Repin-instituutin lasten ja nuorten taidekoulu

02.01.2018

Kymenlaakson kesäyliopiston Repin-instituutissa Kotkassa käynnistyi syyskuussa 2017 lasten ja nuorten taidekoulu, joka täydentää Repin-instituutin aikuisille suunnattua klassisen taiteen opetusta.

Lasten ja nuorten taidekoulu tarjoaa tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetuksen pohjana on klassinen venäläinen kuvataidekoulutus, jota sovelletaan suomalaiseen lasten taideopetuskulttuuriin sopivalla tavalla. Taidekoulun tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luovuutta, mielikuvitusta, havaintokykyä ja teknistä osaamista sekä herättää ja ylläpitää kiinnostus taiteen tekemiseen.  Lapsen oman innostuksen siivittämänä aloitetulla ohjatulla tekemisellä voidaan antaa yksilölle hyvät mahdollisuudet kehittyä myöhemmin taitavaksi tekijäksi alalla, johon hän tuntee intohimoa. Opiskelu ei ole koskaan myöhäistä, mutta lapsena  opittuja taitoja on mahdollista hioa ja syventää aikuisena vielä syvällisemmin.

Tunneilla tutustutaan eri taiteilijoiden tuotantoon ja taiteen maailman ilmiöihin.  Opetussuunnitelma noudattaa tiettyä tehtäväjärjestystä, jonka mukaisesti mm. piirretään mallista, tutustutaan muotoihin, valoihin ja varjoihin, perspektiiviin sekä väreihin. Tärkeänä osana opetusta on oppilaiden kanssa käytävä keskustelu.  Tunneilla tutkitaan, katsotaan ja opitaan yhdessä  näkemään ympäröivää maailmaa. Havainnoinnin ja näkemisen kautta opetellaan siirtämään eri elementeistä koostuva maailma paperille tai kankaalle käden ja silmän yhteistyönä.

Lasten ja nuorten taidekouluun osallistuminen ei edellytä erityistaitoja. Monikansallinen oppimisympäristö tarjoaa lapsille myös mahdollisuuden tutustua eri kulttuureihin. Opetuksella halutaan panostaa osaltaan tulevaisuuteen tarjoamalla kasvualusta uusille osaajille.

Opettajina lasten ja nuorten taidekoulussa toimivat taidepedagogi Nadja Rodkina ja kuvataiteilija, taidepedagogi Aleksandra Hintsala. Kumpikin heistä on saanut Venäjällä jo varhain aloitettavan klassisen taiteen koulutuksen ja molemmilla on pitkä kokemus taiteen tekemisestä. Opettajat puhuvat sekä suomea että venäjää. Opetuksessa käytettävä kieli valitaan oppilaiden ja ryhmän mukaan.

Syksyllä 2018 tarjolla on jälleen Lasten ja nuorten taidekoulun kursseja eri ikäisille.

Lisätietoja: Aleksandra Hintsala p. 040 595 5893, aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi