Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)

17.11.2017 - 25.11.2017
Kouvola

Aika: 17.-18.11 ja 24.-25.11.2017, perjantaisin klo 16.30 - 20.30 ja lauantaisin klo 9.00 - 16.00

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja menetelmien yleisperiaatteet.

Sisältö: Luennoilla tarkastellaan kysymyksenasettelua, tutkimusprosessin kulkua, menetelmävalintojen perusteita, teorian ja aineiston suhdetta, aineiston hankintatapoja sekä yleisimpiä yhteiskuntatieteellisiä aineistotyyppejä. Tutkimuksen luonnetta argumentaationa pyritään korostamaan.

Toteutustapa: luennot 24 t ja tentti

Oppimateriaali:
Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-Kustannus 2010.
 

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 230 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 30 €
 

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 3.11.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot