AY5513306 Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op (UEF)

2.10.2017 - 11.12.2017

Aika:  Jakso verkossa ajalla 2.10. – 11.12.2017. Tentti suoritetaan avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä 23.10.2017, 18.12.2017 ja 9.4.2018.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön käytännön työmenetelmiä, ymmärtää menetelmien teoreettisia lähtökohtia sekä osaa arvioida menetelmien käyttöä ja hyödynnettävyyttä sosiaalityössä.

Sisältö: Sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät, menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja sovellukset. 

Oppimateriaali:

Tentittävä kirjallisuus:
1. Adams R. & Dominelli L. & Payne M.: Critical practice in social work. Palgrave Macmillan, 2009.
2 . Stepney, P. & Ford D.: Social work models, methods and theories. A framework for practice. Hussell House Publishing, 2012.
 
 Oheiskirjallisuus:
1. Brett A. Seabury, B.A., Seabury, B.H. & Garvin, C. D. 2011. Foundations of interpersonal practice in social work: promoting competence in generalist practice. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications
2. Folgheraiter, F. 2004. Relational social work: toward networking and societal practices. New York: Jessica Kingsley Publishers
3. Healy, K. 2012. Social work methods and skills: the essential foundations of practice. New York: Palgrave Macmillan
4. Slater, L.K. & Finck, K. R. 2012. Social work practice and the law. New York: Springer
5. Teater, B. 2014. An introduction to applying social work theories and methods. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education
5. Teater, B. 2014. Contemporary Social Work Practice: a Handbook for Students. Maidenhead: McGraw-Hill Education
6. Thompson, N. 2009. Practicing social work. New York: Palgrave Macmillan
7. Thompson, N. 2010. Theorizing social work practice. New York: Palgrave Macmillan
8. Trevithick, P. 2012. Social work skills: a practice handbook, 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education

Toteutustavat: Verkkoluennot 12 t, ryhmäessee 14 t.

Suoritustavat: Kirjatentti, ryhmäessee ja aktiivinen työskentely verkkoympäristössä.

Arvosteluperusteet: 0-5; kirjallisuus 50 %, ryhmäessee  50 %.

Opettaja: Ma. yliopisto-opettaja Sisko Piippo.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 50 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 25.9.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot