placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Koulutus on olennainen osa yhteiskunnan kehitystä ja vaikeina hetkinä on olennaista jatkaa kouluttautumista, eikä lamautua. Yksilön oman inhimillisen pääoman kasvattaminen kumuloituu yhteiseksi inhimilliseksi pääomaksi, joka on omalta osaltaan auttamassa koronapandemiasta selviytymisessä.

Kesäyliopistossa, niin kuin kaikilla muillakin aloilla, on vaadittu joustavuutta ja kykyä ottaa nopeasti haltuun uusia asioita. Onnellisena voin todeta, että meillä on kasassa hyvä tiimi, henkilöstö, kouluttajat ja yhteistyökumppanit, joiden kanssa on rakennettu uudenlaisia ratkaisuja, jotta opiskelijat saavat tarvitsemansa. Pitkäkestoiset koulutusohjelmamme siirtyivät nopeasti verkkototeutukseen, samoin avoimen yliopiston opinnot. Repin-instituutin kuvataidekoulutuskin yhteistyössä Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa on siirtynyt verkkototeutukseksi. Ensin ajatus kuvataidekoulutuksesta verkossa ei tuntunut yksinkertaiselta, mutta nyt pietarilaiset opettajamme luennoivat verkon välityksellä ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa toimii hyvin. Valitettavasti hyvin alkanut lasten ja nuorten yliopiston tiedekerho piti keskeyttää, mutta jatkamme heti kun mahdollista. Ikis-luennot ovat siirtyneet verkkoon ja niitä voi seurata maksutta kotikoneelta. Ikäihmisten digiasioiden tukena on Geronet-hanke, jonka kautta voi kysyä geronet- tuutoreiltamme apua teknisiin ongelmiin. Lisäksi DIKATA-hanke tarjoaa paljon erilaisia ilmaisia verkkokoulutuksia tallenteina digiloikan avuksi.  Tarjolla on myös paljon muita verkkokoulutuksia eri aloille. Voit suorittaa mm. ruotsin kirjallisen ja suullisen taidon 3 op opinnot, tai vaikkapa tutustua valokuvapäiväkirjamenetelmään, runouteen, tietokirjoittamiseen tai aloittaa vaikka eläinavusteisen valmentajan opinnot. Lisätietoja kaikista löydät nettisivuiltamme www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi

Kiitollisena täytyy todeta, että kriisi ei lamauttanut meitä, vaan haastoi ottamaan digiloikan uudelle tasolle. Kriisi on uhka, mutta se on myös mahdollisuus tehdä ja nähdä asioita uudella tavalla. Monilla aloilla on siirrytty etätöihin, vastaavasti terveydenhuollossa työskennellään kovan paineen alla pandemian taltuttamiseksi. Eri aloilla on syntynyt uusia innovaatioita järjestää asiat ja tuotantosuunta tarpeen mukaan uudelleen, jotta tilanteesta selvittäisiin. Kaikilla aloilla tämä ei ole ollut mahdollista ja ikäviltä lomautuksilta ja irtisanomisilta ei valitettavasti ole vältytty. Pandemia aiheuttaa taloudellista ahdinkoa ja suuria menetyksiä, jotka heijastelevat yhteiskunnassamme todennäköisesti pitkään. Alkujärkytyksestä selviydyttyämme meillä on kuitenkin tahto katsoa eteenpäin kohti tulevaa. Etsimme keinoja, joilla selviydymme poikkeusoloissa - nyt onkin tärkeä miettiä mikä tuo meille iloa ja mitkä asiat meillä kuitenkin on hyvin. Monille liikkuminen luonnossa ja heräävän kevään tutkiminen antavat voimaa ja piristävät, niin myös itselleni.

Koronapandemia on laittanut arvomaailmamme uusiksi ja yhteisöllisyys on lisääntynyt. Tiedämme, että yksin emme selviydy, vaan yhdessä olemme vahvempia. Kaikkia tarvitaan. Omalta osaltamme me kesäyliopistolaiset tuomme saatavillenne erilaisia koulutuksia niin ammatilliseen kehittämiseen kuin oman hyvinvoinnin ja harrastusten tueksi. Kannetaan jokainen oma kortemme kekoon, tilanteesta selviämiseksi.

Elina Ivakko
Kymenlaakson kesäyliopiston rehtori

  • Osumia: 211