placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto lomailee heinäkuussa

Nimestään huolimatta Kymenlaakson kesäyliopisto toimii ympäri vuoden. Olemme kuitenkin heinäkuussa lomalla ja toimistomme on suljettuna 1.-26.7.2024. Loman aikana emme vastaa sähköposteihin, mutta ei huolta, luemme kaikki saapuneet postit ja vastaamme sinulle, kun olemme jälleen paikalla. 

Verkkosivuillamme koulutusten ilmoittautumiset ovat avoinna 24/7 eli tutustu rauhassa koulutustarjontaamme. Monta mielenkiintoista koulutusta ja kurssia on alkamassa. Osassa koulutuksista ilmoittautumisaika sulkeutuu jo elokuun alkupuolella.

Tutustu koko koulutustarjontaamme ->

Joko sinulle tulee uutiskirjeemme? Jos ei, voit tilata sen tästä.

Hyvää kesää ja tervetuloa koulutuksiimme!

 • Osumia: 61

Sinustako työyhteisösovittelija?

Työyhteisösovittelu on tutkittu ja tehokas keino työyhteisön ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuun. Sovittelun tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä vuorovaikutustaitoja ja parantaa työilmapiiriä.

Ratkaisukeskeinen konfliktien sovittelu on vahva viesti siitä, että organisaatio välittää työntekijöistään ja haluaa selvittää epäselvät ja jännitteiset tilanteet.

Sovittelussa ristiriitaan tai konfliktiin etsitään ratkaisua, joka on tyydyttävä kaikille osapuolille. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena osapuolet määrittelevät ratkaisun itse.

Työyhteisösovittelijaksi voi kouluttautua monenlaisilla pohjakoulutuksilla ja työkokemuksella. Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi esimerkiksi esihenkilöille, HR-henkilöstölle, luottamushenkilöille, työnohjaajille ja valmentajille sekä työterveyshuollon henkilöstölle.

Kymenlaakson kesäyliopiston järjestämässä työyhteisösovittelun koulutuksessa (12 op) opit ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja harjoittelet sovittelua käytännössä. Koulutuksessa harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on perusvalmiudet sovittelun fasilitoimiseen. Koulutus sisältää 7 verkon välityksellä toteutettavaa seminaaripäivää, vertaisryhmätapaamisia, kirjallisuuteen tutustumista sekä omakohtaisen sovittelu-casen.

Mikä on sinun työyhteisösi tilanne? Olisiko nyt sopiva hetki hankkia uutta osaamista? Vielä ehdit mukaan!

Lue lisää YLEn artikkelista työhyvinvoinnista, työyksinäisyydestä ja haastavista tilanteista. Mukana myös työyhteisösovittelijan haastattelu.

“Kukaan ei tarvitse työpanostani enkä ole osa mitään tiimiä” – kolmannes asiantuntijatehtävissä työskentelevistä kokee työyksinäisyyttä

 • Osumia: 140

Minkälainen sinun työyhteisösi tilanne on?

Olisiko sopiva hetki hankkia uutta osaamista? Kevät on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan kuluvaa vuotta ja päivittää vaikka koulutussuunnitelmat ennen kesälomia. 

Tiesithän, että jokainen työpaikka voi olla oppimispaikka. Työntekijöistään kiinnostunut yritys on houkutteleva työnantaja. Myös haastavina aikoina pätevistä tekijöistä on pula ja osaamisen kehittäminen on mahdollisuus erottua muista organisaatioista. 

Kymenlaakson kesäyliopistossa on tarjolla useita työelämän kehittämiseen ja esihenkilötyön uudistamiseen tähtääviä koulutuksia. Tutustu vaihtoehtoihin!

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot (25 op) 

Kehity positiivisena johtajana – vahvista hyvinvointia ja myönteistä ilmapiiriä.  
Koulutus toteutetaan verkossa ja se alkaa 16.9.2024. Kouluttajina toimivat Sanna Wenström, KT, FM, ammatillinen erityisopettaja ja Lea Veivo, KM, ammatillinen erityisopettaja, psykologian opettaja ja sertifioitu tunnetaitovalmentaja. 

Positiivista johtamista soveltamalla voidaan edistää ihmisten kokonaisvaltaista, aktiivista ja myönteistä työhyvinvointia organisaatioissa eli työn imua ja työssä kukoistamista. Työn imulla puolestaan on tutkitusti laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia sekä yksilön henkilökohtaiseen hyvinvointiin eri elämänalueilla että organisaation tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja laatuun.” 

 Lisää Sanna Wenströmin ajatuksia positiivisesta johtamisesta artikkelissa Positiivinen johtaminen käden ja sydämen yhteistyönä. 

Ratkaisukeskeinen sovittelija (12 op) - Työyhteisösovittelun koulutus 

Miten teillä hoidetaan työhyvinvointia? Ennakoiden vai tulipaloja sammutellen? Vuorovaikutustaitojen, ongelmanratkaisukyvyn ja ratkaisukeskeiseen konfliktien käsittelyyn panostaminen jo etukäteen viestii siitä, että yritys haluaa aidosti ratkaista ongelmia. 

Verkkokoulutus alkaa 18.9.2024. Koulutuksen johtajana toimii Sirkku Ruutu, joka on kouluttanut tuhansia ammattilaisia ratkaisukeskeisyydestä, kirjoittanut monipuolisesti tietokirjoja työyhteisön kehittämisen metodeista ja toiminut sovittelijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

 Valmentava työnohjaaja (60 op) – Tulevaisuuden työelämän kehittäjä

Koulutuksen käytyään työnohjaaja hallitsee laaja-alaisesti työnohjauksen teorian, kontekstin, erityiskysymykset ja erilaiset menetelmät. Hän osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä valmentavaa työotetta, joka mahdollistaa työnohjausprosessissa aktiivisen ja tavoitteellisen orientaation modernin työelämän tarpeisiin. 

Koulutuksen sisällöt, toteutus ja oppimismetodit muodostavat prosessin, joka kestää yhteensä n. kaksi ja puoli vuotta, aloitus 14.-15.11.2024. Pääosa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena Kouvolassa. Pienryhmätyönohjauksesta osa toteutetaan etänä. 

Koulutuksesta järjestetään maksuton esittelywebinaari 30.9.2024 klo 18-19 – ilmoittaudu mukaan ja tutustu samalla kouluttajiin! 

***

Järjestämme myös tilauskoulutuksia - ota yhteyttä ja kysy lisää! 

 • Osumia: 257

Tutustu lukuvuoden 2024–2025 avoimen yliopiston oppiaineisiin

Uuden uran ja opintopolkujen mahdollisuuksia vaikka tutkintoon asti!

Kevään valon myötä voi olokin virkistyä ja ajatukset vievät kenties pohtimaan uutta ja tulevaa. Avoimen yliopiston erilaiset opintokokonaisuudet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia paitsi monenlaiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen niin myös kokonaiseen tutkintopolkuun asti. Alta löydät tulevan lukuvuoden 2024-25 avoimen yliopiston ennakkotiedot oppiaineittain. Tiedot myönnetyistä järjestämisoikeuksista ja hinnoista vahvistetaan kevään aikana. Ilmoittautuminen opintoihin avataan toukokuusta alkaen ja opinnot alkavat asteittain elo-syyskuussa 2024. Valtaosa opinnoista toteutetaan verkkopohjaisina opintoina. Joissakin opintokokonaisuuksissa on omat tuutoriryhmät mutta meiltä kesäyliopistosta saat apua ja tukea myös täysin itsenäisiin opintoihin.

Järjestämme infotilaisuuden avoimen yliopiston opinnoista 22.8.2024 - lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kun avoimen yliopiston opinnot kiinnostavat, kannattaa sinun lukea myös nämä artikkelit:

 

Elämänkatsomustieto perus- ja aineopinnot

Ergonomia ja työhyvinvointi perusopinnot

Gerontologia perusopinnot

Hoitotiede aineopinnot

Johtaminen perus- ja aineopinnot

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen opintokokonaisuus

Kasvatustieteiden perusopinnot: yleinen, erityispedagogiikka, varhaiskasvatus

Kauppatiede perus- ja aineopinnot

Laskentatoimi perusopinnot

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot

Logopedia perusopinnot HUOM! Uutta!

Luova kirjoittaminen perusopinnot

Luova liiketoiminta opintokokonaisuus

Psykologia perus- ja aineopinnot

Ravitsemustiede perusopinnot

Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot

Sosiaalityö perus- ja aineopinnot

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) opintokokonaisuus

Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot

Tuotantotalous perusopinnot

Työ- ja organisaatiopsykologia perus- ja aineopinnot

Uutuutena yhteiskuntatieteelliset aineet, joissa myös väylähakujen mahdollisuus Itä-Suomen yliopistoon!

 • Sosiaalipedagogiikka perusopinnot
 • Sosiaalipsykologia perusopinnot
 • Sosiologia perusopinnot
 • Yhteiskuntapolitiikka perusopinnot

Opintokalenteri täydentyy pitkin vuotta, joten seuraathan koulutustarjontaamme. Voit myös tilata itsellesi uutiskirjeen tästä.

Voit tutustua myös edellisen lukuvuoden opintosisältöihin koulutusarkistossamme.

 • Osumia: 1027

Muutos ympärillä kiihtyy, olisiko aika tulevaisuudentutkimuksen opinnoille?

Tammikuussa 2024 on jälleen alkamassa tulevaisuudentutkimuksen 25 op opintokokonaisuus. Olemme toteuttaneet sitä monena vuonna yhteistyössä Turun avoimen yliopiston ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian kanssa. Opintojen aikana tutustutaan käytännönläheisesti tulevaisuudentutkimukseen ja erilaisiin menetelmiin tutkia tulevaisuutta sekä sen erityisyyttä tieteenalana. Opinnot antavat työkaluja ja uusia näkökulmia organisaatioiden tulevaisuustiedon tuottamiseen. Tulevaisuudentutkimus on monitieteinen ala ja tarjoaa näin laajan näkökulman tarkastella muutosta ja tulevaisuutta.

Vuodesta toiseen on ollut hienoa seurata, miten opiskelijat innostuvat aiheesta ja heidän silmänsä avautuvat tarkastelemaan tulevaisuutta monista näkökulmista, sillä opintoihin kuuluu erilaisia harjoituksia ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen sanasto myös auttaa ymmärtämään paremmin julkisuudessa käytävää keskustelua tulevaisuudesta.

Ensimmäinen opintojakso: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot

Opinnot alkavat TUTU1, Tulevaisuusajattelu ja skenaariot -jaksolla, jossa tutustutaan siihen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Jakson aikana tavataan seitsemän kertaa tuutoriryhmässä verkossa.  Keskeisenä suoritustapana on ryhmätyönä tehtävä tulevaisuusraportti, joka tarjoaa oivan sukelluksen käytännön työskentelyyn. Ryhmäläiset tekevät kiinteää yhteistyötä jakson ajan ja kokoontuvat tuutoritapaamisten lisäksi myös omalla ajallaan työstäessään yhdessä tulevaisuusraporttia. Jakson jälkeen opiskelijat ovat kertoneet, miten mukavaa on ollut jakaa ajatuksia ja kehitellä erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja omasta tutkimuskohteesta. Vaikka opintojakso vaatii paneutumista ja työtä, monet jäivät kaipaamaan hienoa yhteyttä, joka syntyi opiskelukavereiden kanssa yhteisten työskentelyviikkojen aikana.

Seuraavat opintojaksot syventävät

TUTU2, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -jaksolla syvennytään tarkemmin erilaisiin menetelmiin lähestyä tulevaisuutta. Myös tähän jaksoon kuuluu seitsemän tuutoritapaamista verkossa kevään aikana. TUTU3, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen ja TUTU4, Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta -opintojaksot menevät verkkokoulutuksena syksyn 2024 aikana. TUTU5 on vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso ja sen suorittamisessa on erilaisia vaihtoehtoja, joita voidaan suunnitella yhdessä sen mukaan, mikä opiskelijaa kiinnostaa.

Mikäli tulevaisuus ja sen analysointi kiinnostaa sinua, kannattaa tulla mukaan opiskelemaan! Voit kysellä lisätietoja Elinalta, joka toimii opintojen tuutorina. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutustu Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuteen lisää tästä.

 

Elina Ivakko

 • Osumia: 526

Seksuaaliterapeutiksi valmistuneita

Tiina Vilposen (oikealla) turvallisessa ja ammattitaitoisessa opetuksessa valmistui 6.10.2023 uusi ryhmä seksuaaliterapeutteja. He aloittivat koulutuksensa Kymenlaakson kesäyliopistossa reilu vuosi sitten. Yksi opiskelijoista oli Pia Helveranta, joka opiskeli seksuaalineuvojasta seksuaaliterapeutiksi. Lue Pian tarina.

Onnea kaikille valmistuneille!

Samalla kun toiset valmistuvat, toiset vasta aloittavat opintojaan. Samalla viikolla eli 5.10.2023 meillä aloitti ryhmä opiskelijoita, joilla on edessä noin kahden vuoden mittainen yhteinen opintopolku lyhytterapeutiksi Marjo Kokon johdolla. Toivotamme heille oppimiseniloa ja mielenkiintoisia yhteisiä oppimisen hetkiä!

 

 • Osumia: 646

Kuinka toimit, kun avoimen yliopiston opinnot kiinnostavat

Mietitkö mikä sinusta tulee ”isona” tai jäitkö ilman jatko-opiskelupaikkaa? Tai kaipaatko uusia ajatuksia oman työsi kehittämiseen tai uuden urapolun rakentamiseen? Tutustu ensin rauhassa eri alojen opintokokonaisuuksiin.

Kymenlaakson kesäyliopistossa toimii aktiivinen avoin yliopisto, jossa tarjontaa on monilta eri aloilta, useiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisesti. Avoimessa yliopistossa opiskelu on hyvä, matalan kynnyksen keino yliopistotason opintoihin ja eri oppiaineisiin. Avoin yliopisto on nimensä mukaisesti pääosin avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Joillekin opintojaksoille voidaan vaatia pohjalle aiempia opintoja, jotta perustiedot ovat hallussa.

Opintokokonaisuuksien alla on kuvaustekstit jokaisesta kokonaisuuteen kuuluvasta opintojaksosta. Niistä tiedoista näet, minkälaisia teemoja jaksot sisältävät ja onko opintojakso aikataulutettu vai voiko sen suorittaa itsenäisesti oman opintoaikataulun suunnittelemalla.

Opintojaksojen kuvauksista näet myös tiedot opintojakson laajuudesta, montako opintopistettä ja millaisia työskentelytapoja jakso sisältää. Suurin osa avoimen yliopiston opinnoista on verkko-opintoja, jolloin voit tehdä opinnot kotoasi käsin. Jos opintoihin sisältyy lähiopetusjaksoja, on ne mainittu opintojaksojen kuvauksessa.

Yksi opintopiste (op) tarkoittaa laskennallisesti noin 27 tuntia opiskelutyötä (sisältää luennot, itsenäisen työn, harjoitustyöt, ryhmäkeskustelut yms. mitä opiskelutapoja kukin opintojakso sisältääkään).

Jos suoritustapojen kohdalla on mainittu tietyt verkkotenttien ja esseetöiden päivämäärät, niitä on silloin noudatettava mutta muuten avoimen yliopiston opintojen aikataulutus on hyvin joustavaa ja mahdollista sovittaa esim. työelämän oheen. Tärkeää on miettiä ja suunnitella omaa ajankäyttöä hyvissä ajoin ja realistisesti. Opintoja varten on suositeltavaa tehdä itselle säännöllinen ”viikkolukujärjestys”, jonka mukaan edetä, sillä muutoin on vaarana, että kaikki loppusuoritukset pakkautuvat opinto-oikeusajan loppupuolelle ja työmäärä muodostuu lopulta mahdottomaksi.

Kun löydät itseäsi innostavat opinnot, toimi näin:

 • Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen Kymenlaakson kesäyliopiston sivun kautta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
 • Maksat kesäyliopiston maksun joko ilmoittautuessasi tai sinulle lähetetään sähköpostitse lasku ilmoittautumisen jälkeen.
 • Saat sähköpostitse vahvistuksen. Jos sitä ei sinulle tule, tarkista ensin myös roskapostilaatikko.
 • Saat Kymenlaakson kesäyliopistosta sähköpostiisi linkit, joiden kautta rekisteröidyt avoimeen yliopistoon opiskelijaksi eri jaksoille (jotta suorituksesi yms. opintohallinto rekisteröityy oikein) ja kirjaudut verkko-oppimisympäristöön.
 • Rekisteröidyttyäsi sekä opintojaksoille että kirjauduttuasi verkko-oppimisympäristöön voit aloittaa opintosi. Verkko-oppimisympäristöstä löydät aina viimeisimmät ohjeet jokaiselle opintojaksolle.
 • Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan välillä 1.8.–31.7.

Avoimen yliopiston opinnoilla voit siis jo edistää mahdollisia tulevaisuuden tutkintotavoitteisiakin opintojasi ja mahdollisesti tutkinto-opiskelijaksi päästyäsi monet opintojaksot voidaan sisällyttää tutkintoosi. Tutustu myös väylähaun mahdollisuuksiin joissakin oppiaineissa.

Yliopistotutkintojen rakenne:
• kandidaatin tutkinto eli alempi korkeakoulututkinto (180 op)
• maisterin tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto (120 op)
Valmis maisteritutkinto sisältää siis yleensä 300 op. Yleensä tutkinto-opintoihin sisältyy pääaine- ja sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelu ja opinnäytetyö (gradu).

Vaikka monet opinnot tapahtuvat verkossa, niin et ole yksin, tukenasi on Kymenlaakson kesäyliopiston henkilökuntamme ja oppiaineen omat tuutorit. Näistä saat lisätietoja, kun ilmoittaudut opintoihin. Annamme myös henkilökohtaista opintoneuvontaa. Voit varata oman ajan opintoneuvontaan Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. -sähköpostin kautta.

 

 • Osumia: 1375