placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Minkälainen sinun työyhteisösi tilanne on?

Olisiko sopiva hetki hankkia uutta osaamista? Kevät on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan kuluvaa vuotta ja päivittää vaikka koulutussuunnitelmat ennen kesälomia. 

Tiesithän, että jokainen työpaikka voi olla oppimispaikka. Työntekijöistään kiinnostunut yritys on houkutteleva työnantaja. Myös haastavina aikoina pätevistä tekijöistä on pula ja osaamisen kehittäminen on mahdollisuus erottua muista organisaatioista. 

Kymenlaakson kesäyliopistossa on tarjolla useita työelämän kehittämiseen ja esihenkilötyön uudistamiseen tähtääviä koulutuksia. Tutustu vaihtoehtoihin!

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot (25 op) 

Kehity positiivisena johtajana – vahvista hyvinvointia ja myönteistä ilmapiiriä.  
Koulutus toteutetaan verkossa ja se alkaa 16.9.2024. Kouluttajina toimivat Sanna Wenström, KT, FM, ammatillinen erityisopettaja ja Lea Veivo, KM, ammatillinen erityisopettaja, psykologian opettaja ja sertifioitu tunnetaitovalmentaja. 

Positiivista johtamista soveltamalla voidaan edistää ihmisten kokonaisvaltaista, aktiivista ja myönteistä työhyvinvointia organisaatioissa eli työn imua ja työssä kukoistamista. Työn imulla puolestaan on tutkitusti laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia sekä yksilön henkilökohtaiseen hyvinvointiin eri elämänalueilla että organisaation tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja laatuun.” 

 Lisää Sanna Wenströmin ajatuksia positiivisesta johtamisesta artikkelissa Positiivinen johtaminen käden ja sydämen yhteistyönä. 

Ratkaisukeskeinen sovittelija (12 op) - Työyhteisösovittelun koulutus 

Miten teillä hoidetaan työhyvinvointia? Ennakoiden vai tulipaloja sammutellen? Vuorovaikutustaitojen, ongelmanratkaisukyvyn ja ratkaisukeskeiseen konfliktien käsittelyyn panostaminen jo etukäteen viestii siitä, että yritys haluaa aidosti ratkaista ongelmia. 

Verkkokoulutus alkaa 18.9.2024. Koulutuksen johtajana toimii Sirkku Ruutu, joka on kouluttanut tuhansia ammattilaisia ratkaisukeskeisyydestä, kirjoittanut monipuolisesti tietokirjoja työyhteisön kehittämisen metodeista ja toiminut sovittelijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

 Valmentava työnohjaaja (60 op) – Tulevaisuuden työelämän kehittäjä

Koulutuksen käytyään työnohjaaja hallitsee laaja-alaisesti työnohjauksen teorian, kontekstin, erityiskysymykset ja erilaiset menetelmät. Hän osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä valmentavaa työotetta, joka mahdollistaa työnohjausprosessissa aktiivisen ja tavoitteellisen orientaation modernin työelämän tarpeisiin. 

Koulutuksen sisällöt, toteutus ja oppimismetodit muodostavat prosessin, joka kestää yhteensä n. kaksi ja puoli vuotta, aloitus 14.-15.11.2024. Pääosa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena Kouvolassa. Pienryhmätyönohjauksesta osa toteutetaan etänä. 

Koulutuksesta järjestetään maksuton esittelywebinaari 23.5.2024 klo 18.15 – ilmoittaudu mukaan ja tutustu samalla kouluttajiin! 

***

Järjestämme myös tilauskoulutuksia - ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Minkälainen sinun työyhteisösi tilanne on?