Ennakkotietoa avoimen yliopiston tarjonnasta syksyllä 2021

Ennakkotietoa avoimen yliopiston tarjonnasta syksyllä 2021

Itä-Suomen yliopisto

 • English Academic and Professional Communication 2 op
 • English Academic Reading Skills 2 op
 • Ergonomia ja työhyvinvointi perusopinnot
 • Erityispedagogiikka perusopinnot 25 op
 • Gerontologia perusopinnot 25 op
 • Haastattelu ja tekstiaineistojen analyysi 5 op
 • Hoitotiede aineopinnot
 • Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
 • Johtaminen ja markkinointi aineopinnot
 • Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus 25 op
 • Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op
 • Kauppatiede perusopinnot
 • Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op
 • Laskentatoimi ja verotus perusopinnot
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op
 • Markkinointi perusopinnot
 • Psykologia aineopinnot 35 op
 • Psykologia perusopinnot 25 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
 • Ravitsemustiede perusopinnot 25 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot
 • Sosiaalityö aineopinnot 35 op
 • Sosiaalityö perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op
 • Sosiaalityön käytäntö 2
 • Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op
 • Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä
 • Taloustieteen perusteet 6 op
 • Terveydenedistäminen ja terveystieto perusopinnot
 • Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op
 • Yhteiskuntapolitiikkaperusopinnot 25 op 

Lapin yliopisto

 • Kuvataiteen perusopinnot 25 op
 • Palvelumuotoilu 25 op 

Oulun yliopisto

 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op
 • Elämänkatsomustiedon aineopinnot 35 op
 • Sosiologian perusopinnot 25 op
 • Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op

Taideyliopisto

 • Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op 

Turun yliopisto

 • Luova kirjoittaminen perusopinnot 25 op
 • Stressilääketiede 3 op
 • Tulevaisuudentutkimus 25 op

Päivitämme listaa sitä mukaa, kun saamme yliopistoilta varmistuksia järjestämisluvista.

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa