placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Linkki Eine Pakarisen tekemään tallenteeseen ammattikoulutuksessa oleville nuorille tehdyn kyselyn yhteenvetoa.

Mistä hankkeessa on kyse?

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on vähentää osaltaa sosiaaltyöntekijöiden vajetta sekä tuottaa innovaatio- ja kehittämisalusta Kymenlaakson maakuntaan ja edistää kehittämisosaamista erityisesti sosiaalihuollon alalla osana alueen SOTE-rakenteiden uudistumista. Kymenlaakson kesäyliopisto on osatoteuttajana ESR -rahoitteisessa Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeessa. Päätoteuttajana ja hallinnoijana hankkeessa toimii Itä-Suomen yliopisto. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Kymsote ja Eksote.

Sosiaalityön maisteriohjelma 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen sosiaalityöntekijöiden vajetta kouluttamalla pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityön maistereita Kymenlaaksoon. Syksyllä 2018 käynnistyneeseen maisteriohjelmaan otettiin 25 henkilöä. Itä-Suomen yliopisto vastaa opetuksesta. Maisterikoulutus ja samanaikaisesti tehtävä kehittämistyö kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa. Opiskelijoiden harjoitustehtävien ja gradujen aiheet kerätään sosiaalityön asiantuntijoiden kokemuksista ja näkemyksistä ja ovat osa hankkeessa tehtävää sosiaalityön kehittämistä.

Kehittäminen ja SOCOBA-ekosysteemi

Kymenlaakson sosiaalityötä kehitetään hankkeessa työelämälähtöisesti SOCOBA -ekosysteemin avulla. SOCOBA on korkeakoulujen (UEF ja Kymenlaakson kesäyliopisto) ja Kymenlaakson kuntien uusi yhteistyömalli (ekosysteemi), jossa yhteistyön osapuolilla on yhteisesti sovitut roolit ja tehtävät kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Tavoitteena on luoda ekosysteemistä pysyvä toimintamalli, jonka innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin.

Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa hankkeessa tehtävän kehittämistyön alueellisesta koordinoinnista Kymenlaaksossa. Hanke kutsuu sosiaalityön asiantuntijoita eripuolilta Kymenlaakson mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja ekosysteemin luontiin mm. työpajojen, verkostotapaamisten ja seminaarien myötä. 

SOCOBA -SEMINAARISARJA 2018–2020

- Hankkeessa järjestetään kahdeksan SOCOBA -seminaaripäivää
- Seminaaripäivät ovat maksuttomia ja jokainen seminaaripäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa
- Seminaaripäivien teemat ovat hankkeen kärkiteemoja: Asiakasturvallisuus ja Digitalisaatio
- Itä-Suomen yliopiston, Kymenlaakson sosiaalityön sekä muiden asiantuntijoiden puheenvuoroja ja vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä
- Maisteriopiskelijoiden sekä Kymenlaakson sosiaalityön ammattilaisten yhteinen kohtaamispaikka
- Edistää ammatillista osaamista, tarjoaa mahdollisuuden osallistua Kymenlaakson sosiaalityön kehittämiseen
-Kymenlaakson alueella sosiaalialan parissa työskenteleville sekä alaa opiskeleville henkilöille

 

  • Osumia: 2774