placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Tervetuloa osallistumaan maksuttomiin Positiivisen johtamisen webinaareihin

Kuinka rakentaa myönteistä ilmapiiriä organisaatiossa?

Positiivinen johtaminen on johtamisteoria, jonka soveltaminen tutkitusti edistää työn imua ja innostusta ja sitä kautta organisaatioiden tuloksellisuutta, tehokkuutta ja laatua. Positiivinen johtaminen vahvistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja sekä psykologisen turvallisuuden toteutumista ja auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja toimimaan myös muutoksessa ja haastavissa tilanteissa. Positiivinen johtaminen on keino johtaa organisaatioita inhimillisesti, humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan nojautuen, kestävää hyvinvointia ja tulevaisuutta sekä positiivista toimintakulttuuria edistäen.  

Kymenlaakson kesäyliopistossa alkavissa valmennuksissa paneudutaan positiiviseen johtamiseen ja sen eri osa-alueisiin.

Keväällä on mahdollista osallistua kahteen maksuttomaan johdantowebinaariin, joissa esitellään valmennuksia sekä kuullaan mitä positiivinen johtaminen tarkoittaa. Nämä verkkoluennot ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tervetuloa siis mukaan, vaikka et varsinaisiin koulutuksiin osallistuisikaan!

Positiivisen johtamisen orientaatioluento, tiistai 12.3.2024 klo 15–16.30, luennoitsijana KT, FM Sanna Wenström

Tunteiden johtaminen osana positiivista johtamista, tiistai 26.3 2024 klo 15-16.30, luennoitsijana KM Lea Veivo

Huhtikuussa alkaa Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennus, jossa perehdytään tunteiden ja ilmapiirin johtamiseen positiivisessa organisaatiossa.

Kouluttajana tässä valmennuksessa toimii Lea Veivo, KM, ammatillinen erityisopettaja, psykologian opettaja ja sertifioitu tunnetaitovalmentaja

Lea Veivo on kokenut ylimmän johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja (STOry), Emergy Oy:n sertifioitu tunnetaitovalmentaja sekä työyhteisökehittäjä, VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja -mentori sekä LeaWe koulutuskeskuksen yrittäjä. Lea Veivo on osana positiivisen johtamisen kehittämishankkeita vastannut positiivisen johtamisen teemallisten työnohjausten eli D-ryhmien kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä kehittänyt mm. positiivisena johtajana kehittymisen 6xT-reflektiopolkua (Wenström, 2023). Veivolla on mittava työkokemus ammatillisen erityisopettajan työstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa, koulutus- ja kehittämispäällikkönä ammatillisen koulutuksen kentällä sekä opettajien ja erityisopettajien kouluttajana. 

Syyskuussa puolestaan alkaa pidempi, 25 op:n koulutus Positiivinen johtaminen ja organisaatiot

Pääkouluttajana toimii Sanna Wenström, KT, FM, ammatillinen erityisopettaja.

Sanna Wenström on ammattipedagogi ja opettajankouluttaja, positiivisen johtamisen tutkija, valmentaja ja asiantuntija sekä VOIMAKEHÄ®-konseptin ja -menetelmän toinen kehittäjä ja päävalmentaja. Wenström on väitellyt ainoana Suomessa positiivisesta johtamisesta, ja kirjoittanut aiheesta kaksi tietokirjaa (Positiivinen johtaminen, 2020; Kaikilla vahvuuksilla, 2022). Työkseen hän tutkii, kehittää ja valmentaa organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa ottamaan käyttöön ja soveltamaan positiivisen johtamisen tutkimustietoa. Wenström on innostava kouluttaja sekä kysytty puhuja seminaareihin ja tapahtumiin. Lisäksi hän on julkaissut useita vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja positiivisen johtamisen ja organisaation, työhyvinvoinnin sekä positiivisen pedagogiikan teemoista. 

Koulutukseen sisältyy myös työnohjausprosessi. Positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus eli D-ryhmä on osa koulutusta. Työnohjaajana on D-ryhmien kehittäjä Lea Veivo. 

Lisäksi koulutukseen sisältyy laajaan vahvuusnäkemykseen ja vahvuuksien johtamiseen pätevöittävä VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus sekä elinikäinen lisenssi voimakehä-menetelmän hyödyntämiseen organisaation sisäisessä johtamis- ja kehittämistyössä.

Mitä positiiviselle johtamisella tarkoitetaan - lue lisää: Positiivinen johtaminen käden ja sydämen yhteistyönä.

 

Tervetuloa osallistumaan maksuttomiin Positiivisen johtamisen webinaareihin