AY5513302 Sosiaalityön käytäntö 2: Vuorovaikutteisen sosiaalityön prosessit 10 op (UEF)

4.5.2018 klo. 17:00 - 20:00
Kouvola

Aika: Aloitusseminaari 4.5.2018 klo 17-20, päätösseminaari lokakuussa 2018.

Opettaja: YTL Seija Okulov

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa tapauskohtaisen sosiaalityön prosessin ja ammatillisen asiakaskohtaisen vuorovaikutuksen käytännön sosiaalityössä. Hän osaa soveltaa asiakastyön vuorovaikutusta ja dokumentointia käytännöissä. Opiskelija osaa analysoida sosiaalityön käytäntöjä tutkimuksen pohjalta ja tulkita sosiaalityön yhteiskunnallista merkitystä.

Sisältö: Tapauskohtaisuus sosiaalityön käytännöissä: asiakastyön prosessi, vuorovaikutus ja dokumentointi sosiaalityön erilaisissa oimintaympäristöissä.

Suoritustavat: Käytännön opiskelu 6 vkoa (30 pv), josta verkkotyöskentelyn ja käytäntöraportin osuus 10 %. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin 8 h (alku- ja päättöseminaari, 3 h + 5 h).

Opiskelija voi suorittaa opintojakson kirjoittamalla erikseen sovittavan tapauskohtaista sosiaalityötä käsittelevän tieteellisen esseen (noin 10 sivua), mikäli hänellä on vähintään 12 kk:n työkokemus sosiaalialalta.

Toteutustavat: Ohjattu käytännön työskentely opiskelijan valitsemassa ja avoimen yliopiston hyväksymässä paikassa; henkilökohtaisiin osaamistavoiteisiin perustuva käytäntösuunnitelma; asiakastyöhön, sosiaalityön tutkimukseen ja oman oppimisen reflektointiin liittyvä käytäntöraportti sekä seminaari 8 h. Seminaari lähiopetuksena. Jakson aloitusseminaari (3 h) ja päätösseminaari harjoittelujakson jälkeen (5 h). Opetuksessa hyödynnetään moodle-oppimisympäristöä verkossa.

Opintojakson vaihtoehtoinen suoritustapa: Mikäli opiskelijalla on vähintään 12 kk:n kokemus sosiaalialalta, opintojakson voi suorittaa kirjoittamalla opettajan kanssa erikseen sovittavan, tapauskohtaista sosiaalityötä käsittelevän esseen. Essee arvioidaan erillisten Moodlesta löytyvien arviointikriteerien mukaisesti.

Käytäntö 2-jakson opiskelijalta vaaditan Rikosseuraamusviraston antamaa selvitystä henkilön rikostaustasta, jos opiskelija tekee käytännön opiskelun tehtävissä joissa työskennellään alaikäisten kanssa. Selvitys perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä opetuksen järjestävän yliopiston yliopisto- ja tutkintoasetukseen.

Rikostaustaotteen voi tilata esimerkiksi sähköisellä lomakkeella. Harjoittelua varten tilattava ote on opiskelijalle maksuton, ja se lähetetään postitse kotiosoitteeseen. Ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Vanhentunutta otetta ei huomioida. Ote tulee esittää opintojakson aloitusseminaarissa. Opetusta järjestävä taho ei säilytä otetta, vaan se palautetaan opiskelijalle. Ohjeet tästä annetaan tarkemmin opintojakson moodle-alustalla.

Oppimateriaali:

1) Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.) Asiakkuus sosiaalityössä. Gaudeamus 2010.
2) Pohjola, Anneli & Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus 2010.
3) Strömberg-Jakka, Minna & Karttunen, Teija (toim.) Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisten arkeen. PS-kustannus 2012.
4.) Poikela, Ritva: Asiakassuunnitelma asiakaslähtöistä auttamista tavoitteellistamassa. Kohteen rakentumisen moniääninen menetelmä. Helsingin yliopisto. 2010.
5.) Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino 2013.

Arvosteluperusteet: 0 – 5. Arviointi perustuu opiskelijan ja käytännön ohjaajan yhteiseen tavoitearviointiin (50 % arvosanasta) sekä yliopiston ohjaavan opettajan käytäntöraporttiin pohjautuvaan arviointiin oppimisprosessista (50 % arvosanasta).

Edeltävät opinnot: Johdatus sosiaalityöhön tai Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Tapauskohtainen sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö 1.

Osallistujamäärä: max 30 osallistujaa

Lisätietoja: Opintojakson saa hyväksiluettua amk-tutkinnoilla (sosionomi, geronomi ja yhteisöpedagogi), mutta yllä mainitut edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna siinä vaiheessa, kun hakee hyväksilukua.

HUOM! Ilmoita kesäyliopistoon mikäli suoritat opintojakson kirjoittamalla esseen tai aiot hakea hyväksilukua aikaisempien opintojesi perusteella.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 320 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 100 €

Opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson esseellä: 100 € + 100 €
Opiskelijat, jotka hakevat opintojaksosta hyväksilukua: 50 € + 100 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 13.4.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot