Näin ilmoittaudut

Kymenlaakson kesäyliopiston koulutuksiin voi ilmoittautua joko verkkosivujen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään kahta viikkoa ennen kurssin alkua ja ilmoittautuminen on sitova. Koulutuksen toteutuminen päätetään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, joten on tärkeää ilmoittautua hyvissä ajoin.

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään ennen kurssin alkua tieto koulutuksen toteutumisesta tai peruuntumisesta. 

Mistä kesäyliopistossa on kyse? Lue lisää meistä! 

Ilmoittautumisen peruutus

Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli keskeyttää pitkäkestoisen koulutuksen, peritään koko osallistumismaksu.

Avoimen yliopisto-opetuksen peruutusmaksu on 70 €/oppiaine. Mikäli peruutus tapahtuu opintojen käynnistymisen jälkeen, veloitetaan opiskelijalta siihen mennessä järjestettyjen opintojaksojen maksu sekä avoimen yliopiston maksu.

Sairastumistapauksissa ota yhteyttä kesäyliopistoon. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa kesäyliopistolle lääkärintodistuksen, joka osoittaa hänen olevan kokonaan estynyt osallistumaan kurssille.

Kesäyliopisto ei palauta jo maksettuja kurssimaksuja.

 

REKISTERISELOSTE

 8.12.2015

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola ja Keskuskatu 10 C, 48100 Kotka

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kymenlaakson kesäyliopisto, Elina Ivakko, puh. 040 555 9094, elina.ivakko@kymenlaakso.fi

3. Rekisterin nimi
Kymenlaakson kesäyliopiston kurssinhallinta- ja opiskelijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kymenlaakson kesäyliopiston kurssinhallinta- ja opiskelijarekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja tiedotukseen. Rekisteriä käytetään opiskelijaluettelona, johon liittyy kursseille ilmoittautuneiden opiskelijoiden ilmoittautumistietojen, kurssimaksujen ja opintosuoritusten arkistointi, seuranta ja käsittely. Lisäksi rekisteristä laaditaan yhteenvetoja sekä tilastoja ja niitä tietoja käytetään koulutussuunnittelussa.

Kymenlaakson kesäyliopiston kouluttajista kerätään tietoa, joita tarvitaan palkkioiden maksatusta ja lakisääteistä tilastointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ilmenevät Kymenlaakson kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään sekä mahdolliset opintoihin liittyvät osallistumis- ja suoritustiedot.

Henkilön perustiedot:

- nimitiedot

- henkilötunnus

- osoitteet

- puhelinnumero

- ammatti

- työpaikka

- opiskelijan koulutustiedot

- Opiskelijasta kerättävä tilastointitieto

- Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
-
Ilmoittautumistiedot Kymenlaakson kesäyliopiston sähköisestä ilmoittautumislomakkeesta
- Ilmoittautumistiedot puhelimitse tai sähköpostilla tehdystä ilmoittautumisesta
- Asiakkaan yhteystietojen muutokset asiakkaan oman ilmoituksen mukaan
- Opiskelijan opintosuoritustiedot opettajilta, tentaattoreilta sekä yliopistojen avoimen yliopiston toimistoista
- Kouluttajan yhteystiedot oman ilmoituksen mukaan

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
-
Tilastotietoja Tilastokeskukselle
- Tilastotietoja Opetusministeriölle ja Opetushallitukselle
- Tilastotietoja Suomen kesäyliopistot ry:lle
- Tieteellistä tutkimusta varten (julkisuuslaki 621/99 ja henkilötietolaki 523/99, tietojen pyytäjän on esitettävä rekisterinpitäjälle asianmukainen tutkimussuunnitelma ja ilmoitettava vastuullinen tutkija)
- Laskutukseen ja palkkioiden maksamiseen liittyvien tietojen luovutus Kymenlaakson Liiton hallinnoimiin järjestelmiin
- Perintätoimeksiantoihin liittyvät yksittäiset tiedot, joita tarvitaan maksamattomien laskujen perinnässä

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa rekisteriin tallennettavasta manuaalisesta aineistosta asianmukaisesti lukitussa tilassa

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Opiskelijan tietoja voivat käyttää ja muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet Kymenlaakson kesäyliopiston henkilökuntaan kuuluvat toimihenkilöt. Käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana.