnin aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 •     Service Marketing 6 op
 •     Markkinoinnin johtaminen 6 op
 •     International Business Management 6 op
 •     Relationship Marketing 6 op
 •     Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op
 •     Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

3. Johtamisen aineopinnot

Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Mitä ovat hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä.

Johtamisen aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Strategic Management 6 op          
 • Innovaatiojohtaminen 6 op
 • Muutoksen johtaminen 6 op     
 • Johtajuus ja esimiestyö 6 op
 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op
 • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

Lisäksi voit täydentää tutkintoasi halutessasi laskentatoimen ja verotuksen perusopinnoilla (30 op).

Avoimessa yliopistossa Sinun on siis mahdollista suorittaa kauppatieteen opintoja 75-105 opintopisteen verran! Kiinnostuitko tai jäikö jokin asia mietityttämään? Vaasan yliopisto tarjoaa myös ns. kurkistuskurssin, jossa voit ilmaiseksi tutustua kauppatieteisiin. Lisätietoja löydät täältä.

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa