English Academic and Professional Communication 2 op (UEF)

28.10.2017 - 19.11.2017
Kotka

Aikataulu: 28.-29.10. ja 18.-19.11.2017 la ja su klo 9 - 14

Kohderyhmä: Tutkintoon tähtäävät opiskelijat. Työelämässä englannin kieltä tarvitsevat.

Opettaja: FM Heidi Wass

Tavoitteet:

- Opiskelija saavuttaa sellaisen englannin kielen rakenteen, sanaston ja fraseologian tuntemuksen, joka mahdollistaa toimivan ja täsmällisen suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin omaan alaan liittyvistä aiheista.

- Opiskelija pystyy toimimaan keskeisissä omaan alaansa liittyvissä puhetilanteissa kulttuurienvälisen viestinnän konventioiden mukaisesti sekä eri kommunikointikulttuurien taustat huomioiden.

- Opiskelija pystyy valmistamaan ja pitämään selkeän alakohtaisen suullisen esitelmän, johtamaan ja tiivistämään aiheeseen liittyvän keskustelun sekä osallistumaan keskusteluun aktiivisena puhujana ja kuuntelijana.

- Opiskelija osaa kirjoittaa omaan alaansa liittyvistä aiheista kulttuurienvälisen viestinnän sekä kommunikointikulttuurien taustan huomioiden.

- Opiskelija käyttää englannin kieltä rohkeasti sekä osaa ja haluaa kehittää englannin kielen taitojaan.

Sisältö:

Oman alan ja akateemisen englannin käyttöä käsitteleviä luku- ja kirjoitustehtäviä, akateemiseen englannin suullisen viestinnän konventioita käsitteleviä suullisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä.

Opetus- ja suoritustavat:

Kurssia varten tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmätyöt, suulliset esitelmät. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi.

Edeltävät opinnot: Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lisätietoja: Kauppatieteen tutkinnossa English Academic Reading and Study Skills, 2 op -opintojakso yhdessä English Academic and Professional Communication, 2 op -opintojakson kanssa korvaa English for Business and Economics 3 op -opintojakson.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 185 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 20 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään. 
 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 13.10.2017 mennessä.
Lisätietoja: Raija Hellekari
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: raija.hellekari@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot