placer

Saavutettavuus-avustimet

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Nyt voit suorittaa Logopedian perusopintoja Kymenlaaksossa

Puheterapeutti työskentelee mm. lasten kanssa

Kymenlaakson kesäyliopisto toteuttaa Logopedian perusopinnot 2023–2024 yhteistyössä Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitoksen kanssa avoimen yliopiston opintoina.

Opintoihin sisältyy joitakin reaaliaikaisia luentoja verkossa, opetustallenteita, tuutorin vetämiä opintoryhmässä tehtäviä harjoituksia lähiopetuksena Kouvolassa sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Opintoryhmää ohjaa Turun yliopiston hyväksymä logopedi, jonka vetämänä toteutetaan käytännön harjoitukset ja kokoontumiset. Opinnot alkavat syksyllä 2023 ja jatkuvat kolmen lukukauden ajan (syksylle 2024).

Logopedia on tieteenala, joka tutkii ja hoitaa puheen ja kielen häiriöitä. Se keskittyy tarkastelemaan puheen tuottamisen, ymmärtämisen, äänenmuodostuksen, puheen rytmin ja kielen rakenteen eri osa-alueita ja niiden häiriöitä.

Logopedi auttaa henkilöitä, joilla on esimerkiksi äänihäiriöitä, kuten äänihuulisairauksia tai äänentuoton ongelmia, puhehäiriöitä, kuten esimerkiksi artikulaatio- ja sanasujuvuusvaikeuksia, sekä kielen häiriöitä, kuten kielellisiä kehityshäiriöitä tai aivovaurion aiheuttamia puheen ja kielen häiriöitä.

Logopedian opintojen aikana opiskelijat perehtyvät normaaliin puheen, kielen, vuorovaikutustaitojen ja nielemisen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian opinnot ovat poikkitieteellisiä ja sisältävät myös fonetiikan, psykologian ja lääketieteen opintoja.

Verkkosivuillamme on julkaistu ennakkotiedot 1.9.2023 alkavista avoimen yliopiston opinnoista. Tietoja täydennetään kevään aikana.

Tutustu opintoihin ja lue lisää!

 

 

Nyt voit suorittaa Logopedian perusopintoja Kymenlaaksossa
Yhteystiedot
Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516


Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501


Copyright © 2023 Kymenlaakson kesäyliopisto