Ratkaisukeskeisten neuropsykiatristen valmentajien täydennyskoulutus (5-10 op)

26.3.2018 - 23.5.2018
Kouvola

Koulutuksen lähijaksot: 1. lähijakso 26.–27.3.2018 klo 9–16 ja 2. lähijakso 23.5.2018 klo 9–16 

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat suorittaneet KirsiConsulting Oy:n järjestämän tai muun vastaavan 20–25 opintopisteen laajuisen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen, ja haluavat täydentää tutkintoaan 30 opintopisteen laajuiseksi.

Koulutuksen johtaja: Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola

Kouluttajat: 

Pääkouluttajana toimii KM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisohjauksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto     
Vierailevat asiantuntijat:
 - Varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi YAMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Kirsi Ollikainen (Varhaiskasvatuksen asiantuntija)
- Autismi- ja aspergerliiton suunnittelija, ratkaisukeskeinen coach Elina Havukainen (Asperger-asiantuntija)

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ratkaisukeskeistä työotetta asiakastyössä. Tavoitteena on, että syventämällä ratkaisukeskeistä tietoutta, positiivisen psykologian sekä neuropsykiatristen oireiden tunnistamisen tietoutta opiskelija saa lisää työkaluja omaan työhönsä ja vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan ja ammatillista hyvinvointiaan. Tavoitteena on käytännön esimerkkien avulla lisätä ja vahvistaa neuropsykiatristen valmennusmenetelmien hallintaa ja käyttöä asiakastyössä.
 
Lähiopiskelu sisältää:
- asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita
- vierailevien asiantuntijoiden luennot
- valmennusharjoittelu
- workshop-tyyppinen työskentely

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää
- ennakkotehtävänä alan kirjallisuuteen perehtyminen
- vertaisryhmätyöskentely
- kirjallisuuteen tutustuminen
- oma valmennusasiakas -> valmennusharjoittelu
- työpäiväkirja valmennuksista
- valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
 • Autismi- ja Asperger-tietouden syventäminen
 • Positiivisen psykologian syventäminen
 • Ratkaisukeskeisen työotteen vahvistaminen
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä varhaiskasvatus

KirsiConsulting Oy pidättää oikeuden kouluttajamuutoksiin tarvittaessa.
 
Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 osallistujaa, jotka ovat suorittaneet aikaisemmin 20–25 opintopisteen laajuisen Nepsy-koulutuksen.

Osallistumismaksu 580 €. 

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 5.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot