Kuvaa mua - näe mut

22.2.2018 klo. 09:00 - 16:00
Kotka

Kohderyhmä: opetus- ja kasvatusalan henkilöstö sekä kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät

Kouluttaja: Marja-Leena Bilund, luokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, vuoden 2016 perusasteen TVT-opettaja, vuoden opetusmenetelmä 2005, Friends-kouluttaja/ohjaaja, Voimauttava valokuva-menetelmä ohjaaja, FL (taidekasvatus), montessoripedagogi, väitöskirjatutkija

www.marjaleenabilund.com

Marja-Leena Bilundin vahva ajatus omassa opetusfilosofiassaan on, että TVT-taidot kulkevat luontevasti mukana tunnekasvatuksessa yli oppiaine- ja oppisisältörajojen.
   
Sisältökuvaus   

Koulutuksen tavoitteena on tukea lasten/nuorten kanssa työskenteleviä löytämään uusia tapoja tunnekasvatukseen ja näkemään teknologian tuomat mahdollisuudet tunnekasvatuksessa.

Netti ja some ovat oppilaiden arkea/arkipäivää, mutta heiltä puuttuu usein välineitä kohdata itsensä ja toisensa sekä arjessa että netissä.

Digitaalinen kuilu opettajien ja oppilaiden välillä huolestuttaa; digitaalisuus ja ihmisten kohtaaminen nähdään usein toistensa ääripäinä. Niin ei tarvitse kuitenkaan olla. Digitaaliset työkalut voivat auttaa meitä ymmärtämään ja kohtaamaan itsemme ja toisemme innostavalla tavalla.

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen.

Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. (OPS s. 15)

Työskentelyn painopiste on itsetuntemuksen ja ryhmän tuntemisen lisääminen, tiedol-listen/taidollisten taitojen lisäksi.

www.tunnekasvattaja.blogspot.com

Osallistumismaksu 135 €.     

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 8.2.2018 mennessä.
Lisätietoja: Raija Hellekari
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: raija.hellekari@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot