Harjoittelijana Kymenlaakson kesäyliopistossa

20.08.2018

Olen Ella, 25-vuotias johdon assistenttityön ja kielten opiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Olen ollut toukokuun alusta asti suorittamassa syventävää harjoitteluani Kymenlaakson kesäyliopistossa. Ennen harjoitteluani olin vuonna 2017 mukana kesäyliopiston uuden ilmeen lanseeraus -projektissa, jonka kautta kesäyliopisto tuli minulle tutuksi.

Opintoihini on kuulunut monenlaista. Olen oppinut esimerkiksi liike-elämän lakia, laskentatoimen perusteita, pienten julkaisujen tekoa ja valokuvausta. Olen erikoistunut yritys- ja yhteisöviestintään. Pakollisten opintojeni lisäksi olen saanut tutustua vieraaseen kulttuuriin ja uusiin ihmisiin tandem-opintojen kautta ja osallistua Emma-gaalan sosiaalisen median markkinointisuunnitelma-kilpailuun. Olen ollut myös mukana Latviassa järjestetyssä Start Up Passion-Hackathonissa.

Opintojeni jälkeen tähtään töihin, joissa saisin hyödyntää mahdollisimman hyvin ja laajasti opintojen ja harjoittelujen kautta kertynyttä osaamista. Haluaisin voida yhdistää hyvän kielitaitoni ja viestinnän osaamisen.  

Harjoitteluni aikana olen saanut tehdä monia viestinnän tehtäviä, mutta myös muita avustavia tehtäviä. Olen päivittänyt Kymenlaakson kesäyliopiston esitteitä sekä markkinointirekisteriä. Olen päässyt mukaan tapahtumiin, kuten esimerkiksi ”Viranomaiset Manskilla”, joissa olemme esitelleet kesäyliopiston toimintaa. Kaikenlaiset sosiaalisen median päivitykset liittyen kursseihin ja tapahtumiin ovat myös olleet osana työtehtäviäni. Olen päässyt harjoitteluni aikana myös osallistumaan dialogisen johtamisen kurssille.

Harjoitteluni aikana olen myös tutustunut kesäyliopiston laajaan koulutustarjontaan, josta löytyy vaikka mitä eri aloille ja erilaisiin tarpeisiin. Kesäyliopiston ohjelmassa on tarjolla joitakin hallintoon ja työelämään liittyviä opintoja, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin esimerkiksi jotkut kurssit tradenomiopinnoissa. Riippuen siitä kuinka samankaltaisia ne ovat, voi niitä ehkä hyväksilukea tai sisällyttää opintoihin.

Mikäli valmistumisen jälkeen ei heti löydykään töitä, voi tulla esimerkiksi Kymenlaakson kesäyliopiston avoimen yliopiston kursseille suorittamaan jotain tutkintoa täydentäviä opintoja. Avoin yliopisto voi toimia myös väylänä yliopistoon ja kesäyliopisto tukee opiskelijaa tutkintotavoitteellisuudessa.