AY5010103K Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

10.10.2017 - 15.12.2017

Aika: Opintojakso verkossa ajalla 8.10. – 10.12.2017. Opintojakson verkkotenttipäivät: 11.12.2017, 5.2.2018 ja 3.4.2018.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiseen ja eettiseen perustaan, laadullisen tutkimustiedon mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin, analyysimenetelmiin ja raportointiin.

Sisältö: Jaksolla tutustutaan erilaisiin aineistonkeruutapoihin, tutkimuksen analysointimenetelmiin, tutkimuksen raportoinnin periaatteisiin sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Toteutustapa: Verkko-opintojakso. Opintojaksoon sisältyy luentotallenteita, kirjallisia tehtäviä ja vuorovaikutusta moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa: Sähköinen tentti verkossa. Luennot ja kirjallisuus tentitään samalla kertaa. Jakso on suoritettava kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden aikana.

Oppimateriaali:
Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, 2005. Muu opettajan osoittama materiaali.

Opettaja: YTT Sanna Laulainen

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 50 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 30 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 9.10.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot