placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Sinustako työyhteisösovittelija?

Työyhteisösovittelu on tutkittu ja tehokas keino työyhteisön ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuun. Sovittelun tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä vuorovaikutustaitoja ja parantaa työilmapiiriä.

Ratkaisukeskeinen konfliktien sovittelu on vahva viesti siitä, että organisaatio välittää työntekijöistään ja haluaa selvittää epäselvät ja jännitteiset tilanteet.

Sovittelussa ristiriitaan tai konfliktiin etsitään ratkaisua, joka on tyydyttävä kaikille osapuolille. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena osapuolet määrittelevät ratkaisun itse.

Työyhteisösovittelijaksi voi kouluttautua monenlaisilla pohjakoulutuksilla ja työkokemuksella. Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi esimerkiksi esihenkilöille, HR-henkilöstölle, luottamushenkilöille, työnohjaajille ja valmentajille sekä työterveyshuollon henkilöstölle.

Kymenlaakson kesäyliopiston järjestämässä työyhteisösovittelun koulutuksessa (12 op) opit ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja harjoittelet sovittelua käytännössä. Koulutuksessa harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on perusvalmiudet sovittelun fasilitoimiseen. Koulutus sisältää 7 verkon välityksellä toteutettavaa seminaaripäivää, vertaisryhmätapaamisia, kirjallisuuteen tutustumista sekä omakohtaisen sovittelu-casen.

Mikä on sinun työyhteisösi tilanne? Olisiko nyt sopiva hetki hankkia uutta osaamista? Vielä ehdit mukaan!

Lue lisää YLEn artikkelista työhyvinvoinnista, työyksinäisyydestä ja haastavista tilanteista. Mukana myös työyhteisösovittelijan haastattelu.

“Kukaan ei tarvitse työpanostani enkä ole osa mitään tiimiä” – kolmannes asiantuntijatehtävissä työskentelevistä kokee työyksinäisyyttä

Sinustako työyhteisösovittelija?