AY7020905 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (UEF)

9.4.2018 - 26.5.2018
Verkko-opinnot + tuutorikokoontumiset

Aika: Verkko-opinnot 9.4.-26.5.2018. Opintojaksoon sisältyy tuutorikokoontumisia Kouvolassa.

Opintojakso on osa Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintoja.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa.

Sisältö: Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

Kirjallisuus:
1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
5. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
6. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet 
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja.
10. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Opettaja: Emeritaprofessori Pirjo Pölkki

Lisätietoja: Opintojakso vastaa aikaisempaa Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op opintojaksoa.


Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 40 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 26.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot