Syksyllä 2020 alkavat avoimen yliopiston opinnot

Lukuvuoden 2020-2021 avoimen yliopiston tarjonta alkaa olla valmis!

Ensi syksynä tarjoamme uusina opintoina kulttuurialan opintoja, kuten luovan kirjoittamisen ja kuvataiteen perusopinnot Kotkassa. Opettajille tarjotaan mahdollisuus pätevöityä elämänkatsomustiedon aineenopettajiksi, kun tarjontaamme täydennettiin elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnoilla. Lisäksi mukaan saatiin palvelumuotoilun ja tuotantotalouden perusopinnot. "Vanhat, tututkin" aineet löytyvät edelleen tarjonnasta, joten perusopintoja on tarjolla 22 eri oppiaineesta ja aineopintoja 8 eri aineesta. Näiden joukkoon mahtuu liuta yksittäisiä opintojaksoja, joiden avulla voit täydentää tutkintoasi tai ammatillista osaamistasi. Tietoja päivitetään vielä kevään mittaan.

Syksyllä alkaviin opintoihin ilmoittautuminen alkaa, kun olemme saaneet uudet opetussuunnitelmat. Meneillään oleviin verkkokursseihin voi ilmoittautua edelleen: avoimen yliopiston opinnot

Kymenlaakson kesäyliopisto - Sinun yliopistosi Kymenlaaksossa!

Kulttuuri
- Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (OY)
- Kuvataiteen perusopinnot 25 (LY)
- Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)

Opetus- ja kasvatus
- Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (UEF)
- Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)
- Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op
- Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)


- Elämänkatsomustieto perusopinnot 25 op (OY)
- Elämänkatsomustieto aineopinnot 35 op (OY)

- Suomi toisena/ vieraana kielenä-perusopinnot 25 op (UEF)

- Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op (UEF)
- Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op (UEF)


- Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)
- Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

Kauppatieteet
- Kauppatieteen perusopinnot 26 op (UEF)
- Laskentatoimi ja verotus-perusopinnot 25 op (UEF)
- Markkinoinnin aineopinnot 30 op (UEF)
- Johtaminen aineopinnot 30 op (UEF)
- Yritysoikeuden perusteet 6 op (UEF)
- Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op (UEF)
- Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)
- Urheilujohtamisen aineopinnot 30 op (UEF)
- Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op (VY)
 
Liikunta ja terveystieteet
- Urheilujohtamisen aineopinnot 30 op (UEF)
- Terveysliikunnan perusopinnot 25 op (ent. liikuntalääketiede) (UEF)
- Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF)
- Ergonomian perusopinnot 25 op (UEF)
- Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op (UEF)
- Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op (UEF)

Sosiaali- ja terveysala
- Ergonomian perusopinnot 25 op (UEF)
- Gerontologian perusopinnot 25 op (UEF)
- Hoitotieteen aineopinnot 33 op (UEF)
- Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF)
- Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)
- Lääketieteen perusteita-perusopinnot 25 op (UEF)

- Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)
- Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op (UEF)
- Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)
- Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op (UEF)
- Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)
- Etiikka 2 op (UEF)
- Johdatus filosofiaan 2 op (UEF)
- Tieteenfilosofia 2 op (UEF)
- Yhteiskuntafilosofia 2 op (UEF)

- Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op (UEF)

- Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)
- Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

- Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (UEF)

- Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto 5 op (UEF)
- Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt 3 op (UEF)

Hallinto, työelämä
- Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)
- Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)
- Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)
- Tulevaisuuden tutkimus perusopinnot 25 op (TY)

- Tuotantotalouden perusopinnot 25 op (UY)
- Kemian perusteet 6 op (UEF)
- Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)

Kielet
-Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op (UEF)
-English academic reading skills 2 op (UEF)
-English academic and professional communication 2 op (UEF)

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa