Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op (UEF)

9.2.2018 - 10.3.2018
Kouvola

Aika: 9.-10.2., 23.-24.2. ja 9.-10.3.2018 pe klo 16.30-20.15 ja la klo 9-15

Opettaja: FM Minna-Mari Ollikainen

Tavoite: Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oman alan keskeistä terminologiaa, ymmärtää omaan tieteenalaansa liittyviä tekstejä ja selviytyy omaan tieteen- ja ammattialaansa liittyvistä keskeisistä kirjoitustilanteista. Opiskelija selviytyy yleisluonteisissa ja omaan tieteen- ja ammattialaan liittyvissä keskeisissä puhetilanteissa.

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan yleisakateemisen ja oman alan tekstin ymmärtämisen ja kirjallisen viestinnän taitoa sekä yleisiä ja omaan alaan liittyviä puhetilanteita.

Oppimateriaali: opettajan jakamat monisteet, verkkoaineisto jne.

Opetus ja suoritustavat: Kurssia varten sinun tulee varata 81 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 36 t. Luennot, kirjalliset ja suulliset pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi.

Edeltävät opinnot: Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR). Kurssille osallistumisen edellytyksenä on B1-tasoa vastaava kielitaito. Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää lukio-opintoja (ruotsin kieli B-kielenä) ja vähintään cum laude approbatur -tasoisesti suoritettua ylioppilaskoetta tai vastaavia taitoja. Jos olet suorittanut ruotsin alemmalla arvosanalla tai jos ruotsin opinnoistasi on kulunut pitkä aika, kannattaa sinun täydentää ruotsin kielen pohjatietojasi.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla HT/TT/hylätty. Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen.

Lisätietoja: Opintojakso koostuu Ruotsin kirjallisesta taidosta, 1,5 op ja Ruotsin suullisesta taidosta 1,5 op. Toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen täytettyään opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito ts. Ruotsin kirjallinen taito 1,5 op ja Ruotsin suullinen taito 1,5 op antavat suoritetun tutkinnon osana julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella edellytettävän ruotsin kielen kelpoisuuden.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 290 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 30 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 26.1.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot