Psykoterapeuttiset valmiudet ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (45 op)

16.4.2018 - 30.4.2020
Kouvola

Aika: Koulutus alkaa 16.-17.4. ja 30.-31.5.2018. Loput lähiopetusajat ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja lopetus näin ollen suunnilleen huhtikuussa 2020.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa.

Osallistujilla tulee olla ensisijaisesti sosiaali- tai terveysalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai korkeakoulututkinto sekä aiempaa ohjaajakokemusta.  Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Osallistujilla tulee myöskin olla työpaikka, jossa voi suorittaa koulutukseen kuuluvat harjoittelut.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset.

Pääkouluttajat: PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, kognitiivinen lyhytterapeutti, tietokirjailija Sirkku Ruutu ja FM, lehtori, psykoterapeutti, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja Anita Hedman
Kouluttajina on myös muita alan huippuasiantuntijoita. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuksen tavoite: Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Sisältö: Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

- Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet.
- Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
- Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
- Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
- Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
- Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
- Lasten mielenterveys
- Kriisit ja traumat
- Masennus
- Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
- Päihdeongelmat
- Psykoosit
- Persoonallisuushäiriöt
- Syömishäiriöt
- Ratkaisukeskeinen psykoterapia
- Kognitiivinen psykoterapia
- Psykodynaaminen psykoterapia
- Perhe- ja pariterapiat
- Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutuksen rakenne

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.

Koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
- 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
- kirjallisuus
- muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
- opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus (15 op), joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:
- soveltava oman työn kehittämishanke
- asiakastyö (50 h, 5 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
- pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
- vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
- syventävä vapaavalintainen kirjallisuus

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko koulutusohjelman laajuus on 45 op.

Koulutukseen haku: Ilmoittaudu ensin koulutukseen tämän nettisivun kautta. Lähetämme sen jälkeen sinulle hakulomakkeen, joka palautetaan osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Kouluttajat tekevät valintapäätökset lomakkeen tietojen perusteella.
Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:

- Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta
- Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
- Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
- Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
- Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.

Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan 20 hakukriteerit täyttävää osallistujaa. Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen, kun hakija on tullut hyväksytyksi koulutukseen ja ilmoittanut vastaanottavansa koulutuspaikan.Tämän jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen, hänen on kuitenkin maksettava koko osallistumismaksu.

Osallistumismaksu 3.500 €.
Hinta on sama riippumatta siitä, suorittaako opiskelija vain psykoterapeuttiset valmiudet vai koko koulutuskokonaisuuden. Osallistumismaksu laskutetaan useassa erässä.
 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 26.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot