Sanna Wenstömin koulutukset Kymenlaakson kesäyliopistossa

Haluatko tietää mitä on positiivinen johtaminen?

Positiivisella johtamisella on mahdollista edistää henkilöstön hyvinvointia, innostusta ja työn imua. Tällä kaikella on merkittäviä vaikutuksia organisaatioiden tuloksellisuuteen, tehokkuuteen ja laatuun.

Kymenlaakson kesäyliopiston ohjelmassa on tarjolla koulutus Positiivinen johtaminen ja organisaatiot (5 op) 22.8.-17.10.2022.

Tämän koulutuksen voi suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena tai jatkaa syventämään osaamista koulutuksessa Hyveet ja luonteenvahvuudet positiivisessa johtamisessa ja työyhteisöissä (5 op) 3.11.-8.12.2022. Tarjolla on myös Positiivinen ja yhteisöllinen johtaminen -asiantuntijakoulutus (40 op), alkaen 23.1.2023.

Koulutuksemme sopivat kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Positiivinen johtaminen on sekä sydämen että käden asia. Sydän tarkoittaa oman ajattelun, arvojen ja ihmiskäsityksen tarkastelua, joka perustuu reflektioon ja pyrkimykseen henkilökohtaiseen kasvuun ihmisenä ja johtajana.

Käden taso tarkoittaa käytännön toimintaa. Pelkät kauniit ajatukset tai idealismi eivät riitä, vaan ajattelun on ulotuttava käytännön toimintaan, vuorovaikutukseen, käytänteisiin ja organisointiin.

Pelkkä käden eli toiminnan taso ei riitä, koska positiivinen johtaminen ei ole temppurata tai työkalupakki, joita ajattelusta irrallaan voisi soveltaa. Sen sijaan, kun ajattelun tason toteutuu, voivat positiivisen psykologian ja organisaatiotutkimuksen tutkimustietoon perustuvat menetelmät ja mallit tuoda "kättä pidempää" ja ideoita konkretisoimaan positiivista johtamista arjessa.

          Sanna Wenströmin LinkedIn-artikkeli

Sanna Wenström (KT, FM) on väitellyt positiivisesta johtamisesta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjan. Hän työskentelee Oulun ammatillisella opettajakorkeakoululla opettajankouluttajana. Lisäksi Sanna valmentaa oppilaitosten ja muiden organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa kehittämään toimintaansa positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteiden varassa. Hän toimii myös PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Sanna Wenström on pitänyt kaksi johdantowebinaaria aiheesta kiinnostuneille:

28.4.2022  Mitä on positiivinen johtaminen
1
2.5.2022  Vahvuuksien voima tulevaisuuden työelämässä

Palaute Sannan 28.4.2022 pitämästä esittelyluennosta:

Kiinnostava aihealue, mielenkiintoista asiaa ja innostava vetäjä! Suurkiitos!


Sanna Wenström sosiaalisessa mediassa:
LinkedIn: @sannaw
Instagram: @swnstrm
Twitter: @SannaWenstrom

Vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin!

Digitaitojen ja yleisten työelämätaitojen merkitys korostuu työelämässä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Näistä taidoista on hyötyä myös arjessa ja vapaa-aikana tai vaikkapa työnhaussa.

Ketterän oppijan valmennus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää työelämä- ja digitaitojasi maksutta! Suuren suosion saanut valmennus sisältää 14 ajankohtaista työelämätaitojen kurssia, joista voit valita sinua kiinnostavat sisällöt. Haluaisitko opiskella esimerkiksi ajanhallintataitoja, itsensä johtamisen taitoja tai ongelmanratkaisutaitoja? Tai kiinnostaako sinua palvelumuotoilu, projektinhallinta tai resilienssi?

Digitaitoja voit harjaannuttaa kolmella tasolla: aloittelija, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja omaan tahtiin verkossa. Valmennus on avoinna 30.10.2022 asti.

Valmennuksen laajuus on 4 opintopistettä:  

  • Opiskelu ja alkukartoitukset EduGo-oppimisympäristössä (arvio omista työelämätaidoista & digitesti)
  • Oppimissuunnitelma ja kurssien valinta, 4-6 kurssia
  • Verkko-opiskelu oman aikataulun mukaisesti 1-2 kk
  • Lopuksi oman oppimisen arviointi.
  • Digitaalinen osaamismerkki suorituksesta 4 op

Verkkokurssit sisältävät mm. asiantuntijavideoita ja podcasteja, monivalinta- ja pohdintatehtäviä, käytännön harjoituksia ja sovellusvinkkejä sekä lisämateriaalia omaehtoiseen opiskeluun.

Valmennus sopii kaikille digi- ja työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta.

Ketterän oppijan valmennuksen tarjoaa yhdeksän kesäyliopiston yhteinen Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa -hanke. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen ->

Ketterän oppijan valmennus 

Tutustu myös Kymenlaakson liiton Digituki Kymenlaakso - hankkeeseen!

 

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa