Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

19.9.2018 - 31.12.2019
Kouvola

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan.

Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim.opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa
esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dosentti Sari Voutilainen.


JOHDANTO RAVITSEMUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN OPISKELUUN

Aika: keskiviikko 19.9.2018 klo 16.30-18

Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

Toteutustapa: ac-luento 2 t, joka välitetään Kymenlaakson kesäyliopiston toimipaikkaan Kouvolaan

Opettaja: Suunnittelija Marja-Liisa Niemi


AY7021701 RAVITSEMUSTIETEEN PERUSTEET 4 op

Aika: Luennot  lähiopetuksena Kouvolassa 24.9., 27.9., 2.10., 4.10., 18.10., 29.10. ja 1.11.2018 klo 17-20.15

Opettaja: THM Tarja Mänttäri

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruokaainetaulukot ja -tiedostot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Oppimateriaali:
1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos.
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussu ositukset_2014_fi_web.2.pdf
3. Luentomateriaalit

Opetus- ja suoritustavat: Luennot 18 t , harjoitukset  12 t ja tentti. Opintojaksolla ei ole Moodle-oppimisympäristöä käytössä. Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Arvostelu: 0-5


AY7021703 ELINTARVIKKEET RUOKAVALIOSSA 5 op

Aika: 22.10.-14.12.2018

Sisältö: Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

 

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Opettaja: Yliopistonlehtori, dosentti Sari Voutilainen

 


AY7021704 RAVITSEMUS JA RUOKAVALIOT 5 op

 

Aika: Lähiopetuksena Kouvolassa kevätlukukaudella 2019.

 

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ja gluteeniton ruokavalio sekä kasvisruokavalion koostaminen ja tutustutaan muutamiin muihin erityisruokavalioihin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen terveyden ylläpitämisessä ja kansansairauksien hoidossa.

Oppimateriaali: Opetuksessa annettava materiaali.

Opetus- ja suoritustavat: Luennot 4 t, pienryhmätyöskentely 8 t ja oppimistehtävät.

Arvostelu: 0-5AY7021503 RAVITSEMUS JA LIIKUNTA 4 op

 

Aika: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana:17.9.-12.11.2018 tai 3.1.-4.3.2019

 

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta, urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dosentti Jaakko Mursu

Lisätiedot: Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen.

 

 

AY4460807 RAVITSEMUS- JA TERVEYSTIETOA SOSIAALISESSA MEDIASSA 3 op

 

Aika: 25.2.-8.4.2019

 

Sisältö: Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajien tieteellisesti tuotettuun tietoon.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Yliopistonlehtori, dosentti Sari Voutilainen


AY4460201 RAVINTOFYSIOLOGIA 4 op

Aika: 8.4.-3.6.2019

Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden  ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden  ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali sekä Soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dosentti Jaakko Mursu


Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 350 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 5.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot